Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | Wwft - registratie UBO's
26 mei 2020

CONSULTATIE | Wwft - registratie UBO's

Op 17 april kwam het ministerie van Financiën naar buiten met de consultatie Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van trusts en soortgelijke juridische constructies. Onder dit laatste vallen fondsen voor gemene rekening. Op 15 mei hebben wij hierop een reactie gestuurd. 

Niet logisch
Volgens de voorgestelde wet, moet de fondsbeheerder alle UBO's in een fonds voor gemene rekening registreren bij de Kamer van Koophandel. Maar dit is voor een beleggingsfonds vaak niet logisch en in praktijk niet goed haalbaar. Voor beleggingsinstellingen in de vorm van een vennootschap geldt daarentegen dat een UBO pas geregistreerd hoeft te worden bij een belang van 25% of meer. 

Gelijkheid trusts en vennootschappen
Wij vinden dat het voor een deelnemer geen verschil zou moeten maken of hij deelneemt in een beleggingsinstelling of icbe (instelling voor collectieve beleggingen in effecten) in de vorm van een fonds voor gemene rekening of in de vorm van een vennootschap. In onze consultatiereactie pleiten wij er daarom voor om - als het gaat om beleggingsfondsen - de regels die gelden voor vennootschappen, ook te laten gelden voor fondsen voor gemene rekening.

Bekijk onze reactie

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | Reactie op ESAP: ESG-data hebben prioriteit

Standpunten en publicaties | 12 maart 2021
De Europese Commissie wil één Europese database met financiële en niet-financiële data over Europese wet- en regelgeving: het European Single Access Point (ESAP). DUFAS-leden zijn voorstander van dit initiatief. Over het ESAP heeft de EC een consultatie uitgebracht en DUFAS heeft hierop gereageerd.

CONSULTATIE | Reactie op de marketingcommunicatierichtlijnen van ESMA

Standpunten en publicaties | 17 februari 2021
DUFAS heeft gereageerd op de consultatie van de European Securities and Markets Authority (ESMA) over de marketingcommunicatierichtlijnen. De richtlijnen zijn bedoeld voor beleggingsinstellingen in de EU.

CONSULTATIE | Draft RTS Sustainable-related Disclosures Regulation (SFDR)

Standpunten en publicaties | 09 september 2020
Op dinsdag 1 september hebben we onze finale reactie gegeven op de ESA’s consultatie van de draft RTS Sustainable-related Disclosures Regulation (SFDR). We staan positief tegenover transparantie over ‘principal adverse impact indicators (PAI)’. Maar niet alle indicatoren zijn even relevant. 

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties