Home - Wij zijn DUFAS - Organisatie

Organisatie

Sinds 2003 zet DUFAS zich in voor een gezonde vermogensbeheersector in Nederland. DUFAS telt ruim 50 leden: van grote assetmanagers die de Nederlandse pensioen- en verzekeringsvermogens beleggen tot kleinere, specialistische vermogensbeheerders.

DUFAS vergroot het bewustzijn van de maatschappelijke relevantie van beleggen, helpt mee aan het ontwikkelen van sectorstandaarden en vertegenwoordigt de sector bij de invoering van nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast zet DUFAS zich in voor één Europese markt met gelijke regelgeving. 

Bestuur

Het algemeen bestuur van DUFAS bestaat uit bestuursvertegenwoordigers van de leden. De voorzitter wisselt en wordt gekozen door de algemene ledenvergadering. De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur, Jeroen van Wijngaarden. Specialisten van onze leden nemen daarnaast deel aan commissies en expertgroepen, gecoördineerd door DUFAS. De commissies en expertgroepen vormen de kern van ons kenniscentrum en werken als overlegplatform voor de behartiging van de belangen van onze leden. 

Gelijk stemrecht

Alle leden en bestuursleden hebben gelijk stemrecht, zodat we ons inzetten voor de gemeenschappelijke belangen van al onze leden, groot of klein. 

Meer informatie

Bekijk onze statuten en jaarverslagen voor meer informatie.