Home - Nieuws - DUFAS 20 jaar-event groot succes
23 juni 2023

DUFAS 20 jaar-event groot succes

Ter ere van DUFAS' 20ste verjaardag organiseerden we op vrijdagmiddag, 16 juni 2023, een feestelijke bijeenkomst in de Heineken Experience in Amsterdam. Tijdens het seminar stonden zeer vooraanstaande en inspirerende sprekers stil bij de duurzame transitie en de rol die de financiële sector daarin speelt. Maar ook: waar staan we vandaag de dag met duurzaamheidsregelgeving en wat wordt er op dat gebied verder verwacht? We vatten per presentatie de belangrijkste highlights voor je samen.

The Green Deal: why is it important to speed up and what are the most important next steps?

Na een korte opening door onze voorzitter, Ronald Wuijster, en de dagvoorzitter, Marije Groen, sprak Diederik Samsom (kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans) – belast met de uitvoering van het EU-klimaatbeleid – over de Europese Green Deal. Hij beschouwt de Green Deal als 'the most ambitious plan ever presented on the planet.'

Daarnaast benadrukte Samsom hoe bijzonder het is dat de European Green Deal zowel COVID-19 als de oorlog in Oekraïne heeft overleefd. En dat niet alleen: het heeft de deal zelfs versterkt, juist omdat zo duidelijk is geworden hoe significant en ruim omvattend de Green Deal is. En hoewel de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zeer snel gaan, gaat de klimaatverandering ook heel erg snel: "Climate change is going with mind-boggling speed!" Sustainable finance is daarom zeer belangrijk, of zoals Samsom het verwoordde: "We do fine, but we have to do bigger, better and faster."

Transitioning to a sustainable economy: what role could and should the financial sector play?

Sigrid Kaag (minister van Financiën) sprak aanwezigen toe via een videoboodschap. Daarin benadrukte ze dat de sector al veel doet rond duurzaamheid. Tegelijkertijd, vervolgt Kaag: "Back then, sustainability was a niche concern, now it is considered main business." We moeten meer doen volgens haar: "The many billions we manage can make all the difference. We need to do more to speed-up the energy transition." Daarom kondigde Kaag aan dat ze gaat verkennen in hoeverre nieuwe wetgeving voor de financiële sector de energietransitie zou kunnen versnellen. Het ministerie van Financiën komt binnenkort met een consultatie hierover.

Iris van de Looij (directeur van DUFAS) formuleerde hieruit 3 take-aways. Ten eerste krijgt de sector een compliment voor het aangaan van het Klimaatcommitment. Maar tegelijkertijd, en ten tweede, spoort Kaag ons aan om meer te doen. Tot slot nodigt ze de sector uit om met suggesties en voorstellen te komen om tot beter werkbare duurzaamheidswetgeving te komen. Kaag erkent namelijk dat de huidige duurzaamheidsregels niet altijd werkbaar zijn. "We would love to be more proactive in this field", aldus Van de Looij. Maar dat is vanwege de grote hoeveelheid aan implementaties van de huidige regelgeving niet altijd mogelijk. "We are at a peak at the moment. There are not many people available to brainstorm with. Sustainability is hard work!"

Sustainability regulation in the financial sector: where do we stand today and what is expected from the industry?

Antonio Barattelli (Head Investment Management Unit bij European Securities and Markets Authority), gaf een update over de (herziening van) de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), het toezicht op benamingen van fondsen en risico's van greenwashing. Greenwashing is tenslotte een risico voor alle sectoren. Daarnaast maakt Barattelli zich zorgen over het gebruik van de SFDR. Het raamwerk wordt namelijk gebruikt als een 'proxy label', wat een zorg voor de toezichthouder is, maar uiteindelijk blijft het een disclosure-regime. Op een vraag vanuit de zaal over in hoeverre SFDR-level 1 aangepast kan worden om te voorkomen dat de SFDR als een label wordt gebruikt, antwoordde hij dat de oplossing daarvan vermoedelijk gezocht moeten worden in verduidelijking van artikel 8-producten.

Biodiversity and the Blue Economy: momentum is building around natural capital opportunities

Sonali Siriwardena (Partner and Global Head of ESG bij Simmons & Simmons) sprak over Biodiversity and the Blue Economy. Siriwardena gaf aan dat 2023 een belangrijk jaar is voor het gesprek over biodiversiteit. Naar verwachting worden eind dit jaar de meetmethoden rond biodiversiteit, i.e. TNFD, afgerond. Ook liet ze het belang zien van onze oceanen: "Oceans are not just about fishing and kemp farms." De oceanen vangen CO2 op en zijn dus belangrijk om het opwarmen van de aarde tegen te gaan. Tot slot wees Siriwardena de zaal erop dat er het minst belegd wordt in blue finance en vraagt daar meer aandacht voor.

SFDR implementation in practice and views on what could be improved during the review

Hortense Bioy (Global Director of Sustainability Research bij Morningstar) presenteerde het onderzoek van Morningstar naar de groei van artikel 8- en 9-SFDR-fondsen. De groei in deze fondsen is veel groter dan verwacht: ongeveer 57 procent van alle Europese fondsassets vallen in deze categorieën en vanaf de introductie van de SFDR werden er meer dan 1700 nieuwe fondsen als artikel 8- of 9-fondsen aangeboden. In 2022 was er minder uitstroom in artikel 8-producten in vergelijking tot artikel 6-fondsen. Ook groeiden artikel 9-fondsen harder in 2022 dan andere categorieën.

SFDR panel discussion: the good, the bad and the ugly

Het seminar werd afgesloten met een paneldiscussie over de SFDR: the good, the bad and the ugly. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van de SFDR? Liggen we op schema en zijn we volledig afgestemd op de industrie? Daarover gingen Sonali Siriwardena, Hortense Bioy en Dennis van der Putten (Director Sustainability & Strategy bij Cardano) met elkaar in gesprek, met Iris Dingemans (Partner bij Simmons & Simmons) als moderator.

           

Een belangrijk vraag in de paneldiscussie was of de SFDR, al dan niet terecht, als een labelling-systeem wordt gehanteerd. Zou bijvoorbeeld 'artikel 9' afgeschaft moeten worden? Van der Putten gaf aan dat de SFDR begon als een transparantieregime, maar dat dit langzamerhand is verschoven naar een classificatiesysteem. Wel vindt hij dat het voorziet in een behoefte. Labelling brengt duidelijkheid en is nodig – alleen niet zoals het op dit moment gebeurt onder de SFDR. Daaraan voegt Bioy toe dat labelling eenvoudiger moet worden en Siriwardena dat het 'too early to say' is. Het raamwerk is nog niet af, maar labelling zou wel de juiste benadering zijn.

Van der Putten wijst daarnaast op een ander belangrijk element in deze discussie: de grootste behoefte ligt momenteel in het beleggen in de transitie. Alleen beleggen in 'groen' is niet voldoende. "Ironically you may need more investment in article 8 rather than 9 to encourage the transition as Samsom indicated", aldus Van der Putten. Met de SFDR, het labelling-systeem en daarmee verband houdende mogelijke greenwashing, liggen risico's voor de sector op de loer. Als panelleidster en advocate van beroep heeft Dingemans dan ook een duidelijke raad voor de sector om greenwashingrisico's te verkleinen: "Do what you say, say what you do. Disclosures should be clear."

Meer informatie

Benieuwd naar een verdere impressie van het event? Bekijk de foto's van zowel donderdag als vrijdag op je gemak terug.

Misschien vind je dit ook interessant

Financiële sector zet voortrekkersrol Klimaatcommitment door

Nieuws | 13 mei 2024
Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders gaan hun inzet op de financiering van de energietransitie intensiveren. In het nieuwe Werkplan Klimaatcommitment is vastgelegd op welke wijze de financiële sector haar internationale voortrekkersrol op klimaatgebied blijft vervullen. 

Financiële sector heeft flinke stappen gezet

Nieuws | 13 februari 2024
De financiële sector heeft sinds de ondertekening van het Klimaatcommitment in 2019 flinke stappen gezet om bij te dragen aan de energietransitie. Alle ondertekenaars hebben inmiddels een actieplan. De sector neemt haar verantwoordelijkheid om haar rol in de transitie structureel in te vullen.

DUFAS trapt Leaders in Sustainable Finance Event af

Nieuws | 01 februari 2024
Op 1 februari 2024 was het Sustainable Finance Event van Leaders in Finance. Tijdens het evenement kwamen verschillende sprekers aan bod die hun visie deelden over een duurzame toekomst voor de financiële sector. Jeroen van Wijngaarden trapte de dag af met een openingsspeech.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties