Home - Nieuws - Publicatie Kamerbrief over beleidsagenda voor duurzame financiering
09 juni 2022

Publicatie Kamerbrief over beleidsagenda voor duurzame financiering

Op 7 juni stuurde de minister van Financiën, Kaag, de Tweede Kamer een brief met de beleidsagenda voor duurzame financiering. Hierin wordt dieper ingegaan op de verduurzaming van de financiële markten.

Beleidsagenda voor duurzame financiering

"We hebben de financiële sector hard nodig om een duurzame economie te bereiken", schrijft minister Kaag in de beleidsagenda. Het is een ambitieuze agenda met een focus op een CO2-reductie van 60% in 2030. Daarvoor moeten alle financiële instellingen de activiteiten in lijn brengen met het 1,5 graad-scenario. De ondertekenaars van het Klimaatcommitment - naast DUFAS ook de NVB, Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars - bespreken binnen de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment de actieplannen en de voortgang van de sector op deze doelen.

Verduurzaming financiële sector

Iris van de Looij, algemeen directeur van DUFAS: "We staan achter de erkenning dat onze sector een rol kan spelen bij verduurzaming. Maar ook achter de insteek dat we dit alleen maar samen kunnen doen met de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. We zijn blij met de toezegging van de minister voor haar inzet op Europees en internationaal niveau. Assetmanagement heeft een wereldwijde focus en het is cruciaal dat er internationaal stappen worden gezet op het gebied van bijvoorbeeld rapportagestandaarden."

Hoe nu verder?

DUFAS gaat graag verder in gesprek met het ministerie van Financiën over de concrete acties die in de beleidsagenda worden genoemd. We blijven de ontwikkelingen rondom dit onderwerp op de voet volgen en delen met onze leden.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over dit onderwerp? Stuur een mail naar Iris van de Looij, algemeen directeur van DUFAS.

Misschien vind je dit ook interessant

Europese duurzaamheidsregelgeving; een echte game changer

Nieuws | 30 september 2022
Regelgeving vanuit de Europese Unie zet veel druk op de financiële sector om stappen te maken met verduurzaming maar daar zijn nog wel kanttekeningen en onduidelijkheden over.

EVENT | Sustainable Finance & Climate Risk op 8 november

Nieuws | 31 augustus 2022
Op welke manier kan de financiële sector bijdragen aan de klimaatdoelen? Hoe kunnen ESG-risico's beoordeeld worden? En waar vind je überhaupt de benodigde ESG-data?

Nu gratis beschikbaar: EFAMA-factbook 2022

Nieuws | 06 juli 2022
Op 26 juni publiceerde EFAMA, de Europese branchevereniging, haar factbook over 2022: Trends in European Investment Funds. Dit bevat een diepgaande analyse van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de fondsindustrie, zowel binnen als buiten Europa.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties