Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | DUFAS voorstander van Open Data maar voor gegevenshouders blijft controle en beveiliging essentieel
21 november 2022

CONSULTATIE | DUFAS voorstander van Open Data maar voor gegevenshouders blijft controle en beveiliging essentieel

Data en datamobiliteit hebben een steeds grotere impact op de financiële dienstverlening. In oktober consulteerden De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een discussiedocument met daarin een voorlopige beleidsvisie op datamobiliteit voor de financiële sector. Op 11 november reageerde DUFAS op deze consultatie.

Bekijk onze reactie

Data wordt steeds belangrijker

DUFAS onderschrijft dat data en toegang tot data steeds belangrijker wordt in de moderne digitale samenleving, en dus ook in de financiële sector. DUFAS ziet voordelen in het delen van data en begrijpt het strategische belang van datamobiliteit. Daarom ondersteunt DUFAS het idee van Open Finance en van Open Data, maar er zijn ook punten van aandacht. 

Rechten van gegevenshouders

DUFAS vindt het van groot belang dat het delen van data is gebaseerd op geïnformeerde toestemming van de gegevenshouder. Gegevenshouders moeten controle kunnen houden over hun gegevens, ook nadat ze toestemming hebben gegeven om gegevens te delen. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met data-ethiek en zou het regelgevingskader moeten bepalen in hoeverre data gedeeld en gebruikt zou mogen worden. Verder is de beveiliging van data een belangrijk aandachtspunt, vooral wanneer deze wordt gedeeld.  

Level playing field

Een level playing field rond het delen van data is van essentieel belang om eerlijke concurrentie te waarborgen, zowel crosscountry als cross-sector. Alleen zo kan worden voorkomen dat data zich bij bepaalde spelers concentreert, wat zou kunnen leiden tot het schaden van de belangen van (retail)investeerders en wat zelfs een systeemrisico tot gevolg kan hebben. 

Dialoog

DUFAS benadrukt het belang van een goede dialoog – niet alleen met de AFM en DNB, maar ook met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). 

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over deze consultatiereactie? Stuur een mail naar Manouk Fles, manager regulatory affairs bij DUFAS.

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | DUFAS response on ESG ratings and factors

Standpunten en publicaties | 15 september 2023
Last June, the European Commission published a consultation on a proposal for a regulation on Environmental, Social and Governance (ESG) ratings and sustainability risks in credit ratings.

DUFAS vraagt meer duidelijkheid over reikwijdte van CSRD-implementatiewet

Standpunten en publicaties | 15 september 2023
Afgelopen juli publiceerden de ministeries van Financiën en van Justitie en Veiligheid een openbare consultatie over de Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering. Met deze implementatiewet wordt een deel van de nieuwe richtlijn omgezet in nationale wet- regelgeving.

CONSULTATIE | Proportionaliteit ontbreekt in eerste DORA level 2-documenten

Standpunten en publicaties | 14 september 2023
Op 11 september reageerden we op een European Supervisory Authorities-consultatie over de eerste reeks beleidsproducten onder de Digital Operational Resilience Act (DORA).

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties