Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | DUFAS vraagt om duidelijkheid over toepassingsbereik CSRD
07 februari 2024

CONSULTATIE | DUFAS vraagt om duidelijkheid over toepassingsbereik CSRD

De Europese standard setter voor duurzaamheidsverslaggeving, European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), schrijft in haar recente consultatie over implementation guidance van plan te zijn om verdere richtlijnen op te stellen voor duurzaamheidsrapportage door financiële ondernemingen. Als reactie hierop schrijven we dat de Europese wetgever eerst duidelijkheid zou moeten verschaffen over het toepassingsbereik van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), in het bijzonder wat betreft individueel vermogensbeheer. Eerder hebben we hier bij de Nederlandse wetgever al met succes voor gepleit.

Bekijk onze reactie

Rapportage over de waardeketen van financiële ondernemingen

De CSRD verplicht ondernemingen om te rapporteren over duurzaamheidsaspecten in de waardeketen. Dat gaat bijvoorbeeld om de wijze waarop leveranciers met duurzaamheid omgaan, maar dit kan ook gaan over de klanten aan wie financiële diensten worden verleend. De CSRD geeft daarbij expliciet aan dat beleggingen binnen bepaalde financiële producten, zoals AIF’s en UCITS,  niet onder deze verplichting vallen. Over of individuele vermogensbeheermandaten wel onder de CSRD vallen, bestaat nog onduidelijkheid.

Individueel vermogensbeheer volgens Nederlandse wetgever buiten scope

Voordat EFRAG nadere   richtlijnen voor rapportage door financiële ondernemingen opstelt, is het belangrijk dat voldoende duidelijkheid bestaat over de reikwijdte van de CSRD. Eerder hebben we betoogd dat individuele mandaten logischerwijs buiten de scope van de CSRD vallen. Daarop heeft het ministerie van Financiën dit in het concept implementatiebesluit verduidelijkt. Het is belangrijk dat ook de Europese wetgever deze duidelijkheid geeft. In de reactie hebben we de belangrijkste argumenten opnieuw op een rij gezet, waaronder de bestaande transparantieverplichtingen onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Voldoende oog voor samenhang binnen Europese wetgeving

Ook binnen de beoogde Europese wet voor duurzame due diligence, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), speelt duurzaamheid in de waardeketen een centrale rol. Het voorlopige akkoord tussen de Europese instituties over de CSDDD suggereert dat beleggingen van klanten buiten de waardeketen van financiële ondernemingen vallen. Omdat de Europese wetgever synergie wil creëren tussen de CSDDD en de CSRD, wijst DUFAS ook op het belang van het waarborgen van de samenhang tussen deze initiatieven. 

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over deze consultatie/dit onderwerp? Stuur een mail naar Ron Gruijters, manager sustainable finance bij DUFAS. Samen met onze Sustainability Committee en onze CSRD-expertgroep  blijven we de ontwikkelingen op dit gebied volgen en delen met onze leden. 

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | DUFAS reageert op whitepaper outbound investments

Standpunten en publicaties | 19 april 2024
Begin dit jaar lanceerde de Europese Commissie (EC) een whitepaper, met bijbehorende consultatie, over 'outbound investments' als onderdeel van de European Economic Security Strategy. Wij hebben op deze consultatie gereageerd.

CONSULTATIE | DUFAS reageert op discussion paper van ESMA

Standpunten en publicaties | 19 maart 2024
De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft een discussion paper gepubliceerd over beleggersbescherming en digitalisering. Wij vinden het positief dat ESMA hier aandacht aan besteedt en hebben hier op gereageerd.

CONSULTATIE | Reactie tweede batch DORA level 2-documenten

Standpunten en publicaties | 05 maart 2024
Begin december 2023 publiceerden de Europese toezichthoudende autoriteiten een consultatie over de tweede reeks beleidsproducten onder de Digital Operational Resilience Act (DORA). Op 4 maart hebben we op de consultatie gereageerd. 

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties