Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | Reactie op EC-voorstellen over Retail Investment Strategy
29 augustus 2023

CONSULTATIE | Reactie op EC-voorstellen over Retail Investment Strategy

Op 28 augustus 2023 reageerde DUFAS op de voorstellen van de Europese Commissie (EC) over de Europese Retail Investment Strategy (RIS), zoals gepubliceerd op 24 mei van dit jaar. DUFAS maakt zich zorgen over het voorstel rond kostenbenchmarking als onderdeel van het value for money-concept. De manier waarop de EC dit voorstelt, kan leiden tot prijsinterventie. Toch kan kostenbenchmarking van financiële producten op zich – zolang dit goed wordt uitgevoerd – wel voor transparantiedoeleinden richting de retailbelegger gebruikt worden.

Bekijk onze uitgebreide reactie

Value for money en undue costs

Naast onze zorg over het value for money-voorstel van de EC dat mogelijk kan leiden tot prijsregulering, vinden we het voornemen om beleggers te compenseren voor mogelijk onnodig in rekening gebrachte kosten (undue costs) ook zorgelijk, juist omdat het begrip 'undue costs' onvoldoende helder is. In plaats daarvan zou transparantie van kostenbenchmarking beter zijn voor de retailbelegger.      

Simplified investment services

Het is belangrijk dat beleggen voor de consument toegankelijker wordt. Daarom ondersteunen we ook voorstellen van de EC om de obstakels om te kunnen beleggen weg te nemen. We zijn dan ook voorstander van het introduceren van eenvoudigere advies of vermogensbeheer voor de mass-retailbelegger, maar vinden de EC-voorstellen nog onvoldoende. Daarom doen wij concrete voorstellen over de introductie van zogenaamde 'simplified investment services'.  

PRIIPs en alignment MIFID met IDD

We steunen de initiatieven van de EC om de Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs)-Key Information Document (KID) toegankelijker te maken en beter geschikt te maken voor digitale beleggingsdienstverlening. Ook zijn we tevreden over de EC-voorstellen die Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)-beleggingsdienstverlening en -verzekeringsbemiddeling onder Insurance Distribution Directive (IDD) meer bij elkaar laten aansluiten.

Hoe verder?

Het Europees Parlement (EP) en de Raad (lidstaten) gaan in de komende maanden een positie proberen te vormen. Het is – met oog op de politieke gevoeligheid van het voorstel – niet zeker of het dossier nog kan worden afgerond vóór de Europese verkiezingen, die gepland staan voor begin juni volgend jaar.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over de voorstellen van de EC? Stuur een mail naar Randy Pattiselanno, manager strategy & regulatory affairs bij DUFAS. Samen met onze Retail Investment-expertgroep en onze Fund Regulation & Investment Services (FRIS) Committee hebben we deze reactie voorbereid. DUFAS blijft de ontwikkelingen vanuit deze expertgroep en commissie op de voet volgen en delen met haar leden.

Misschien vind je dit ook interessant

DUFAS vraagt meer duidelijkheid over reikwijdte van CSRD-implementatiewet

Standpunten en publicaties | 15 september 2023
Afgelopen juli publiceerden de ministeries van Financiën en van Justitie en Veiligheid een openbare consultatie over de Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering. Met deze implementatiewet wordt een deel van de nieuwe richtlijn omgezet in nationale wet- regelgeving.

CONSULTATIE | DUFAS response on ESG ratings and factors

Standpunten en publicaties | 15 september 2023
Last June, the European Commission published a consultation on a proposal for a regulation on Environmental, Social and Governance (ESG) ratings and sustainability risks in credit ratings.

CONSULTATIE | Proportionaliteit ontbreekt in eerste DORA level 2-documenten

Standpunten en publicaties | 14 september 2023
Op 11 september reageerden we op een European Supervisory Authorities-consultatie over de eerste reeks beleidsproducten onder de Digital Operational Resilience Act (DORA).

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties