Home - Nieuws - Publicatie Kamerbrief over beleidsagenda voor duurzame financiering
09 juni 2022

Publicatie Kamerbrief over beleidsagenda voor duurzame financiering

Op 7 juni stuurde de minister van Financiën, Kaag, de Tweede Kamer een brief met de beleidsagenda voor duurzame financiering. Hierin wordt dieper ingegaan op de verduurzaming van de financiële markten.

Beleidsagenda voor duurzame financiering

"We hebben de financiële sector hard nodig om een duurzame economie te bereiken", schrijft minister Kaag in de beleidsagenda. Het is een ambitieuze agenda met een focus op een CO2-reductie van 60% in 2030. Daarvoor moeten alle financiële instellingen de activiteiten in lijn brengen met het 1,5 graad-scenario. De ondertekenaars van het Klimaatcommitment - naast DUFAS ook de NVB, Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars - bespreken binnen de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment de actieplannen en de voortgang van de sector op deze doelen.

Verduurzaming financiële sector

Iris van de Looij, algemeen directeur van DUFAS: "We staan achter de erkenning dat onze sector een rol kan spelen bij verduurzaming. Maar ook achter de insteek dat we dit alleen maar samen kunnen doen met de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. We zijn blij met de toezegging van de minister voor haar inzet op Europees en internationaal niveau. Assetmanagement heeft een wereldwijde focus en het is cruciaal dat er internationaal stappen worden gezet op het gebied van bijvoorbeeld rapportagestandaarden."

Hoe nu verder?

DUFAS gaat graag verder in gesprek met het ministerie van Financiën over de concrete acties die in de beleidsagenda worden genoemd. We blijven de ontwikkelingen rondom dit onderwerp op de voet volgen en delen met onze leden.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over dit onderwerp? Stuur een mail naar Iris van de Looij, algemeen directeur van DUFAS.

Misschien vind je dit ook interessant

EFAMA-rapport: the European asset management industry in facts & figures

Nieuws | 10 januari 2023
In december publiceerde EFAMA, de Europese belangenbehartiger voor assetmanagers, haar 14e editie van het Asset Management Report: Asset Management in Europe, an overview of the asset management industry.

TEAM | Samenwerking met de andere koepels op Klimaatcommitment

Nieuws | 06 januari 2023
Maurits Heldring, consultant climate change & sustainability bij DUFAS, ondersteunde het team weer een jaar op het gebied van het Klimaatcommitment. Hoe heeft hij het afgelopen jaar ervaren? En wat zijn voor hem de belangrijkste onderwerpen voor 2023?

TEAM | Duurzaamheid bij DUFAS

Nieuws | 29 december 2022
Sinds 1 maart 2022 versterkt Ivan aan den Toorn ons team als policy advisor sustainability. Inmiddels heeft hij al veel voor DUFAS gedaan en betekent op het gebied van duurzaamheid. Hoe heeft hij de afgelopen maanden ervaren? En wat zijn zijn belangrijkste onderwerpen voor 2023?

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties