Home - Nieuws - Publicatie Kamerbrief over beleidsagenda voor duurzame financiering
09 juni 2022

Publicatie Kamerbrief over beleidsagenda voor duurzame financiering

Op 7 juni stuurde de minister van Financiën, Kaag, de Tweede Kamer een brief met de beleidsagenda voor duurzame financiering. Hierin wordt dieper ingegaan op de verduurzaming van de financiële markten.

Beleidsagenda voor duurzame financiering

"We hebben de financiële sector hard nodig om een duurzame economie te bereiken", schrijft minister Kaag in de beleidsagenda. Het is een ambitieuze agenda met een focus op een CO2-reductie van 60% in 2030. Daarvoor moeten alle financiële instellingen de activiteiten in lijn brengen met het 1,5 graad-scenario. De ondertekenaars van het Klimaatcommitment - naast DUFAS ook de NVB, Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars - bespreken binnen de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment de actieplannen en de voortgang van de sector op deze doelen.

Verduurzaming financiële sector

Iris van de Looij, algemeen directeur van DUFAS: "We staan achter de erkenning dat onze sector een rol kan spelen bij verduurzaming. Maar ook achter de insteek dat we dit alleen maar samen kunnen doen met de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. We zijn blij met de toezegging van de minister voor haar inzet op Europees en internationaal niveau. Assetmanagement heeft een wereldwijde focus en het is cruciaal dat er internationaal stappen worden gezet op het gebied van bijvoorbeeld rapportagestandaarden."

Hoe nu verder?

DUFAS gaat graag verder in gesprek met het ministerie van Financiën over de concrete acties die in de beleidsagenda worden genoemd. We blijven de ontwikkelingen rondom dit onderwerp op de voet volgen en delen met onze leden.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over dit onderwerp? Stuur een mail naar Iris van de Looij, algemeen directeur van DUFAS.

Misschien vind je dit ook interessant

Financiële sector zet voortrekkersrol Klimaatcommitment door

Nieuws | 13 mei 2024
Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders gaan hun inzet op de financiering van de energietransitie intensiveren. In het nieuwe Werkplan Klimaatcommitment is vastgelegd op welke wijze de financiële sector haar internationale voortrekkersrol op klimaatgebied blijft vervullen. 

Financiële sector heeft flinke stappen gezet

Nieuws | 13 februari 2024
De financiële sector heeft sinds de ondertekening van het Klimaatcommitment in 2019 flinke stappen gezet om bij te dragen aan de energietransitie. Alle ondertekenaars hebben inmiddels een actieplan. De sector neemt haar verantwoordelijkheid om haar rol in de transitie structureel in te vullen.

DUFAS trapt Leaders in Sustainable Finance Event af

Nieuws | 01 februari 2024
Op 1 februari 2024 was het Sustainable Finance Event van Leaders in Finance. Tijdens het evenement kwamen verschillende sprekers aan bod die hun visie deelden over een duurzame toekomst voor de financiële sector. Jeroen van Wijngaarden trapte de dag af met een openingsspeech.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties