Home - Nieuws - Reactie DUFAS hoofdlijnenakkoord nieuw kabinet
17 mei 2024

Reactie DUFAS hoofdlijnenakkoord nieuw kabinet

*persbericht*

Deze week presenteerden de vier formerende partijen het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, Lef en Trots’. Vestigingsklimaat en concurrentiekracht staan hoog op de agenda. Een belangrijk signaal naar het Nederlandse bedrijfsleven, dat we bij DUFAS positief ontvangen. Tegelijkertijd willen we bij een nieuw kabinet blijven aandringen om in te zetten op stabiliteit, zekerheid en duidelijke klimaatdoelen.

Het akkoord zet in op het verbeteren van het Nederlandse vestigingsklimaat. Hiervoor wordt er onder andere gekeken naar een aantal fiscale maatregelen. Daarnaast zetten de partijen in op het behouden van een sterke concurrentiepositie binnen Europa. Ze willen nationale ‘koppen’ voorkomen, om een gelijk speelveld met andere landen creëren. Als DUFAS pleiten we hier al langer voor en kijken hier dan ook positief naar.

Het Nationaal Groeifonds wordt geleidelijk afgebouwd, terwijl InvestNL een versterking ontvangt met een extra budget van 1 miljard euro voor de komende drie jaar. Het is cruciaal dat de overheid blijvend investeert in landelijke innovatie om de gemengde financiering van onze economie te stimuleren.

Hoewel het Klimaatfonds met 1,2 miljard wordt verlaagd, blijft het grotendeels intact. DUFAS is onderdeel van het klimaatcommitment en hecht groot belang aan blijvende inzet en het naleven van heldere doelen. We willen benadrukken dat we duidelijke en haalbare doelstellingen voor ogen blijven houden om een duurzame toekomst te waarborgen. Dit vereist nauwe samenwerking en een overheid die een leidende rol durft in te nemen.  

Verder is te lezen dat diverse lastenverzwaringen, waaronder de belasting op inkoopfaciliteit dividend, worden teruggedraaid. Ook is er een tariefsverlaging gepland binnen box 3 en zal de aanpak van witwassen worden versterkt. Met betrekking tot de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen zijn er geen wijzigingen gepland, wat we zien als een positief signaal voor het garanderen van stabiliteit. Het blijft onduidelijk wat er gaat gebeuren met de versobering van de expat regeling.

De partijen zetten in op veel grote beleidswijzigingen. Als DUFAS benadrukken we het belang van het creëren van stabiliteit voor het bedrijfsleven en de gehele maatschappij. Het is essentieel om de concurrentiepositie van Nederland te verstevigen en gezamenlijk aan de duurzaamheidstransities te blijven werken, om zo financiële zekerheid voor elke Nederlander te realiseren. Hierover gaan we graag in gesprek met een nieuw kabinet.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je vragen? Stuur een mail naar Marlon Jansen, manager public affaris & communications bij DUFAS.

Misschien vind je dit ook interessant

Oproep politieke partijen ECON commissie

Nieuws | 14 juni 2024
De Nederlandse financiële sector roept politieke partijen op om ook na de Europese verkiezingen te zorgen voor een sterke Nederlandse vertegenwoordiging in de Economische en Monetaire Zaken (ECON) commissie van het Europees Parlement.  

BNR Financedebat Europese Verkiezingen

Nieuws | 31 mei 2024
In aanloop naar de Europese Verkiezingen gingen de VVD, GroenLinks-PvdA, BBB en Volt met elkaar in debat over EU-financiële kwesties. Heb jij het debat gemist? Het debat is terug te luisteren via..

BNR Finance Debat: brug slaan tussen politiek en financiële sector

Nieuws | 15 november 2023
Kandidaten van VVD, NSC, D66, CDA en GL/PvdA gaan tijdens een nieuw verkiezingsdebat met elkaar in discussie over de belangrijkste thema's die de financiële sector raken. Heb je het BNR Finance Debat gemist? Luister het op je gemak terug.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties