Home - Nieuws - Financiële sector heeft flinke stappen gezet
13 februari 2024

Financiële sector heeft flinke stappen gezet

“De financiële sector heeft sinds de ondertekening van het Klimaatcommitment in 2019 flinke stappen gezet om bij te dragen aan de energietransitie. Alle ondertekenaars hebben inmiddels een actieplan. De sector neemt haar verantwoordelijkheid om haar rol in de transitie structureel in te vullen. Voor het vervolg van het commitment is er brede consensus onder de ondertekenaars om met de actieplannen in de hand onze focus te verleggen naar het financieren van de transitie om zo onze impact op de verduurzaming van de reële economie te vergroten.”

Dat zegt Jack Julicher, voorzitter a.i. van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment en opvolger van Femke de Vries, in een toelichting op de derde voortgangsrapportage van het Klimaatcommitment die de sector eind vorig jaar heeft aangeboden aan demissionaire minister van Financiën en minister voor Klimaat & Energie. Het kabinet heeft donderdag 8 februari jl. deze voortgangsrapportage met de Tweede Kamer gedeeld. Alle financiële instellingen hebben inmiddels een actieplan gepubliceerd. 94% van de instellingen heeft actie(s) ondernomen op basis van hun actieplan, zo blijkt uit de rapportage. 69% van de financiële instellingen die deel uitmaken van het Klimaatcommitment, geeft aan ‘op schema’ te liggen wat betreft hun CO2-reductiedoelstellingen.

De nadruk van instellingen ligt op het positief stimuleren van de energietransitie. Dat gebeurt bijvoorbeeld door inzet op engagement (in gesprek met zakelijke klanten afspraken maken over verduurzaming) en door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Daarnaast worden steeds meer vervuilende sectoren en bedrijven uitgesloten van financiering en wordt er steeds meer belegd in groene sectoren.

Verdere verbetering rapportages

Instellingen rapporteren over hun gefinancierde emissies, maar doen dit nog niet voor alle relevante beleggingen en leningen. Het doel is om de klimaatimpact over alle relevante financieringen te meten. Conform de Leidraad zijn in principe alle financieringen relevant, behalve wanneer de CO2-emissies verwaarloosbaar zijn. In 2022 werd 91% van de portefeuille als relevant geclassificeerd.

Banken hebben volledige en consistente datasets nodig om zichtbaar te maken hoe de sector haar gefinancierde emissies jaar-op-jaar vermindert. De sector verwacht dat de rapportageverplichting voor bedrijven (conform de Europese CSRD-richtlijn) zorgt voor verbetering.

Effectief samenspel overheid, financiële sector en reële economie

De energietransitie vraagt om een effectief samenspel tussen de overheid, de financiële sector en de reële economie. De sector heeft baat bij een overheidsinstrumentarium dat zich nog meer richt op het normeren en beprijzen van emissies en het subsidiëren van de transitie in de reële economie. Ook wil de sector inzetten op publiek-private samenwerking via ‘blended finance’.

Sinds 2019 werken 52 financiële instellingen en vier brancheverenigingen aan de implementatie van het Klimaatcommitment. Banken, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en verzekeraars dragen via het commitment bij aan het Parijsakkoord én aan het Nederlandse Klimaatakkoord.

Bekijk hier de derde voortgangsrapportage en de aanbiedingsbrief

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over dit onderwerp? Stuur een mail naar Marlon Jansen, manager pulic affaris & communications. 

Dit is een gezamenlijk persbericht van DUFAS, Nederlandse Vereniging van Banken, Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars

Misschien vind je dit ook interessant

DUFAS trapt Leaders in Sustainable Finance Event af

Nieuws | 01 februari 2024
Op 1 februari 2024 was het Sustainable Finance Event van Leaders in Finance. Tijdens het evenement kwamen verschillende sprekers aan bod die hun visie deelden over een duurzame toekomst voor de financiële sector. Jeroen van Wijngaarden trapte de dag af met een openingsspeech.

TEAM | DUFAS verwelkomt nieuw vast teamlid

Nieuws | 18 januari 2024
Welkom bij het DUFAS-team! Vanaf 15 januari 2024 versterkt Ron Gruijters ons team als manager sustainable finance. DUFAS is blij verheugd om Ron als nieuw vast teamlid te mogen verwelkomen. Door zijn kennis en ervaring is hij een waardevolle toevoeging aan het team.

Nieuwe EFAMA-brochure beantwoordt belangrijke vragen over duurzaam beleggen

Nieuws | 13 december 2023
Ondanks de groeiende belangstelling voor en het toenemende belang van duurzaam beleggen, vinden de meeste EU-burgers het vaak moeilijk om hun weg te vinden in het beleggingslandschap. Daarom publiceerde EFAMA, de Europese branchevereniging voor assetmanagers, een nieuwe brochure.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties