Home - Nieuws - Financiële instellingen op koers met bijdrage aan klimaatakkoord
28 oktober 2021

Financiële instellingen op koers met bijdrage aan klimaatakkoord

89% van de financiële instellingen die het Klimaatcommitment ondertekenden, heeft het CO2-gehalte van financieringen en beleggingen in kaart gebracht. Daarnaast heeft 51% van de ondertekenaars al actieplannen opgesteld om bij te dragen aan het akkoord van Parijs. Hiermee lopen we als sector vooruit op de gemaakte afspraken in het Klimaatcommitment. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage van KPMG en begeleidende brief die vandaag naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

In het Klimaatcommitment hebben financiële instellingen afgesproken hoe zij een bijdrage leveren aan het akkoord van Parijs (of klimaatakkoord) - een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Onder andere door invloed uit te oefenen via ongeveer 3.000 miljard leningen en beleggingen die we als sector beheren.

Meten is weten

Door het CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen in kaart te brengen kunnen de instellingen met concrete actieplannen hun CO2-reductiedoelstellingen uitvoeren. Denk aan engagementtrajecten met bedrijven om ze aan te zetten tot verduurzaming en/of het afstoten van investeringen in ondernemingen die onvoldoende doen om de doelen van Parijs te halen. De ondertekenaars werken aan een gezamenlijke visie voor een model actieplan, mede op basis van al bestaande goede voorbeelden. En om de uitkomsten van de impactmetingen onderling goed te kunnen vergelijken, worden de gebruikte meetmethoden meer met elkaar in lijn gebracht. 

Internationale samenwerkingsverbanden

In de brief bij voortgangsrapportage staat ook wat de ondertekenaars verder doen om bij te dragen aan het klimaatakkoord. Zo sloten verschillende Nederlandse vermogensbeheerders zich aan bij het Net Zero Asset Managers Initiative. Dit internationale samenwerkingsverband vertegenwoordigt het triljoenenvermogen van wereldwijde assets en gaat de uitstoot van broeigassen tegen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Verder spreken vermogensbeheerders bedrijven actief aan op hun klimaatbeleid, onder andere via Climate Action 100+. Dit samenwerkingsverband van zo’n 600 investeerders en vermogensbeheerders heeft als doel de activiteiten van de 167 meest koolstofintensieve bedrijven in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Bovendien hebben verschillende bedrijven, op aandringen van investeerders, net-zero commitments uitgebracht. Een voorbeeld daarvan is energiemaatschappij General Electric.

Gezamenlijke website: klimaatcommitment.nl

De ondertekenaars van het Klimaatcommitment riepen dit jaar een gezamenlijke website in het leven om stakeholders en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van hun gezamenlijke voortgang: www.klimaatcommitment.nl

Meer informatie

Bekijk de documenten:

Misschien vind je dit ook interessant

Nu gratis beschikbaar: EFAMA-factbook 2022

Nieuws | 06 juli 2022
Op 26 juni publiceerde EFAMA, de Europese branchevereniging, haar factbook over 2022: Trends in European Investment Funds. Dit bevat een diepgaande analyse van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de fondsindustrie, zowel binnen als buiten Europa.

Publicatie Kamerbrief over beleidsagenda voor duurzame financiering

Nieuws | 09 juni 2022
Op 7 juni stuurde de minister van Financiën, Kaag, de Tweede Kamer een brief met de beleidsagenda voor duurzame financiering. Hierin wordt dieper ingegaan op de verduurzaming van de financiële markten.

Belangrijke publicaties en guidance rondom SFDR

Nieuws | 07 juni 2022
In korte tijd 3 publicaties over de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR): de EC's Q&A, ESA's verduidelijkingen over de SFDR RTS en ESMA's supervisory briefing over duurzaamheidsrisico's en rapportages voor asset management.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties