Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | DUFAS reageert op discussion paper van ESMA
19 maart 2024

CONSULTATIE | DUFAS reageert op discussion paper van ESMA

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft op 14 december een discussion paper gepubliceerd over beleggersbescherming en digitalisering. Wij vinden het positief dat ESMA hier aandacht aan besteedt en hebben hier 14 maart op gereageerd. Deze consultatiereactie ziet met name op de techniek van ‘layering’ waarvan in een online omgeving gebruik wordt gemaakt. Daarnaast hebben we onze zorgen geuit over de praktijk van financiële influencers (finfluencers), zeker in de Nederlandse context.

Bekijk onze reactie

Steun voor meer richtlijnen rond digitalisering

Wij steunen ESMA’s inzet om binnen een digitale omgeving beleggingsbescherming optimaal te waarborgen. Wij vinden het belangrijk dat er duidelijkheid moet bestaan over de toepasselijkheid van regelgeving over de in een online omgeving gebruikte technieken, zoals ‘layering’, gamification, nudging en niet in de laatste plaats over de rol van (f)influencers. 

Layering

Wij steunen de gedachte dat vermogensbeheerders gebruik mogen maken van ‘layering’ bij het verstrekken van informatie aan retail beleggers. Informatie moet kunnen worden verstrekt in verschillende lagen, waarbij de eerste laag de essentiële informatie moet bevatten. Wel roepen we ESMA op aan te geven hoe gedetailleerd die eerste laag moet zijn. Daarnaast menen we dat ook informatie in de PRIIPs KID via deze techniek verstrekt zou mogen worden. Tot slot, vragen we om richtlijnen van ESMA hoe de techniek van layering toegepast kan worden bij toekomstige implementatie van de European Accessibility Act

Fincluencers

Wij benadrukken dat finfluencers moeten voldoen aan dezelfde waarborgen en eisen zoals die ook gelden voor (MiFID) beleggingsadviseurs. Wij maken ons zorgen over de toenemende invloed van finfluencers, mede gelet op het recente onderzoek van ‘Wijzer in Geldzaken’ gepubliceerd in de Week van het Geld 2024. De praktijk van bepaalde finfluencers kan namelijk een negatieve impact hebben op het vertrouwen van beleggers. Met name jongeren laten hun financiële situatie beïnvloeden door deze finfluencers. Wij roepen ESMA dan ook op om eventueel specifiek gerichte maatregelen te overwegen om schadelijke praktijken van deze finfluencers tegen te gaan. 

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over deze consultatie/dit onderwerp? Stuur een mail naar Randy Pattiselanno. DUFAS zal met de Retail Investment Expert Group de verdere ontwikkelingen op dit terrein nauwgezet volgen. 

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | DUFAS reageert op whitepaper outbound investments

Standpunten en publicaties | 19 april 2024
Begin dit jaar lanceerde de Europese Commissie (EC) een whitepaper, met bijbehorende consultatie, over 'outbound investments' als onderdeel van de European Economic Security Strategy. Wij hebben op deze consultatie gereageerd.

CONSULTATIE | Reactie tweede batch DORA level 2-documenten

Standpunten en publicaties | 05 maart 2024
Begin december 2023 publiceerden de Europese toezichthoudende autoriteiten een consultatie over de tweede reeks beleidsproducten onder de Digital Operational Resilience Act (DORA). Op 4 maart hebben we op de consultatie gereageerd. 

CONSULTATIE | DUFAS vraagt om duidelijkheid over toepassingsbereik CSRD

Standpunten en publicaties | 07 februari 2024
In een recente consultatie heeft de EFRAG, aangekondigd dat ze van plan is om verdere richtlijnen op te stellen voor duurzaamheidsrapportage door financiële ondernemingen.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties