Home - Wij zijn DUFAS - Jaarverslag

Jaarverslag

Op dinsdag 30 juni 2020 hebben we tijdens de algemene ledenvergadering het DUFAS jaarverslag over 2019 vastgesteld.

We hebben een concrete koers uitgezet voor DUFAS. Met standaardisatie van duurzaamheid en de grotere financiële zelfredzaamheid van consumenten als belangrijke pijlers. 2019 was het jaar waarin we besloten om ons samen met de financiële sector te verbinden aan het Klimaatakkoord. En het jaar waarin Iris van de Looij aantrad als algemeen directeur:

"Ik ben trots op wat we bereiken. Met alle input van onze leden laat DUFAS veel van zich horen. In Nederland én Europa worden nieuwe relaties gelegd, en bestaande verdiept. Grote dank aan het DUFAS team en de leden voor ieders inzet en betrokkenheid!" 

Bekijk ons jaarverslag 2019:

Jaarverslagen van voorgaande jaren: