Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | Reactie op alternatieven om dividendstripping aan te pakken
01 februari 2022

CONSULTATIE | Reactie op alternatieven om dividendstripping aan te pakken

Het ministerie van Financiën publiceerde 6 alternatieve maatregelen in een consultatie om dividendstripping beter aan te pakken. Het kabinet vindt het namelijk ongewenst dat partijen door middel van dividendstripping geen of minder dividendbelasting betalen. Samen met onze Fiscale Commissie reageerden we op deze consultatie. 

Bekijk onze reactie

Belastingvoordeel door dividendstripping

Bij dividendstripping wordt het economische belang en de juridische eigendom van aandelen opgesplitst om zo een belastingvoordeel te behalen. Hierbij behoudt een aandeelhouder het economische belang. De juridische eigendom wordt (tijdelijk) overgedragen aan andere partijen die recht hebben op een gunstigere behandeling voor de dividendbelasting. Hierdoor wordt de heffing van dividendbelasting beperkt of voorkomen.

Nog steeds geen adequate bestrijding

In 2001 is in de nationale wet antimisbruikregelgeving opgenomen om dividendstripping tegen te gaan. Toch heeft onderzoek uitgewezen dat de Belastingdienst dividendstripping niet altijd goed kan bestrijden binnen de huidige wettelijke mogelijkheden. Op grond van de antimisbruikwetgeving heeft een inspecteur er namelijk een zware taak aan om te bewijzen dat er sprake is van dividendstripping. Bovendien is de complexiteit van de structuren afgelopen jaren verder toegenomen.

Consultatie over alternatieven aanpak dividendstripping

Met deze consultatie onderzoekt het ministerie van Financiën welke alternatieven er zijn om dividendstripping beter aan te kunnen pakken en welke impact die op de markt hebben. In de consultatiereactie kon reactie gegeven worden op alle 6 alternatieven en andere alternatieven voorgesteld worden. Reageren kon tot 26 januari 2022. 

Meer inzichten nodig

In onze reactie onderschrijven we het belang van de Nederlandse overheid om structuren te bestrijden die voor dividendstripping kunnen zorgen. Onze leden willen op geen enkele wijze betrokken zijn bij dividendstripping. Wel vindt DUFAS het zinvol om meer onderzoek te doen naar de Nederlandse vorm van dividendstripping. Er is namelijk al veel wetgeving om fiscaal agressieve tax planning tegen te gaan, dus dan is de vraag wat het restprobleem in Nederland is. Alleen als dit duidelijk is, kan worden besloten of de wetgeving die dividendstripping moet tegengaan, moet worden aangepast en op welke manier. 

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over deze consultatie? Stuur een mail naar Lilian Wieringa, manager regulatory affairs bij DUFAS. DUFAS heeft het ministerie van Financiën aangeboden om in een gesprek haar reactie toe te lichten. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2022 de Tweede Kamer verder geïnformeerd over de uitkomst(en) van deze consultatie.

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | Reactie op EFRAG-consultatie over ESRS

Standpunten en publicaties | 09 augustus 2022
Eind april publiceerde de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) een consultatie over de voorgestelde European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze Europese standaarden voor duurzaamheidsrapportage hebben onder andere als doel om data te voorzien van financiële producten.

CONSULTATIE | Reactie op EC-consultatie over bronbelasting

Standpunten en publicaties | 28 juni 2022
De Europese Commissie publiceerde een consultatie onder de noemer 'the new EU system for the avoidance of double taxation and prevention of tax abuse in the field of withholding taxes'.

CONSULTATIE | DUFAS pleit voor meer transparantie van ESG-ratings

Standpunten en publicaties | 09 juni 2022
De Europese Commissie (EC) is aan het beoordelen of er regelgeving nodig is om de markt voor ESG-ratings goed te laten functioneren. Om beter inzicht te krijgen, publiceerde de EC daarover een gerichte consultatie. Op 7 juni reageerde DUFAS daarop.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties