Home - Nieuws - Klimaatwerkconferentie 2021: "Handen nog verder uit de mouwen"
25 mei 2021

Klimaatwerkconferentie 2021: "Handen nog verder uit de mouwen"

Afgelopen Klimaatwerkconferentie stond in het teken van NU versnellen én successen laten zien. Want in 2030 moet Nederland 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Iris van de Looij, algemeen directeur van DUFAS, was te gast. We blikken met je terug op een geslaagde Klimaatwerkconferentie.

Samen met de overheid

De Nederlandse financiële sector loopt internationaal voorop in haar bijdrage aan de Parijse klimaatdoelen. Maar kán niet zonder de overheid als maker en aanjager van (Europees) beleid. Dit is nodig voor de sector om gerichte klimaatinvesteringen te kunnen doen en zo bedrijven te ondersteunen in deze overgang. Handen nog verder uit de mouwen, was de oproep in de online werkconferentie.

Meer actie

Nog meer actie om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat is de opgave waar we samen voor staan, aldus gespreksleider Anouschka Laheij: “Want een recent rapport laat zien dat als we in dit tempo doorgaan, de partijen van het Parijse Klimaatakkoord de wereldwijde emissies in 2030 met maar 0.7% hebben verlaagd. Hoog tijd dus voor een nieuwe Klimaatwerkconferentie.” 

Aandeelhouders maken het verschil

Geen nieuwe kolencentrales – die uitspraak van het Internationaal Energieagentschap is uniek en impactvol, vond Iris. We worden als sector steeds meer onder druk gezet om aandelen in fossiele brandstoffen te verkopen. Maar via actief aandeelhouderschap kan je ook het verschil maken en het bedrijf uitdagen om te veranderen. Recente voorbeelden, zoals de aandeelhoudersvergadering van Shell, geven aan dat een steeds groter deel van de aandeelhouders ambitieuze klimaatdoelen verwacht van deze bedrijven.

Klimaatneutrale bankbalans

Banken doen veel, gaf Eelco Dubbeling (directeur van de NVB) aan. Zoals het financieren van woningverduurzaming en het meten en rapporteren van de klimaatimpact van portefeuilles. Het uiteindelijke doel hiervan is een klimaatneutrale bankbalans. Belangrijk, maar er is meer nodig. Zoals heldere beleidslijnen. Hiermee kunnen banken inzichtelijk maken hoe ze meewerken aan de klimaatdoelen van Parijs.

Expertpanel

We zijn nog lang niet in een duurzame wereld, was de conclusie van het panelgesprek tussen experts vanuit verschillende invalshoeken. Maar de financiële sector kan wel het verschil maken. Door voorop te lopen in het kijken naar en waarderen van toekomstige duurzaamheidsrisico’s, kunnen we de overheid aanmoedigen om deze risico’s te voorkomen. Zo dringen we samen de opwarming van de aarde sneller terug, aldus Marieke Blom (hoofdeconoom bij ING Nederland).

Handschoen oppakken

Femke de Vries, onafhankelijk voorzitter van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment, sloot de conferentie af. Ze beaamt dat de duurzaamheidsopgave ingewikkeld is. Deze kunnen we alleen samen tot een succes te maken.

Klimaatcommitment

In de zomer van 2019 ondertekende DUFAS met meer dan 50 financiële instellingen het Klimaatcommitment. Als onderdeel hiervan organiseren we met de betrokken brancheverenigingen 2 klimaatwerkconferenties per jaar. Samen met het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en DUFAS organiseerde de NVB op 20 mei de 5de Klimaatwerkconferentie.

Misschien vind je dit ook interessant

Nu gratis beschikbaar: EFAMA-factbook 2022

Nieuws | 06 juli 2022
Op 26 juni publiceerde EFAMA, de Europese branchevereniging, haar factbook over 2022: Trends in European Investment Funds. Dit bevat een diepgaande analyse van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de fondsindustrie, zowel binnen als buiten Europa.

Publicatie Kamerbrief over beleidsagenda voor duurzame financiering

Nieuws | 09 juni 2022
Op 7 juni stuurde de minister van Financiën, Kaag, de Tweede Kamer een brief met de beleidsagenda voor duurzame financiering. Hierin wordt dieper ingegaan op de verduurzaming van de financiële markten.

Belangrijke publicaties en guidance rondom SFDR

Nieuws | 07 juni 2022
In korte tijd 3 publicaties over de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR): de EC's Q&A, ESA's verduidelijkingen over de SFDR RTS en ESMA's supervisory briefing over duurzaamheidsrisico's en rapportages voor asset management.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties