Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | DUFAS vraagt verdere toelichting reikwijdte rapportageverplichtingen van CSRD-implementatiebesluit
21 december 2023

CONSULTATIE | DUFAS vraagt verdere toelichting reikwijdte rapportageverplichtingen van CSRD-implementatiebesluit

Afgelopen november publiceerde het ministerie van Justitie en Veiligheid een openbare consultatie over het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering. Hiermee wordt een deel van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) omgezet in nationale wet- en regelgeving. Op 18 december 2023 reageerden we samen met onze leden op de consultatie.

Bekijk onze reactie

Verduidelijking van het toepassingsbereik van de CSRD

We vinden het belangrijk dat bij de nationale implementatie van belangrijke Europese wetgeving, zoals de CSRD, het voor de sector duidelijk is wat er precies van wie verwacht wordt. Daarom vroegen we in onze reactie op de eerste consultatie over de CSRD-implementatie om meer duidelijkheid over een paar punten.

Inmiddels heeft de wetgever in de Nota van Toelichting (NvT) laten weten dat individueel vermogensbeheer niet onder het toepassingsbereik van het implementatiebesluit valt. Daarnaast is er meer opgenomen over de definitie van 'organisatie van openbaar belang' gewerkt. In deze consultatiereactie hebben we om meer opheldering gevraagd over het eerste punt – in het geval van beheerders van beleggingsinstellingen en de beheerders van icbe's die individuele vermogens beheren.

Interpretaties van de reikwijdte van de rapportageverplichtingen

Doordat begrippen als 'eigen operaties', 'value chain' en 'producten en diensten' niet duidelijk genoeg gedefinieerd in het concept Implementatiebesluit zijn, kan de reikwijdte van de rapportageverplichtingen mogelijk breed geïnterpreteerd worden. Dit kan in de praktijk voor onduidelijkheid zorgen, bijvoorbeeld bij individueel vermogensbeheer dat buiten het toepassingsbereik van het implementatiebesluit valt.

Daarom vragen we in onze reactie ook om verdere verduidelijking van de beperkte reikwijdte van de rapportage voor beheerders, naast een rapportage die ziet op de eigen corporate entiteit en de European Sustainability Reporting Standards (ESRS)-rapportagestandaarden. Daarnaast benadrukken we dat de materialiteitsanalyse pas kan worden uitgevoerd na de bepaling van de reikwijdte, om zo een te uitgebreide reikwijdtebepaling of discussie met de accountant te voorkomen.

De duurzaamheidsrapportage en de algemene vergadering van aandeelhouders

De Europese wetgever laat merken dat zij de duurzaamheidsrapportage eigenlijk even belangrijk vindt als de rapportage over de jaarrekening. Dit blijkt vooral uit de bepalingen van het assurance-onderzoek dat voor beide onderdelen geldt, al zal in eerste instantie de lichtere variant van de afgegeven mate van zekerheid gelden voor de duurzaamheidsrapportage.

DUFAS vindt de duurzaamheidsrapportage een belangrijk onderdeel. Om die reden vinden we het wenselijk dat de duurzaamheidsrapportage wordt vastgesteld en voorgelegd aan de algemene vergadering. Zo is er ook meer aansluiting bij de wettelijk vereiste verantwoording over de jaarrekening. Het bestuur legt dan verantwoording af over de duurzaamheidsprestaties aan de algemene vergadering. De aandeelhouder kan daar vervolgens op reageren en over mee stemmen.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over deze consultatie? Stuur een mail naar Redmar Poen, policy advisor sustainability a.i. bij DUFAS. Samen met onze Sustainability Committee en onze CSRD-expertgroep blijven we de ontwikkelingen op dit gebied volgen en delen met onze leden.

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | DUFAS reageert op Wet toezichtondersteunende rapportage AFM

Standpunten en publicaties | 28 juni 2024
In mei publiceerde het ministerie van Financiën het concept wetsvoorstel 'Wet toezichtondersteunende rapportage AFM'. Dit wetsvoorstel beoogt een wettelijke bevoegdheid voor de AFM te creëren voor datagedreven toezicht. Wij hebben op deze consultatie gereageerd.

CONSULTATIE | DUFAS reageert op Wet rapportage hypotheekmarkt DNB

Standpunten en publicaties | 28 juni 2024
In mei publiceerde het ministerie van Financiën het concept wetsvoorstel 'Wet rapportage hypotheekmarkt DNB'. Dit wetsvoorstel beoogt een wettelijke bevoegdheid voor de DNB te creëren voor datagedreven toezicht. Wij hebben op deze consultatie gereageerd.

CONSULTATIE | DUFAS reageert op leidraad PARP ‘scenarioanalyses vanuit klantperspectief’

Standpunten en publicaties | 07 juni 2024
In mei publiceerde het ministerie van Financiën het concept wetsvoorstel 'Wet toezichtondersteunende rapportage AFM'. Dit wetsvoorstel beoogt een wettelijke bevoegdheid voor de AFM te creëren voor datagedreven toezicht. Wij hebben op deze consultatie gereageerd.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties