Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE I Europese Retail Beleggingsstrategie
03 augustus 2021

CONSULTATIE I Europese Retail Beleggingsstrategie

Op 3 augustus reageerde DUFAS op de publieke consultatie van de Europese Commissie (EC) over de Europese Retail Beleggingsstrategie. In deze consultatie vraagt de EC om suggesties en ideeën om meer Europeanen de stap te laten nemen naar de kapitaalmarkten. Kortom: hoe maken we beleggen meer toegankelijk voor het grote publiek? En hoe stimuleren we mensen om vermogen op te bouwen voor later?

Lees onze consultatiereactie (in English)

Meer nadruk op voordelen van beleggen

In onze reactie moedigen we de EC aan om verbeteringen in het raamwerk voor de retailbelegger holistisch te benaderen. Het huidige raamwerk legt veel nadruk op het risico van beleggen en beleggingsbescherming in plaats van de voordelen of noodzaak om te beleggen voor vermogensopbouw. Er moet een goede balans gevonden worden in het meer toegankelijk maken van beleggen voor retailklanten en tegelijkertijd deze klanten goed blijven beschermen. 

Digitaal en duurzaam

Actief gebruikmaken van digitale mogelijkheden maakt beleggen makkelijker en leuker. De eisen die aan informatieverstrekking worden gesteld, zouden hier ook op moeten worden aangepast. Uit onderzoek blijkt dat veel (jonge) mensen willen beleggen omdat ze via die weg invloed kunnen uitoefenen op bedrijven. Wij geloven dat duurzaamheid een brug kan slaan tussen beleggen en veel mensen die zich hier momenteel niet tot aangetrokken voelen. Eenduidige Europese duurzaamheidslabels helpen mensen om de juiste keuzes hierin te maken.

Help mensen met beleggen voor de lange termijn

Wij vinden dat het toekomstige retail-raamwerk ervoor moet zorgen dat beleggen meer toegankelijk wordt voor mensen die met kleine bedragen beleggen. Ook moet het mensen helpen om duidelijk onderscheid te maken in speculeren en beleggen voor de lange termijn. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door default beleggingsproducten te introduceren. Dit zijn producten die voldoen aan afgesproken minima voor spreiding en met een maximale kosten-load. Deze producten zouden een laagdrempelig alternatief kunnen zijn voor sparen. 

Geen informatie-overload

DUFAS steunt het concept dat beleggingsinformatie transparant, vergelijkbaar en begrijpelijk moet zijn. De huidige regelgeving veroorzaakt een informatie-overload en deze informatie is tot in detail uitgewerkt. Dit helpt de klant niet in het maken van de juiste keuzes. Daarnaast vinden we dat het format van de verplichte informatie veel meer toegepast moet kunnen worden op digitale kanalen. 

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over deze consultatie? Stuur een mail naar Randy Pattiselanno, DUFAS' strategy & regulatory affairs manager. Samen met onze Distribution & Client Disclosures Committee en de Fund Regulation Committee bereidden we deze reactie voor. Vanuit deze commissies volgt DUFAS de ontwikkelingen op de voet.  

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | DUFAS vraagt om duidelijkheid over toepassingsbereik CSRD

Standpunten en publicaties | 07 februari 2024
In een recente consultatie heeft de EFRAG, aangekondigd dat ze van plan is om verdere richtlijnen op te stellen voor duurzaamheidsrapportage door financiële ondernemingen.

CONSULTATIE | DUFAS vraagt om verruiming van criteria voor bepaalde groenprojecten

Standpunten en publicaties | 18 januari 2024
DUFAS ondersteunt de ambitie van de Nederlandse overheid om de samenleving en economie te verduurzamen, en steunt wet- en regelgeving die bijdraagt aan de (financiering van) de transitie naar een duurzame Nederlandse samenleving.

CONSULTATIE | DUFAS vraagt verdere toelichting reikwijdte rapportageverplichtingen van CSRD-implementatiebesluit

Standpunten en publicaties | 21 december 2023
Afgelopen november publiceerde het ministerie van Justitie en Veiligheid een openbare consultatie over het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering. Hiermee wordt een deel van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) omgezet in nationale wet- en regelgeving.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties