Standpunten en publicaties | 02 februari 2024

DUFAS geeft input voor kabinetsformatie

De kabinetsformatie draait inmiddels op volle toeren. Een goed moment om met partijen in gesprek te gaan over punten die voor onze sector belangrijk te zijn. Daarom stuurden we de formerende partijen een brief waarin we een tweetal aandachtspunten aankaarten.

Nieuws | 21 februari 2024

TEAM | Even voorstellen: Marlon Jansen

Welkom bij het DUFAS-team! We zijn heel blij met onze nieuwe vaste collega Marlon Jansen als manager public affairs & communications. Door zijn kennis en ervaring is hij een waardevolle toevoeging aan het team. Om Marlon beter te leren kennen, stelden we hem een paar vragen.

Standpunten en publicaties | 19 februari 2024

CONSULTATIE | DUFAS reageert op de consultatie Klimaatmaatregelen financiële sector

Eind vorig jaar publiceerde het ministerie van Financiën hun lang verwachte consultatie voor de ‘Klimaatmaatregelen financiële sector’. Wij, als DUFAS, onderstrepen de rol van de financiële sector bij de klimaat- en energietransitie en begrijpen de wens om te onderzoeken of deze versneld kan worden dan ook goed. Daarom hebben we op 15 februari samen met onze leden op deze consultatie gereageerd.   

Nieuws | 16 februari 2024

TEAM | DUFAS verwelkomt nieuw vast teamlid

Welkom bij het DUFAS-team! We zijn heel blij met onze nieuwe vaste collega Pepijn Hendriks als directiesecretaris. Door zijn kennis en ervaring is hij een waardevolle toevoeging aan het team. Om Pepijn beter te leren kennen, stelden we hem een paar vragen.

Nieuws | 13 februari 2024

Financiële sector heeft flinke stappen gezet

De financiële sector heeft sinds de ondertekening van het Klimaatcommitment in 2019 flinke stappen gezet om bij te dragen aan de energietransitie. Alle ondertekenaars hebben inmiddels een actieplan. De sector neemt haar verantwoordelijkheid om haar rol in de transitie structureel in te vullen.

Standpunten en publicaties | 07 februari 2024

CONSULTATIE | DUFAS vraagt om duidelijkheid over toepassingsbereik CSRD

In een recente consultatie heeft de EFRAG, aangekondigd dat ze van plan is om verdere richtlijnen op te stellen voor duurzaamheidsrapportage door financiële ondernemingen. In reactie hierop pleiten we ervoor dat de Europese wetgever eerst duidelijkheid moet verschaffen over het toepassingsbereik van de CSRD, met name met betrekking tot individueel vermogensbeheer.

WIJ ZIJN DUFAS.

De branchevereniging voor vermogensbeheerders in Nederland

Sinds 2003 zet DUFAS zich in voor een gezonde vermogensbeheersector in Nederland. DUFAS telt ruim 50 leden: van grote assetmanagers die de Nederlandse pensioen- en verzekeringsvermogens beleggen tot kleinere, specialistische vermogensbeheerders. DUFAS vergroot het bewustzijn van de maatschappelijke relevantie van beleggen, helpt mee aan het ontwikkelen van sectorstandaarden en vertegenwoordigt de sector bij de invoering van nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast zet DUFAS zich in voor één Europese markt met gelijke regelgeving.