Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE I Reactie op wetsvoorstel UBO-registratie voor FGR
09 augustus 2021

CONSULTATIE I Reactie op wetsvoorstel UBO-registratie voor FGR

DUFAS heeft gereageerd op de internetconsultatie Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van trusts en soortgelijke juridische constructies. In onze reactie benadrukken we opnieuw dat het wetsvoorstel voor de Implementatiewet een negatieve impact heeft op beleggers in Nederlandse fondsen voor gemene rekening (FGR’s).

Bekijk onze reactie

Enorme administratieve lasten

Het wetsvoorstel brengt met zich mee dat beleggers in een gereguleerd FGR vaak als UBO’s in het UBO-register opgenomen moeten worden. Het registreren van honderden tot duizenden particulieren leidt vooral tot enorme administratieve lasten en hogere kosten. Zeker voor de open-end FGR’s waar beleggers dagelijks in en uit kunnen stappen.

Ongelijke positie met andere beleggingsinstellingen

Ook ontstaat er (onterecht) een ongelijke positie vergeleken met beleggers in beleggingsinstellingen die niet zijn aangemerkt als FGR of een icbe met een andere civiele rechtsvorm. Daarvoor geldt namelijk pas een registratieplicht vanaf een belang van meer dan 25 procent.

Een beleggingsfonds is geen trust

DUFAS benadrukt dat in de zin van de Wft een beleggingsfonds dat juridisch is vormgegeven als een FGR, niet gelijk mag worden gesteld aan een trust. Een FGR moet worden behandeld als een rechtspersoon of een personenvennootschap. Voor de goede orde, een trust heeft een geheel ander karakter en wordt om geheel andere redenen opgezet dan een beleggingsfonds.

Verschil tussen een beleggingsfonds en trust

Vaak worden trusts opgericht om activa te houden namens de begunstigde(n). Als aan de afgesproken voorwaarden in de trust-overeenkomst is voldaan, kan/kunnen de begunstigde(n) deze activa opeisen. Net zoals beleggingsinstellingen worden beleggingsfondsen opgezet om collectief te beleggen in een bepaalde asset pool.  Het doel hiervan is om rendement te behalen voor alle deelnemende beleggers.

Meer informatie

Samen met onze Wwft-expertgroep bereidden we de reactie voor. Vanuit deze expertgroep houdt DUFAS haar leden actief op de hoogte van de ontwikkelingen. Heb je nog vragen over deze consultatie? Stuur een mail naar Iris van de Looij, algemeen directeur van DUFAS.

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | DUFAS pleit voor bescherming van internationale erkenning van fiscaal transparante beleggingsinstellingen

Standpunten en publicaties | 23 februari 2023
DUFAS pleit voor de bescherming van de internationale erkenning van fiscaal transparante beleggingsinstellingen.

CONSULTATIE | 'Leg prioriteit bij ontwikkeling van SFDR'

Standpunten en publicaties | 23 februari 2023
In onze reactie onderschrijven we dat beleggers niet door fondsen misleid moeten worden met een verkeerd beeld van de werkelijke duurzaamheidskenmerken, ook niet door de naam van een fonds.

CONSULTATIE | Regelgevingsonzekerheid mag niet worden verward met greenwashing

Standpunten en publicaties | 17 februari 2023
We delen de bezorgdheid van de European Supervisory Authority's (ESA's) over greenwashing en vinden het cruciaal dat er duidelijke definities komen. Op 10 januari 2023 reageerde DUFAS op de Call for Evidence on Greenwashing van de ESA's.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties