Home - Nieuws - DUFAS en assetmanagers ondertekenen commitment Klimaatakkoord
10 juli 2019

DUFAS en assetmanagers ondertekenen commitment Klimaatakkoord

Vandaag heeft DUFAS samen met de andere brancheverenigingen in de financiële sector, zoals de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie, haar handtekening onder een commitment gezet om actief een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen van het kabinet. De ondertekening vond plaats in het bijzijn van minister Hoekstra van Financiën. Naast de brancheorganisaties plaatsten meer dan vijftig financiële instellingen hun handtekening onder het akkoord.

Klimaatdoelen

Het Klimaatakkoord heeft tot doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 op een kosteneffectieve wijze met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. De financiële sector verbindt zich aan de doelen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Zij gaat daartoe actieplannen opstellen en rapporteert jaarlijks over de klimaatimpact van financieringen en beleggingen.

Roelie van Wijk, voorzitter van DUFAS, over het commitment

Roelie van Wijk, voorzitter van DUFAS, zegt over het commitment van de financiële sector aan het Klimaatakkoord: "De Nederlandse financiële sector heeft wereldwijd gezien een unieke stap gezet. We hebben binnen de gehele Nederlandse financiële keten samengewerkt om de klimaatdoelstellingen te helpen behalen. We hebben ruim een jaar aan dit commitment gewerkt en het is fantastisch dat we tot een gezamenlijk akkoord zijn gekomen. Het is nu de taak van de financiële sector om de afspraken te implementeren en op transparante wijze voortgang te laten zien."

Commitment van assetmanagers

In het commitment staat beschreven hoe assetmanagers een bijdrage leveren aan de realisatie van de klimaatdoelen. Assetmanagers beheren het vermogen van asset owners zoals particulieren, pensioenfondsen, verzekeraars en andere instellingen. Die bepalen in hoge mate zelf hoe hun geld wordt belegd. De bijdrage van assetmanagers bestaat uit:

Rol van DUFAS

DUFAS geeft met ondertekening aan dat zij als koepel van assetmanagers het commitment ondersteunt, de inzet van haar achterban waar nodig coördineert, en een actieve rol speelt bij een jaarlijks overleg over de voortgang van de uitvoering van de afspraken uit het commitment.

Werkconferenties

In het kader van het commitment organiseren DUFAS, het Verbond van Verzekeraars, de NVB en de Pensioenfederatie werkconferenties. De eerste conferenties hebben al plaatsgevonden. Begin dit jaar vond de eerste werkconferentie plaats georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Banken met als thema bewustwording van klimaatrisico’s. Afgelopen maand verwelkomde het Verbond van Verzekeraars ruim 150 bezoekers voor de tweede editie. Tijdens deze sessie lag de nadruk op samenwerken om zo de impact van financieringen en beleggingen te kunnen meten. De derde sessie staat gepland voor begin volgend jaar.

Europees actieplan

Ook op Europees niveau zet DUFAS zich actief in om een bijdrage te leveren aan adequate regelgeving voor duurzame financiering. DUFAS is, in samenwerking met EFAMA, de Europese organisatie voor vermogensbeheerders, nauw betrokken bij de uitvoering van het action plan on sustainable finance van de Europese Commissie. Het actieplan biedt een raamwerk voor duurzaam beleggen en financieren. Een belangrijk onderdeel van het raamwerk zal bestaan uit een taxonomie, een uniform classificatiesysteem dat aangeeft wanneer een economische activiteit bijdraagt aan de vastgestelde klimaatdoelen. Daarnaast bevat ook nieuwe regels voor informatieverstrekking over duurzame beleggingen. Tot slot werkt de Europese Commissie ook aan de ontwikkeling van een Europees ecolabel voor duurzame beleggingsproducten voor de retailmarkt.

Bekijk het Klimaatcommitment

 

Misschien vind je dit ook interessant

Nu gratis beschikbaar: EFAMA-factbook 2022

Nieuws | 06 juli 2022
Op 26 juni publiceerde EFAMA, de Europese branchevereniging, haar factbook over 2022: Trends in European Investment Funds. Dit bevat een diepgaande analyse van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de fondsindustrie, zowel binnen als buiten Europa.

Publicatie Kamerbrief over beleidsagenda voor duurzame financiering

Nieuws | 09 juni 2022
Op 7 juni stuurde de minister van Financiën, Kaag, de Tweede Kamer een brief met de beleidsagenda voor duurzame financiering. Hierin wordt dieper ingegaan op de verduurzaming van de financiële markten.

Belangrijke publicaties en guidance rondom SFDR

Nieuws | 07 juni 2022
In korte tijd 3 publicaties over de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR): de EC's Q&A, ESA's verduidelijkingen over de SFDR RTS en ESMA's supervisory briefing over duurzaamheidsrisico's en rapportages voor asset management.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties