Home - Nieuws - Financiële instellingen op koers met bijdrage aan klimaatakkoord
28 oktober 2021

Financiële instellingen op koers met bijdrage aan klimaatakkoord

89% van de financiële instellingen die het Klimaatcommitment ondertekenden, heeft het CO2-gehalte van financieringen en beleggingen in kaart gebracht. Daarnaast heeft 51% van de ondertekenaars al actieplannen opgesteld om bij te dragen aan het akkoord van Parijs. Hiermee lopen we als sector vooruit op de gemaakte afspraken in het Klimaatcommitment. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage van KPMG en begeleidende brief die vandaag naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

In het Klimaatcommitment hebben financiële instellingen afgesproken hoe zij een bijdrage leveren aan het akkoord van Parijs (of klimaatakkoord) - een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Onder andere door invloed uit te oefenen via ongeveer 3.000 miljard leningen en beleggingen die we als sector beheren.

Meten is weten

Door het CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen in kaart te brengen kunnen de instellingen met concrete actieplannen hun CO2-reductiedoelstellingen uitvoeren. Denk aan engagementtrajecten met bedrijven om ze aan te zetten tot verduurzaming en/of het afstoten van investeringen in ondernemingen die onvoldoende doen om de doelen van Parijs te halen. De ondertekenaars werken aan een gezamenlijke visie voor een model actieplan, mede op basis van al bestaande goede voorbeelden. En om de uitkomsten van de impactmetingen onderling goed te kunnen vergelijken, worden de gebruikte meetmethoden meer met elkaar in lijn gebracht. 

Internationale samenwerkingsverbanden

In de brief bij voortgangsrapportage staat ook wat de ondertekenaars verder doen om bij te dragen aan het klimaatakkoord. Zo sloten verschillende Nederlandse vermogensbeheerders zich aan bij het Net Zero Asset Managers Initiative. Dit internationale samenwerkingsverband vertegenwoordigt het triljoenenvermogen van wereldwijde assets en gaat de uitstoot van broeigassen tegen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Verder spreken vermogensbeheerders bedrijven actief aan op hun klimaatbeleid, onder andere via Climate Action 100+. Dit samenwerkingsverband van zo’n 600 investeerders en vermogensbeheerders heeft als doel de activiteiten van de 167 meest koolstofintensieve bedrijven in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Bovendien hebben verschillende bedrijven, op aandringen van investeerders, net-zero commitments uitgebracht. Een voorbeeld daarvan is energiemaatschappij General Electric.

Gezamenlijke website: klimaatcommitment.nl

De ondertekenaars van het Klimaatcommitment riepen dit jaar een gezamenlijke website in het leven om stakeholders en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van hun gezamenlijke voortgang: www.klimaatcommitment.nl

Meer informatie

Bekijk de documenten:

Misschien vind je dit ook interessant

Stappenplan ter bescherming van biodiversiteit

Nieuws | 12 januari 2022
In december 2021 publiceerde de werkgroep Biodiversiteit van het Platform voor Duurzame Financiering een stappenplan om financiële instellingen te helpen bij het tegengaan van verlies van biodiversiteit.

Hoe werkt de sector aan het Klimaatcommitment?

Nieuws | 12 november 2021
De overheid heeft als doel om de broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Om hieraan bij te dragen hebben 54 financiële instellingen zich gecommitteerd om vanaf dit jaar te rapporteren over de klimaatimpact van hun relevante financieringen en beleggingen.

VERSLAG | Meer aandacht voor klimaat en betere verdeling van rijkdom

Nieuws | 12 november 2021
Sander Heijne en Hendrik Noten schreven het boek Fantoomgroei, waarover DUFAS een event organiseerde op 10 november. Rens de Jong (BNR-presentator) ging in gesprek met Heijne over de zoektocht naar een economie voor een andere, betere wereld.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties