Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | Implementatie wet IFD
10 augustus 2020

CONSULTATIE | Implementatie wet IFD

DUFAS heeft gereageerd op de consultatie van de implementatiewet die kapitaalseisen stelt aan beleggingsondernemingen. De Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen om deze ook deels van toepassing te verklaren op beleggingsinstelllingen onder de AIFMD of UCITS richtlijn.

"DUFAS constateert met grote zorg dat het wetsvoorstel uitgaat van de analoge toepassing van de nieuwe regels van het prudentieel toezicht voor beleggingsondernemingen op (beheerders van) beleggingsinstellingen die het toegelaten is om (enkele) beleggingsdiensten te verlenen. Daarbij constateert DUFAS met enige teleurstelling dat de Nederlandse wetgever een regime handhaaft dat sterk afwijkt van de regelingen voor vergelijkbare ondernemingen in andere lidstaten van de Europese Unie (“Lidstaten”), althans Lidstaten waarvan de grootste concurrentiedruk voor de Nederlandse sector komt, Ierland en Luxemburg."

Bekijk de volledige consultatiereactie

Misschien vind je dit ook interessant

Handreiking AIFMD beheerder-bewaarder overeenkomst

Standpunten en publicaties | 04 april 2016
Deze handreiking bevat best practices voor de overeenkomst tussen de beheerder en bewaarder van alternatieve beleggingsinstellingen, dat wil zeggen beleggingsinstellingen die vallen onder de reikwijdte van de Europese ‘Alternative Investment Fund Managers’ richtlijn.

Brochure ‘Investment funds in the Netherlands’

Standpunten en publicaties | 07 juli 2015
In samenwerking met EY heeft DUFAS de brochure ‘Investment Funds in the Netherlands’ uitgebracht.

Handreiking IW-fouten compensatie

Standpunten en publicaties | 06 juli 2015
DUFAS heeft op 23 juli 2012 een nieuwe Handreiking gepubliceerd over compensatie van beleggers bij fouten in de berekening van de intrinsieke waarde van een Nederlandse beleggingsinstelling. Deze Handreiking IW-fouten compensatie kunt u hier downloaden.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties