Commissies

In onze commissies delen we kennis, wisselen we ervaringen uit en bereiden we onze lobby's voor. De commissies bestaan uit leden en eigen medewerkers van DUFAS. 

Fund Regulation Committee

De Fund Regulation Commissie gaat over ‘core’ wet- en regelgeving rond beleggingsfondsen en activiteiten en diensten van beheerders. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld UCITS,  AIF, MMF, EU passports en vergunningverlening, liquidity risk, leverage, prudentiële eisen, beloningsbeleid, fiduciair en discretionair beheer, uitbesteding.

Sustainability Committee

De Sustainability Committee formuleert en reageert namens de sector op consultaties over duurzaamheidskwesties. Deze consultaties gaan met name over Europese wetgeving. De commissie reageert onder andere via EFAMA.

Fiscale Commissie

In de Fiscale Commissie worden fiscale issues behandeld die gevolgen hebben voor vermogensbeheerdiensten, beleggingsfondsen en pensioenproducten. De commissie bereidt reacties voor op consultaties van regelgeving op fiscaal gebied. Kernonderwerpen zijn FTT,  VAT, rapportages, dividend/bronbelasting, accountingstandaarden, vermogensrendementsheffing en FBI. 

Distribution, Client Disclosure & Financial Market Committee

De Distribution, Client Disclosure & Financial Market Commissie deelt kennis, informatie en ervaringen over distributie en informatieverschaffing naar cliënten. Denk hierbij aan onderwerpen als (herziening van) MiFID II gedragsregels en PRIIPs, zoals transactiekostenmethodologie. Maar ook MiFID II cliëntinformatie, zoals kostentransparantie, en product governance regels, inclusief de EMT en MiFID II feedbackloop.

Regulatory Update Call

In 1,5 uur brengen we je op de hoogte van alle juridische en fiscale onderwerpen die op dat moment van invloed zijn op onze sector en onze lobbyactiviteiten. Dat betekent updates vanuit al onze commissies en expertgroepen.

Expertgroepen

Expertgroepen zijn tijdelijke werkgroepen waarin we een specifiek, actueel deelonderwerp uitwerken. Vaak is een expertgroep gekoppeld aan een commissie.

Expertgroep

AIFMD

De AIFMD-expertgroep bestaat uit vertegenwoordigers van onze Fund Regulation Committee. Samen werken zij aan consultatiereacties op AIFMD-wetgeving. AIFMD staat voor Alternative Investment Fund Managers Directive

Expertgroep

Btw

Deze expertgroep valt onder onze Fiscale Commissie en houdt zich bezig met specifieke vraagstukken en (Europese) consultaties rondom btw.

*slapend tot rapportage terugkomt uit Brussel

Expertgroep

CSRD

De Europese Commissie (EC) deed een voorstel voor de herziening van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De regelgeving krijgt een nieuwe naam: Corporate Sustainability Disclosure Reporting Directive (CSRD) heten. Samen met onze CSRD-expertgroep reageren we op consultaties rondom de CSRD.

Expertgroep

ESAP

De ESAP-expertgroep werkt aan onze consultatiereacties rondom de European Single Access Point (ESAP) en richt zich op een centrale database met ESG-data en financiële informatie van bedrijven waar onze sector in belegt.

Expertgroep

ESG due diligence

Deze expertgroep valt onder de Sustainability Committee en houdt zich bezig met nieuwe regelgeving rond due diligence-vereisten, zoals de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) en de Deforestation Regulation.

Expertgroep

Fiscale Regimes

Deze expertgroep valt onder onze Fiscale Commissie en richt zich op het behoud van fiscale regimes in Nederland, zoals die van de FBI. Ook is de expertgroep betrokken bij het onderzoek van SEO Economisch Onderzoek naar de FBI en VBI, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën.

Expertgroep

Information Security

Deze expertgroep is ter voorbereiding van de implementatie van de Digital Operational Resilience Act (DORA). Deze valt onder onze Fund Regulation Committee en richt zich op informatiebeveiliging, weerbaarheid en een minimale set aan maatregelen.

Expertgroep

Klimaat-commitment

In 2019 ondertekenden verschillende leden, maar ook DUFAS zelf, het Klimaatcommitment van de financiële sector. Samen met de betrokken leden worden in deze expertgroep de acties uit het commitment afgestemd, waaronder de input voor de jaarlijkse rapportage aan de Tweede Kamer.

Expertgroep

MiFID ESG

Deze expertgroep houdt zich bezig met de implementatie van de gewijzigde MiFID en IDD-regelgeving die 2 augustus 2022 in werking is getreden. Samen met deze expertgroep reageerden we op de ESMA-consultatie over de herziening van de richtlijnen rond de geschiktheidstoets bij beleggingsadvies en vermogensbeheer.

Expertgroep

PRIIPs KID

Op 7 september 2021 publiceerde de EC de herziene PRIIPs Regulatory Technical Standard (RTS). Deze ging van kracht vanaf 1 juli 2022. De PRIIPs KID-expertgroep valt onder onze Distribution & Client Disclosure Committee en helpt leden bij het implementatietraject.

Expertgroep

Prudentieel

Deze expertgroep valt onder onze Fund Regulation Committee en houdt zich bezig met de mogelijke impact van het nieuwe Europese prudentiële regime voor beleggingsondernemingen (IFR/IFD) op asset managers. 

Expertgroep

SFDR

De SFDR-expertgroep valt onder onze Sustainability Committee. Hierin wordt kennis gedeeld over de implementatie van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en eventuele lobby voorbereid. De Europese SFDR-wetgeving verplicht asset managers om vanaf maart 2021 informatie te publiceren over de integratie van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces.

Expertgroep

Toezicht

Voor verschillende DUFAS-dossiers speelt toezicht een belangrijke rol. Samen met deze expertgroep delen we kennis en formuleren we standpunten op het gebied van toezicht.

Expertgroep

Wwft

Voorkomen van witwassen is ook van groot belang voor asset managers. De Wwft-expertgroep deelt kennis over dit onderwerp en reageert op consultaties over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De expertgroep valt onder onze Fund Regulation Committee.