Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | DUFAS pleit voor duidelijk afgebakende verplichtingen om sanctiemaatregelen goed na te kunnen leven
28 augustus 2023

CONSULTATIE | DUFAS pleit voor duidelijk afgebakende verplichtingen om sanctiemaatregelen goed na te kunnen leven

Het kabinet werkt aan de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel, met als doel nog beter te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de Europese sanctiebesluiten en -verordeningen. Daarom publiceerde het ministerie van Buitenlandse Zaken vorige maand een (pre)consultatie daarover, waarop we op 24 augustus 2023 reageerden.

Bekijk onze reactie

Voor wie is de consultatie belangrijk?

De preconsulatie heeft als doel om gericht inbreng op te halen en daarmee te komen tot betere en effectieve wetgeving die nauwer aansluit bij de nalevingpraktijk. De consultatie heeft onder andere betrekking op een uitbreiding van de partijen die onder de Sanctiewet vallen, eisen aan de bedrijfsvoering, onderzoek en screening, meldplichten, aantekeningen in registers en beheer en bewind.

Verplichtingen duidelijk afbakenen

DUFAS is van mening dat voor een efficiënte en doelmatige wetgeving het van belang is dat de verplichtingen goed zijn afgebakend. Duidelijk moet zijn welke 'relaties' gescreend moeten worden door instellingen die onder de Sanctiewet vallen. Ook moet helder zijn wat de verplichtingen van instellingen zijn als er bij een dienstverlening meerdere instellingen betrokken zijn die een verplichting hebben onder de Sanctiewet. Sancties zijn tenslotte een belangrijk instrument voor (herstel van) de internationale vrede en veiligheid, de bevordering van de internationale rechtsorde en de bestrijding van terrorisme.

We stellen daarbij de vraag of het zinvol is om aan te sluiten bij de verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Een van de redenen daarvan is dat de reikwijdte van de Sanctiewet en die van de Wwft niet gelijk zijn. Daarnaast gaat de Wwft op termijn vervangen worden door Europese wetgeving met rechtstreekse werking.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over de consultatiereactie? Stuur een mail naar Manouk Fles, manager regulatory affairs bij DUFAS. Samen met onze Fund Regulation & Investment Services Committee bereidden we deze reactie voor. DUFAS blijft de ontwikkelingen rondom dit onderwerp volgen en delen met haar leden.

Misschien vind je dit ook interessant

DUFAS vraagt meer duidelijkheid over reikwijdte van CSRD-implementatiewet

Standpunten en publicaties | 15 september 2023
Afgelopen juli publiceerden de ministeries van Financiën en van Justitie en Veiligheid een openbare consultatie over de Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering. Met deze implementatiewet wordt een deel van de nieuwe richtlijn omgezet in nationale wet- regelgeving.

CONSULTATIE | DUFAS response on ESG ratings and factors

Standpunten en publicaties | 15 september 2023
Last June, the European Commission published a consultation on a proposal for a regulation on Environmental, Social and Governance (ESG) ratings and sustainability risks in credit ratings.

CONSULTATIE | Proportionaliteit ontbreekt in eerste DORA level 2-documenten

Standpunten en publicaties | 14 september 2023
Op 11 september reageerden we op een European Supervisory Authorities-consultatie over de eerste reeks beleidsproducten onder de Digital Operational Resilience Act (DORA).

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties