Home - Nieuws - "Focus ligt op 50% verlaging van CO2-emissies, waterverbruik en afvalcreatie"
20 februari 2023

"Focus ligt op 50% verlaging van CO2-emissies, waterverbruik en afvalcreatie"

Wat doen onze leden concreet aan verduurzaming? Yvonne Janssen, Team Lead Sustainable Investment bij Pensioenfonds PGB, vertelt over hoe bedrijven die efficiënt omspringen met emissie-uitstoot, waterverbruik en afvalcreatie in de aandelenportefeuille - dankzij een nieuwe samenwerking met Osmosis Investment Management - beloond worden door er meer dan gemiddeld in te beleggen. "Een uitdaging blijft hoe we ervoor zorgen dat er in de financiële sector daadwerkelijk duurzamer wordt belegd. De doelstelling is immers dat we met onze beleggingen bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving en economie – daar gaat het om. En daarvoor is aandacht voor sociale gelijkheid net zo belangrijk als klimaat."

Kan je een concreet voorbeeld geven van impact die jullie hebben gemaakt via duurzaam beleggen?

"De intensieve samenwerking tussen Pensioenfonds PGB en Osmosis Investment Management heeft een product op maat opgeleverd. Een aandelenportefeuille met bedrijven die efficiënt omgaan met verbruik van energie, water en afval. Uiteindelijk worden bedrijven die efficiënt omspringen met emissie-uitstoot, waterverbruik en afvalcreatie beloond door er meer dan gemiddeld in te beleggen. Inefficiënte bedrijven worden niet direct uitgesloten, maar ontvangen een lager dan gemiddeld gewicht. Zo zet je bedrijven aan tot efficiëntere bedrijfsvoering en kan de ecologische voetafdruk worden verlaagd. Daar zien we meer in dan het op voorhand uitsluiten van bedrijven die nog niet duurzaam bezig zijn.

Integraal onderdeel van het duurzaam beleggingsbeleid is de beheersing van klimaatrisico's. Dit doen we door de CO2-voetafdruk van onze beleggingen uiterlijk eind 2030 te halveren. De overstap naar de Osmosis-portefeuille levert een directe bijdrage aan deze doelstelling. De duurzame benadering van Osmosis resulteert in een 50% verlaging van CO2-emissies, waterverbruik en afvalcreatie. Zo geven we invulling aan ons klimaatplan. Toch zijn er weinig fondsen die actieve keuzes maken op grond van waterverbruik en afvalcreatie. Pensioenfonds PGB onderscheidt zich door met Osmosis een breder milieuperspectief te hanteren dan alleen de hoeveelheid CO2-uitstoot. Daarnaast draagt de portefeuille direct bij aan de duurzaamheidambities van Pensioenfonds PGB maar sluit ook uitstekend aan bij onze overtuigingen en lange termijn beleggingsdoelstellingen.

Op de lange termijn verwachten we dat efficiënte bedrijven beter gaan presteren. Deze bedrijven kunnen tenslotte de kostbare hulpbronnen efficiënter gebruiken om economische waarde te creëren. Dat is niet alleen gunstig voor het milieu, maar ook voor het financiële resultaat van die bedrijven, en daarmee onze beleggingsresultaten. Uiteindelijk zorgt dit voor een duurzamer rendement, zodat onze deelnemers van een goed pensioen kunnen genieten in een leefbare samenleving. Verder onderzoekt Pensioenfonds PGB of een soortgelijke portefeuille te maken is voor de beleggingen in opkomende markten. Dat betekent: klimaatactie boven intentie meten."

Welke uitdagingen loop je nog tegenaan? En wat zou de sector kunnen doen om verder te versnellen op gebied van duurzaamheid?

"Een grote uitdaging is het inzichtelijk maken van het daadwerkelijke effect en bijdrage van onze beleggingen aan de transitie naar een duurzame samenleving en economie en daarop sturen. De sector mag nog nadrukkelijker samenwerken om dat doel te bereiken: beleggen voor de transitie naar een duurzame samenleving en economie – daar gaat het om. Maar wel met het behoud van oog voor rendement, risico en kosten. Dit gaat over het verschil tussen een groene portefeuille en beleggingskeuzes maken die bijdragen aan een duurzame samenleving en economie.

Een andere uitdaging waar ik aandacht voor blijf vragen, is het sociale aspect van duurzaamheid; die mag niet bezwijken onder alle aandacht voor klimaat, milieu en biodiversiteit. Sociale inclusie en gelijkwaardigheid, mensen- en arbeidsrechten, zijn minstens zo belangrijk voor de transitie naar een inclusieve en rechtvaardige samenleving en economie."

Welke vraag zou jij aan de Kamerleden willen meegeven voor het debat met minister Kaag over voortgang verduurzaming financiële sector?

"Om te beginnen: 'Hoe zorgen we ervoor dat er in de financiële sector daadwerkelijk duurzamer wordt belegd?' Nu gaat er veel tijd en inspanning naar compliance met wetgeving, benchmarks en dus verantwoording en rapportage, maar de doelstelling is dat we met onze beleggingen bijdragen aan een duurzame samenleving en economie. 

Daarnaast: 'Hoe creëren we daar incentives voor?' Door alle anti-greenwashing-initiatieven moeten beleggers niet terughoudend worden om duurzaam te beleggen. Dat zou een contra-productief effect zijn.

Maar ook terugkomend op de uitdaging die ik benoemde in de vorige vraag: 'Hoe zorgen we ervoor dat sociale inclusie en gelijkwaardigheid, mensen- en arbeidsrechten net zoveel aandacht krijgen als klimaat, milieu en biodiversiteit in de verduurzaming van de financiële sector?' "

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over duurzaamheid? Stuur een mail naar Ivan aan den Toorn, policy advisor sustainability bij DUFAS. Samen met onze Sustainability Committee blijven we de ontwikkelingen rondom dit onderwerp volgen en delen met onze leden.

Misschien vind je dit ook interessant

Financiële sector zet voortrekkersrol Klimaatcommitment door

Nieuws | 13 mei 2024
Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders gaan hun inzet op de financiering van de energietransitie intensiveren. In het nieuwe Werkplan Klimaatcommitment is vastgelegd op welke wijze de financiële sector haar internationale voortrekkersrol op klimaatgebied blijft vervullen. 

Financiële sector heeft flinke stappen gezet

Nieuws | 13 februari 2024
De financiële sector heeft sinds de ondertekening van het Klimaatcommitment in 2019 flinke stappen gezet om bij te dragen aan de energietransitie. Alle ondertekenaars hebben inmiddels een actieplan. De sector neemt haar verantwoordelijkheid om haar rol in de transitie structureel in te vullen.

DUFAS trapt Leaders in Sustainable Finance Event af

Nieuws | 01 februari 2024
Op 1 februari 2024 was het Sustainable Finance Event van Leaders in Finance. Tijdens het evenement kwamen verschillende sprekers aan bod die hun visie deelden over een duurzame toekomst voor de financiële sector. Jeroen van Wijngaarden trapte de dag af met een openingsspeech.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties