Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | 'Leg prioriteit bij ontwikkeling van SFDR'
23 februari 2023

CONSULTATIE | 'Leg prioriteit bij ontwikkeling van SFDR'

DUFAS onderschrijft dat beleggers niet door fondsen misleid moeten worden met een verkeerd beeld van de werkelijke duurzaamheidskenmerken, ook niet door de naam van een fonds. Maar de voorgestelde Guidelines on funds' names using ESG or sustainability-related terms, die de European Securities and Markets Authority (ESMA) op 18 november 2022 publiceerde, zijn voorbarig door de ontwikkelingen binnen de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Ook hebben we bezwaren op specifieke aspecten van de fondsnaam richtlijnen.

Bekijk onze reactie (in het Engels)

Stem timing af op de SFDR en voorkom verschillen in toezicht door NCA's

Het is belangrijk dat fondsnamen de duurzaamheidsstrategieën op de juiste manier weergeven, maar het aanpakken van mismatches moet in een bredere context gezien worden. De SFDR bevat nog veel open vragen en verbeterpunten. Bij voorkeur komen de fondsnaamrichtlijnen pas wanneer de SFDR en de bredere EU-Sustainable Finance Framework verder uitgewerkt is. Tegelijkertijd zien we al verschillen tussen nationale toezichthouders. We adviseren de ESMA om nationale toezichthouders te vragen terughoudend te zijn met nationale richtlijnen.

Prioriteer het uitwerken van open definities en criteria in de SFDR

DUFAS is niet principieel tegen richtlijnen. Daarnaast kunnen drempelwaardes effectief en makkelijk uitlegbaar zijn voor retailklanten. Maar we betwijfelen of de voorgestelde richtlijnen beleggers helpen om producten te vinden die bij hun voorkeuren passen. Met deze richtlijnen kunnen fondsen met compleet andere strategieën en kenmerken een soortgelijke of zelfs dezelfde naam hanteren. Om beleggers te helpen de juiste producten te vinden, moeten de open normen en definities in de SFDR, zoals 'duurzame belegging', uitgewerkt worden.

Als er richtlijnen worden geïmplementeerd moeten ze eenvoudig zijn met werkbare drempelwaardes

We benadrukken het belang van simpele richtlijnen, als de ESMA besluit door te gaan: vermijd onbedoelde neveneffecten en behoud het gelijke speelveld tussen financiële producten. De voorgestelde drempelwaardes moeten cash en derivaten uitsluiten om liquiditeits- en risicomanagement niet te belemmeren, of de drempels moeten lager zijn.

Ook betwijfelen we het gebruik van de Paris Aligned Benchmark-uitsluitingen als minimum safeguards. Dit belemmert het gebruik van klimaattransitiebenchmarks en introduceert additionele open normen. Daarnaast zou een niet-limitatieve lijst van ESG-termen bijdragen aan harmonisatie tussen lidstaten. We benadrukken ook dat mogelijke fondsnaamwijzigingen op hetzelfde moment doorgevoerd moeten worden met algemene prospectusaanpassingen. Zo worden de kosten voor beleggers en toezichthouders geminimaliseerd.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over deze consultatie? Stuur een mail naar Ivan aan den Toorn, policy advisor sustainability bij DUFAS. Meer over onze positie over greenwashing? Deze publiceerden we begin februari. We blijven de ontwikkelingen rondom duurzaamheid op de voet volgen en delen met onze leden.

Misschien vind je dit ook interessant

DUFAS vraagt meer duidelijkheid over reikwijdte van CSRD-implementatiewet

Standpunten en publicaties | 15 september 2023
Afgelopen juli publiceerden de ministeries van Financiën en van Justitie en Veiligheid een openbare consultatie over de Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering. Met deze implementatiewet wordt een deel van de nieuwe richtlijn omgezet in nationale wet- regelgeving.

CONSULTATIE | DUFAS response on ESG ratings and factors

Standpunten en publicaties | 15 september 2023
Last June, the European Commission published a consultation on a proposal for a regulation on Environmental, Social and Governance (ESG) ratings and sustainability risks in credit ratings.

CONSULTATIE | Proportionaliteit ontbreekt in eerste DORA level 2-documenten

Standpunten en publicaties | 14 september 2023
Op 11 september reageerden we op een European Supervisory Authorities-consultatie over de eerste reeks beleidsproducten onder de Digital Operational Resilience Act (DORA).

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties