Home - Standpunten en publicaties - Handreiking AIFMD beheerder-bewaarder overeenkomst
04 apr 2016

Handreiking AIFMD beheerder-bewaarder overeenkomst

Deze handreiking bevat best practices voor de overeenkomst tussen de beheerder en bewaarder van alternatieve beleggingsinstellingen, dat wil zeggen beleggingsinstellingen die vallen onder de reikwijdte van de Europese ‘Alternative Investment Fund Managers’ richtlijn.

De handreiking is ontstaan vanuit de behoefte van marktpartijen (fondsbeheerders, maar ook bewaarinstellingen) om meer guidance te krijgen bij het opstellen dan wel actualiseren van deze overeenkomst. Modelbepalingen over artikelen die anders in de praktijk nogal eens leiden tot discussie met de AFM, kunnen het onderhandelingsproces en het traject van vergunningverlening bespoedigen. Zeker voor nieuwe fondsintroducties van fondsbeheerders die van rechtswege een AIFMD vergunning hebben gekregen, kan dit belangrijke tijdwinst (‘time to market’) opleveren.

Het is bij het opstellen van deze handreiking uitdrukkelijk nietde bedoeling geweest om een volledig en uitputtende overeenkomst op te stellen. Alleen controversiële bepalingen zijn opgenomen. De in dit document genoemde artikelen kunnen los van elkaar daar waar gewenst in een overeenkomst tussen beheerder en bewaarder worden verwerkt.

DUFAS heeft als voertaal voor de best practices  Engels gekozen. Dit heeft louter een praktische reden: de meeste overeenkomsten die wij hebben gezien zijn in het Engels gesteld. In veel gevallen is er een buitenlandse partij betrokken bij de overeenkomst.

Download de Handreiking AIFMD beheerder-bewaarder overeenkomst

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | Implementatie wet IFD

Standpunten en publicaties | 10 aug 2020
DUFAS heeft gereageerd op de consultatie van de implementatiewet die kapitaalseisen stelt aan beleggingsondernemingen. De Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen om deze ook deels van toepassing te verklaren op beleggingsinstelllingen onder de AIFMD of UCITS richtlijn.

COLUMN | Is ESG-regelgeving van Mifid II proporties?

Standpunten en publicaties | 14 jul 2020
In de aanloop naar de zomer beginnen zo langzamerhand een aantal partijen zich stuk te bijten op de aankomende ESG-regelgeving uit Brussel. Het gaat dan vooral om de nieuwe Europese transactieverplichtingen. Er word wel eens gezegd dat dit vergelijkbaar is met de implementatie van Mifid II.

CONSULTATIE | Clearing voor pensioenfondsen

Standpunten en publicaties | 24 jun 2020
"Central clearing einddoel, onder randvoorwaarden" Pensioenfondsen zijn nu nog vrijgesteld van centrale clearing. Met name omdat de verplichting om cash te storten, onevenredig drukt op de pensioenfondsen.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties