Home - Standpunten en publicaties - AFM leidraad duurzaamheidsclaims als goede basis om greenwashing tegen te gaan
24 juli 2023

AFM leidraad duurzaamheidsclaims als goede basis om greenwashing tegen te gaan

Op 24 juli 2023 reageerde DUFAS op de consultatie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de leidraad duurzaamheidsclaims. Met deze leidraad worden handvatten gegeven aan marktpartijen voor het doen van correcte, duidelijke en niet-misleidende duurzaamheidsclaims. In onze reactie onderstrepen we de noodzaak voor transparante duurzaamheidsclaims om greenwashing tegen te gaan.

Bekijk onze uitgebreide reactie

De leidraad is helder en een goede basis om greenwashing tegen te gaan

Onze leden zijn positief over de leidraad. Belangrijk daarbij is dat de leidraad geen nieuwe normen voor de sector met zich brengt. De praktijkvoorbeelden verhelderen de toepassing van de principes, maar naast bad practices zouden we graag meer voorbeelden van good practices zien. We verwelkomen we de principles based-benadering om greenwashing tegen te gaan en zouden een EU brede toepassing van deze leidraad ondersteunen.

Wees voorzichtig dat toepassing en toezicht op richtlijnen geen extra barrière vormen voor verduurzaming

Hoewel we positief zijn over de leidraad, willen we graag benadrukken dat de AFM voorzichtig moet zijn dat de toepassing en toezicht initiatieven om te verduurzamen niet verhinderen. Daarnaast zou audiovisuele communicatie niet even zwaar gezien moeten worden als misleidende tekstuele duurzaamheidsclaim. We zouden bij voorkeur zien dat de AFM in haar leidraad meeneemt dat instellingen in zijn algemeenheid goed moeten nadenken over de vraag of bepaalde visuele duurzaamheidsclaims wel passend zijn.

SFDR-classificatie en duurzaamheidsclaims

We ondersteunen het uitgangspunt dat over de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) juist moet worden gecommuniceerd. Toch is er nuance te brengen in het gebruik van een SFDR-classificatie ter onderbouwing voor een zekere mate van duurzaamheid van een product. Zo mogen artikel 9-producten tenslotte alleen uit duurzame beleggingen bestaan – cash en hedging derivaten uitgezonderd – en moeten bijvoorbeeld artikel 8-producten altijd voldoen aan de minimale eisen van good governance. Wij denken dat het nog steeds kan passen om van artikelnummers 6, 8 en 9 gebruik te maken richting retailbeleggers vanwege de begrijpelijkheid, zolang heldere en uitgebreide uitleg van de SFDR voor de klant ter beschikking staat door middel van verschillende disclosures.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over deze consultatie? Stuur een mail naar Randy Pattiselanno, manager strategy & regulatory affairs bij DUFAS. Samen met onze Sustainability Committee hebben we deze reactie opgesteld en blijven we de ontwikkelingen op dit gebied volgen en delen met onze leden.

Misschien vind je dit ook interessant

DUFAS vraagt meer duidelijkheid over reikwijdte van CSRD-implementatiewet

Standpunten en publicaties | 15 september 2023
Afgelopen juli publiceerden de ministeries van Financiën en van Justitie en Veiligheid een openbare consultatie over de Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering. Met deze implementatiewet wordt een deel van de nieuwe richtlijn omgezet in nationale wet- regelgeving.

CONSULTATIE | DUFAS response on ESG ratings and factors

Standpunten en publicaties | 15 september 2023
Last June, the European Commission published a consultation on a proposal for a regulation on Environmental, Social and Governance (ESG) ratings and sustainability risks in credit ratings.

CONSULTATIE | Proportionaliteit ontbreekt in eerste DORA level 2-documenten

Standpunten en publicaties | 14 september 2023
Op 11 september reageerden we op een European Supervisory Authorities-consultatie over de eerste reeks beleidsproducten onder de Digital Operational Resilience Act (DORA).

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties