Home - Nieuws - CONSULTATIE | Toegang tot eigen UBO-registraties van groot belang
04 juli 2023

CONSULTATIE | Toegang tot eigen UBO-registraties van groot belang

Op 30 mei 2023 publiceerde het ministerie van Financiën een openbare consultatie over het voorstel om de toegang tot de Ultimate Beneficial Owner (UBO)-registers te beperken. DUFAS reageerde op deze consultatie. We zijn van mening dat een snelle toegang tot de eigen UBO-registraties van groot belang is. Ook een snelle toegang voor financiële instellingen is gewenst voor een goede invulling van de poortwachtersfunctie.

Bekijk onze reactie

Versnelde toegang eigen registraties

In onze reactie vragen we aandacht voor versnelde toegang van partijen tot hun eigen gegevens, die bij de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd. Momenteel hebben partijen geen toegang tot hun eigen registraties, wat ertoe leidt dat niet gecontroleerd kan worden of de registraties correct zijn. Ook kunnen zij hun eigen gegevens niet opvragen om aan te kunnen leveren aan financiële instellingen die hier in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om moeten vragen.

Poortwachtersrol financiële instellingen

Ook zouden financiële instellingen vanwege hun poortwachtersfunctie op korte termijn toegang moeten krijgen tot het register. Omdat financiële instellingen zijn opgenomen in registratie- en/of vergunningenregisters, verwachten we dat het niet moeilijk moet zijn om op objectieve gronden vast te stellen dat toegang verschaft kan worden.

Vrijstelling voor terugmeldplicht

Tot slot vragen we aandacht voor de terugmeldplicht. Op basis van de wet moeten Wwft-instellingen discrepanties te melden aan de Kamer van Koophandel. Omdat Wwft-instellingen voor een lange tijd het register niet hebben kunnen raadplegen, verwachten we een grote hoeveelheid discrepanties. Omdat deze mogelijk heel gedateerd zijn, pleiten we voor een vrijstelling voor het melden van de verschillen die zijn ontstaan in de periode dat het register niet toegankelijk was.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over deze consultatie? Stuur een mail naar Manouk Fles, regulatory affairs manager bij DUFAS. Samen met onze AML-expertgroep bereidden we deze reactie voor. We blijven de ontwikkelingen rond dit onderwerp op de voet volgen en delen met onze leden.

Misschien vind je dit ook interessant

Reactie DUFAS hoofdlijnenakkoord nieuw kabinet

Nieuws | 17 mei 2024
Deze week presenteerden de vier formerende partijen het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, Lef en Trots’. Vestigingsklimaat en concurrentiekracht staan hoog op de agenda van het akkoord. Een belangrijk signaal naar het Nederlandse bedrijfsleven, dat we bij DUFAS positief ontvangen.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties