Home - Standpunten en publicaties - FEEDBACK | Reactie op uitbreiding EU Ecolabel naar professionele beleggers
15 december 2021

FEEDBACK | Reactie op uitbreiding EU Ecolabel naar professionele beleggers

De Europese Commissie (EC) heeft plannen om het particuliere EU Ecolabel voor financiële producten uit te breiden naar professionele beleggers. DUFAS ondersteunt de ontwikkeling van een pan-Europees Ecolabel voor beleggingsproducten. Omdat het label vrijwillig te gebruiken is, zijn we niet tegen deze uitbreiding. DUFAS heeft gereageerd op de EC en daarbij verzocht om het beter aan te laten sluiten bij de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en EU Taxonomie.

Bekijk onze feedback

Duurzaam beleggen zonder beoordeling van ESG-strategie

DUFAS is tevreden met de huidige formule om de groenheid van een product te bepalen, omdat het de kans op greenwashing verkleint. Ook zijn er DUFAS leden die voorstander zijn van de strikte minimumgaranties voor sociale en bestuurlijke criteria vergeleken met de EU Taxonomie. Door de uitbreiding van het EU Ecolabel is het mogelijk minder nodig om onderliggende ESG-strategieën te beoordelen. 

Integreer rapportageverplichtingen met SFDR

Door hogere administratieve lasten voor duurzame koplopers kunnen extra rapportageverplichtingen een belemmering vormen. DUFAS stelt voor om de EU Ecolabel-verplichtingen te integreren met de SFDR-rapportages. Verder raden we aan om de verplichtingen af te stemmen met het Principal Adverse Impact-concept binnen de SFDR.

Stem milieu-uitsluitingen af met EU Taxonomie-criteria

Ook de milieu-uitsluitingen kunnen voor duurzame koplopers voor extra lasten zorgen. DUFAS stelt daarom voor om de milieu-uitsluitingen beter aan te laten sluiten bij de EU Taxonomie. Dit kan door binnen het EU Ecolabel te verwijzen naar de EU Taxonomie-criteria die waarborgen dat er geen ernstige afbreuk aan milieudoelstellingen wordt gedaan.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over het EU Ecolabel? Stuur een mail naar Stephen Ivan aan den Toorn, policy advisor sustainability a.i. DUFAS blijft de ontwikkelingen volgen en deze delen met haar leden.

Misschien vind je dit ook interessant

REPORT | Common grounds on the 'S' of ESG

Standpunten en publicaties | 02 november 2021
Our second sustainability webinar in the series was on the 1st of November: The 'S' of ESG.

CONSULTATIE | Klimaat- en milieurisico’s in risicomanagement

Standpunten en publicaties | 10 september 2021
DUFAS reageert op de consultatie van De Nederlandsche Bank (DNB) over ‘Good Practice en Q&A’ over het integreren van klimaatgerelateerde en milieurisico’s in het risicomanagement van onder meer fondsbeheerders.

CONSULTATIE | Sociale taxonomie en uitbreiding taxonomie

Standpunten en publicaties | 06 september 2021
DUFAS reageerde op twee publieke consultaties van het Platform on Sustainable Finance. Beide gaan over de uitbreiding van de EU (sociale) taxonomie.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties