Statistieken

Nederlandse Pensioenfondsen: uitsplitsing vastrentende waarden

14-08-2018

De verdeling van het belegd vermogen voor risico pensioenfonds wat belegd is in vastrentende waarden (inclusief derivaten) naar staatsobligaties, index-linked bonds, hypothecaire leningen, credits, en kortlopende vorderingen op banken.

 

Terug naar statistieken