Home - Nieuws - Twee jaar meer tijd om tot een goede PRIIPs-KID bijsluiter voor de klant te komen
08 februari 2019

Twee jaar meer tijd om tot een goede PRIIPs-KID bijsluiter voor de klant te komen

De Europese Raad en het Europees Parlement zijn overeengekomen de implementatie van de PRIIPs-KID voor UCITS uit te stellen tot eind 2021. Dit staat in het akkoord gesloten tussen de Europese Raad en Europees Parlement over het Europees voorstel over het bevorderen van grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen. 

Huidige PRIIPs

PRIIPs staat voor Packaged Retail and Insurance-based Investment Products. Aanbieders van deze producten zijn verplicht een Key Information Document - ook wel KID (in Nederlands: Essentieel-informatiedocument of Eid) - op te stellen en te verstrekken aan een potentiële klant. DUFAS staat positief ten aanzien van dit document dat als doel heeft beleggers transparante, vergelijkbare en begrijpelijke informatie te verstrekken. Wel heeft DUFAS kritiek op de huidige PRIIPs-KID. Met name op de methodologie voor berekening van transactiekosten en performancescenario’s.

Verkeerde inschatting

Marktschommelingen beïnvloeden de uitkomst waardoor de transactiekosten in veel gevallen of overschat of onderschat worden. Dit leidt vaak tot negatieve transactiekosten. Wat betreft de performance worden in de PRIIPs-KID toekomstscenario’s gebruikt die gebaseerd zijn op recente positieve marktresultaten. Daardoor krijgen de scenario’s een te positief karakter. Volgens DUFAS leidt toepassing van de PRIIPs-methodologie er in de praktijk dus toe dat beleggers verwarrende informatie ontvangen over transactiekosten en performancescenario’s.

Herziening

Het uitstel biedt de Europese fondsensector de mogelijkheid om ESMA, de Europese toezichthouder voor financiële markten, te overtuigen met name de methodologie voor transactiekosten aan te passen. Iris van de Looij, algemeen directeur van DUFAS, zegt over de uitstel van de implementatie: "Het is de beste uitkomst vanuit het perspectief van beleggersbescherming. Dit geeft de kans om de performance scenario’s en de methodologie voor berekenen van transactiekosten te herzien. Beide geven een misleidend beeld voor de belegger. Het is een hele klus voor een fondshuis om de PRIIPs-KID te implementeren. Laten we ernaar streven dat deze investering ook leidt tot informatie waar een eindklant echt iets aan heeft."

Acties DUFAS en EFAMA

DUFAS werkt in Europees verband samen met andere brancheverenigingen, aangesloten bij EFAMA, om ESMA ervan te overtuigen om de huidige PRIIPs-methodologie aan te passen. DUFAS ziet graag dat er gekozen wordt voor een methodiek die de belegger een betrouwbaar beeld geeft van kosten en performance. 

Waarschuwing EFAMA

EFAMA heeft in het verleden al gewaarschuwd voor het effect van de methodiek. Zo deed EFAMA december in een persbericht een urgent call for action aan ESMA om de methodiek aan te passen. Zij benadrukt in het persbericht dat de nieuwe PRIIPs-regels de beleggers alleen maar verwarren en misleiden. DUFAS onderschrijft deze boodschappen van EFAMA volledig.

Misschien vind je dit ook interessant

VACATURE | Gezocht: policy advisor regulatory affairs

Nieuws | 26 januari 2022
Wil jij meewerken aan effectieve (Europese) regelgeving van financiële instellingen en markten, in het bijzonder voor de vermogensbeheersector? En ben jij geïnteresseerd in de manier waarop (Europese) financiële regelgeving de bedrijfsvoering van vermogensbeheerders beïnvloedt?

Nieuwe collega komt vast in dienst

Nieuws | 12 januari 2022
We zijn verheugd te melden dat Ivan aan den Toorn vanaf 1 maart ons team vast komt versterken als policy advisor sustainability. Tot die tijd vervangt Peiyao Liu, duurzaamheidsexpert bij KPMG, Ivans functie.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties