Commissies

In onze commissies delen we kennis, wisselen we ervaringen uit en bereiden we onze lobby's voor. De commissies bestaan uit leden en eigen medewerkers van DUFAS. 

Technische Commissie

De Technische Commissie is het centrale overlegplatform waar leden gedachten en informatie uitwisselen over een breed scala aan juridische onderwerpen, toezichtzaken en nieuwe nationale of internationale regelgeving met impact. Commissies en expertgroepen doen in de Technische Commissie verslag van de voortgang en ontwikkelingen in de dossiers die zij behandelen.

Fiscale Commissie

In de Fiscale Commissie worden fiscale issues behandeld die gevolgen hebben voor vermogensbeheerdiensten, beleggingsfondsen en pensioenproducten. De commissie bereidt reacties voor op consultaties van regelgeving op fiscaal gebied.

Kernonderwerpen zijn FTT,  VAT, rapportages, dividend/bronbelasting, accountingstandaarden, vermogensrendementsheffing en FBI. 

Sustainability Commissie

De Sustainability Committee formuleert en reageert namens de sector op consultaties  over duurzaamheidskwesties, met name over Europese wetgeving, onder andere via EFAMA.

Distribution & Client Disclosure Commissie

De Distribution & Client Disclosure Commissie deelt kennis, informatie en ervaringen over distributie en informatieverschaffing naar cliënten. Denk hierbij aan onderwerpen als PRIIPs herziening, waaronder transactiekostenmethodologie, (herziening van) MiFID II gedragsregels, MiFID II cliëntinformatie, waaronder kostentransparantie, maar ook product governance regels, inclusief de EMT en MiFID II feedbackloop.

Fund Regulation Commissie

De Fund Regulation Commissie gaat over ‘core’ wet- en regelgeving rond beleggingsfondsen en activiteiten en diensten van beheerders.

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld UCITS,  AIF, MMF, EU passports en vergunningverlening, liquidity risk, leverage, prudentiële eisen, beloningsbeleid, fiduciair en discretionair beheer, uitbesteding.

Expertgroepen

Expertgroepen zijn tijdelijke werkgroepen waarin we een specifiek, actueel deelonderwerp uitwerken. Vaak is een expertgroep gekoppeld aan een commissie.

Expertgroep

IFR&IFD

Deze expertgroep valt onder de Fund Regulation Committee en richt zich op de mogelijke impact van het nieuwe Europese prudentiële regime voor beleggingsondernemingen (IFD & IFR) op asset managers. 

Expertgroep

AIFMD

De expertgroep AIFMD bestaat uit vertegenwoordigers van de DUFAS Fund Regulation Committee en werkt aan onze consultatiereactie op AIFMD-wetgeving. De consultatie loopt tot 29 januari 2021. AIFMD staat voor Alternative Investment Fund Managers Directive. 

Expertgroep

NFRD

De Europese Non-financial Reporting Directive (NFRD) ziet op de rapportage van niet-financiële informatie voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Deze expertgroep richt zich op kennisdeling en eventuele reactie op de consultatie van herziening van de NFRD, de klimaatrisico gerelateerde informatie in het bijzonder.

Expertgroep

SFDR

Deze expertgroep valt onder de Sustainability Committee en richt zich op kennisdeling en eventuele lobby over de implementatie van EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze Europese wetgeving verplicht asset managers om vanaf maart 2021 informatie te publiceren over de integratie van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces.

Expertgroep

Wwft

Voorkomen van witwassen is ook van groot belang voor asset managers. Deze expertgroup houdt zich bezig kennisdeling en eventuele consultaties over de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Valt onder de Fund Regulation Committee.