Home - Nieuws - Richtsnoeren MiFID II-vakbekwaamheidseisen
05 januari 2018

Richtsnoeren MiFID II-vakbekwaamheidseisen

ESMA heeft op 22 maart 2016 richtsnoeren gepubliceerd voor de beoordeling van de vakbekwaamheid van medewerkers van beleggingsondernemingen die klanten informeren of adviseren. Deze richtsnoeren volgen uit MiFID II, waarin de vakbekwaamheidseisen zijn opgenomen. De AFM heeft op 13 november 2017 de Q&A gepubliceerd waarin de uitwerkingen voor de Nederlandse markt zijn opgenomen.

Nieuwe MiFID II-normen

Beleggingsondernemingen moeten met ingang van 3 januari 2018 waarborgen dat het personeel met klantcontact beschikt over de nodige ervaring, kennis en bekwaamheid om aan de nieuwe MiFID II-normen te voldoen. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen de retailmarkt en de institutionele markt. Zo moeten werknemers die klanten informeren of adviseren, onder meer aantoonbare kennis hebben over de nieuwe MIFID II-klantbedieningsvoorschriften (Know Your Customer rules (KYC); anti witwas regels e.d.).

Ook dient het personeel op de hoogte te zijn van de interne gedragsregels en procedures van de onderneming. In het algemeen kan worden geconstateerd dat niet de diepte van de basiskennis een probleem is, maar de breedte van de vereiste kennisnormen die in de ESMA-richtsnoeren zijn uitgewerkt. Hierdoor bestaan er bij toch overigens uitstekend opgeleide en academisch gevormde mensen, nu toch hiaten in de kennis die op grond van MiFID II voor personen met klantencontact wordt vereist. 

AFM

De AFM heeft DSI het mandaat gegeven om de ESMA-vakbekwaamheidseisen uit te voeren. Maar DSI heeft geen exclusiviteit. Financiële instellingen zijn uiteraard zelf verantwoordelijk om aan de wettelijke eisen te voldoen en kunnen ook besluiten deze vakbekwaamheidsvoorschriften in eigen beheer (intern) uit te voeren. 

DSI

DSI heeft de verzorging van het gehele opleiding- en kennisonderhoud traject voor de institutionele markt uitbesteed aan CFA-VBA. Voor kennisonderhoud voldoet straks een Permanent Educatie-puntensysteem - ook wel PE-puntensysteem. DSI geregistreerden dienen minimaal 20 PE punten per jaar te behalen. Beleggingsondernemingen die vakbekwaamheid in eigen beheer onderhouden, kunnen kennisonderhoud op soortgelijke wijze inrichten.

Grandfathering

De ESMA-richtsnoeren verbieden helaas expliciet grandfathering - niet alleen voor retail maar ook voor institutioneel. Dat betekent dat voor naleving van de nieuwe regels iedereen daaraan moet voldoen en bestaande situaties niet worden ontzien. ESMA stelt bovendien dat met langjarige ervaring geen gaten in de vereiste basiskennis kunnen worden gecompenseerd. Dat moet aantoonbaar met toetsen worden ingevuld. 

Verwachting

De AFM verwacht van alle instellingen dat zij alles in het werk zullen stellen om vanaf 3 januari 2018 te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en waar nodig bijvoorbeeld het personeel met klantencontacten onder toezicht van wel gekwalificeerd personeel te laten werken.

Misschien vind je dit ook interessant

Reactie DUFAS hoofdlijnenakkoord nieuw kabinet

Nieuws | 17 mei 2024
Deze week presenteerden de vier formerende partijen het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, Lef en Trots’. Vestigingsklimaat en concurrentiekracht staan hoog op de agenda van het akkoord. Een belangrijk signaal naar het Nederlandse bedrijfsleven, dat we bij DUFAS positief ontvangen.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties