Home - Commissies en expertgroepen - Commissies - Fund Regulation & Investment Services Committee

Fund Regulation & Investment Services Committee

De Fund Regulation & Investment Services Commissie (FRIS) gaat over 'core' wet- en regelgeving rond beleggingsfondsen en activiteiten en (beleggings)diensten van beheerders. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld UCITS, AIFMD, prudentiële eisen, beloningsbeleid, fiduciair en discretionair beheer, data en digitalisering, en uitbesteding. Daarnaast behandelt de commissie onderwerpen die zien op de distributie en informatieverschaffing naar zowel professionele als retailcliënten, zoals MiFID II-gedragsregels, product governance en PRIIPs.

Judith Boom
Voorzitter

Judith Boom

Vicepresident en AMD Legal Department bij Goldman Sachs Asset Management
Manouk Fles
Contactpersoon

Manouk Fles

manager regulatory affairs
mf@dufas.nl

Standpunten en publicaties

CONSULTATIE | Reactie op EC-voorstellen over Retail Investment Strategy

Standpunten en publicaties | 29 augustus 2023
DUFAS maakt zich zorgen over het voorstel rond kostenbenchmarking als onderdeel van het value for money-concept. De manier waarop de Europese Commissie (EC) dit voorstelt, kan leiden tot prijsinterventie.

CONSULTATIE | DUFAS pleit voor duidelijk afgebakende verplichtingen om sanctiemaatregelen goed na te kunnen leven

Standpunten en publicaties | 28 augustus 2023
Het kabinet werkt aan de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel, met als doel nog beter te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de Europese sanctiebesluiten en -verordeningen.

CONSULTATIE | Reactie op ESA's-consultatie over DORA

Standpunten en publicaties | 29 juni 2023
DUFAS reageerde op een joint discussion paper van de ESA's over de Digital Operational Resilience Act (DORA). De consultatie gaat over de criteria voor critical ICT third-party service providers (CTTP's) en de kosten die in rekening worden gebracht bij deze dienstverleners.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties  

Nieuws

Commissievoorzitters, welkom!

Nieuws | 28 september 2023
Elke twee jaar benoemen we nieuwe voorzitters voor onze commissies en expertgroepen. Met trots maken we bekend wie zijn benoemd vanaf 1 oktober.

EFAMA publiceert factbook 2023

Nieuws | 30 juni 2023
Op 26 juni publiceerde EFAMA, de Europese branchevereniging, haar factbook over 2023: Trends in European Investment Funds. Dit bevat een diepgaande analyse van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de fondsindustrie, zowel binnen als buiten Europa.

Aanpassingen in DUFAS-commissiestructuur

Nieuws | 10 februari 2023
Al jaren wordt het hart van ons kenniscentrum gevormd door onze commissies en expertgroepen. Het is een actief kenniscentrum waarin leden kennis delen en ervaringen uitwisselen – met elkaar én met inhoudsdeskundigen van de toezichthouders en beleidsmakers.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties