Home - Privacy policy

Privacy policy

DUFAS verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door DUFAS.

Van wie verwerkt DUFAS persoonsgegevens?

DUFAS verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De statutair directeur van DUFAS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt DUFAS persoonsgegevens?

Met behulp van persoonsgegevens kunnen we personen op de juiste wijze uitnodigen voor activiteiten, hen informeren of ondersteunen bij hun werkzaamheden. Ook voor nieuwsbrieven hebben we persoonsgegevens nodig. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, bijvoorbeeld voor conferenties georganiseerd door derden. Willen personen hiervoor niet meer benaderd worden dan kunnen zij dit aangeven door onderaan een mail op ‘uitschrijven’ te klikken. DUFAS maakt tijdens haar activiteiten ook foto’s en video’s te gebruiken voor publicatie via digitale nieuwsbrieven en social media platforms. Voor publicatie hiervan vragen we toestemming van de personen die op het beeldmateriaal staan. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie.

Bewaren van persoonsgegevens

DUFAS gebruikt, beheert en schoont actief de NAW-gegevens van personen voor het uitnodigen van conferentie en het verzenden van nieuwsbrieven in een databestand. Een keer per jaar wordt een algemene controle van het databestand uitgevoerd en personen die alsnog zonder toestemming in ons databestand staan verwijderd.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. U kunt hiertoe een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@dufas.nl of een brief met het verzoek te sturen naar ons postadres. Als u informatie via MailChimp ontvangt, kunt u dit via de aanwijzingen in de footer van MailChimp doen.

Recht op klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat DUFAS onjuist met uw persoonsgegevens is omgegaan.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers/leden, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van DUFAS of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Dit vindt altijd op geanonimiseerde wijze plaats.

Overzicht van gebruikte cookies

Hieronder wordt beschreven welke cookies DUFAS zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt.

Google Analytics

Via Google Analytics worden op www.dufas.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor www.dufas.nl. Je kunt de browser-plugin hier downloaden. Let op: de plugin werkt alleen voor Chrome.

Functionele cookies

Kernfuncties

Dit zijn cookies die strict noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Sociale knoppen

Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet iedere keer op Facebook,Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Embedded content

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.dufas.nl wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube-video's. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld (los van eventuele derden die betrokken zijn bij de gegevensopslag). Met deze derden zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Tracking cookies

Wij maken tot en met half maart 2022 gebruik van een Facebook-pixel om een vacature-advertentie onder de aandacht te brengen bij bezoekers die deze advertentie op Facebook en/of Instagram hebben gezien. Voor het gebruik van deze Facebook-pixel vragen wij u om toestemming als u onze website bezoekt. Alleen als u toestemming geeft, wordt de pixel uitgelezen. Voor de cookies die Facebook plaatst en de data die zij hiermee verzamelt, verwijzen wij ook naar de verklaringen die Facebook op haar eigen websites geeft.