Home - Nieuws - Publicatie Kamerbrief over beleidsagenda voor duurzame financiering
09 juni 2022

Publicatie Kamerbrief over beleidsagenda voor duurzame financiering

Op 7 juni stuurde de minister van Financiën, Kaag, de Tweede Kamer een brief met de beleidsagenda voor duurzame financiering. Hierin wordt dieper ingegaan op de verduurzaming van de financiële markten.

Beleidsagenda voor duurzame financiering

"We hebben de financiële sector hard nodig om een duurzame economie te bereiken", schrijft minister Kaag in de beleidsagenda. Het is een ambitieuze agenda met een focus op een CO2-reductie van 60% in 2030. Daarvoor moeten alle financiële instellingen de activiteiten in lijn brengen met het 1,5 graad-scenario. De ondertekenaars van het Klimaatcommitment - naast DUFAS ook de NVB, Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars - bespreken binnen de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment de actieplannen en de voortgang van de sector op deze doelen.

Verduurzaming financiële sector

Iris van de Looij, algemeen directeur van DUFAS: "We staan achter de erkenning dat onze sector een rol kan spelen bij verduurzaming. Maar ook achter de insteek dat we dit alleen maar samen kunnen doen met de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. We zijn blij met de toezegging van de minister voor haar inzet op Europees en internationaal niveau. Assetmanagement heeft een wereldwijde focus en het is cruciaal dat er internationaal stappen worden gezet op het gebied van bijvoorbeeld rapportagestandaarden."

Hoe nu verder?

DUFAS gaat graag verder in gesprek met het ministerie van Financiën over de concrete acties die in de beleidsagenda worden genoemd. We blijven de ontwikkelingen rondom dit onderwerp op de voet volgen en delen met onze leden.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over dit onderwerp? Stuur een mail naar Iris van de Looij, algemeen directeur van DUFAS.

Misschien vind je dit ook interessant

Belangrijke publicaties en guidance rondom SFDR

Nieuws | 07 juni 2022
In korte tijd 3 publicaties over de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR): de EC's Q&A, ESA's verduidelijkingen over de SFDR RTS en ESMA's supervisory briefing over duurzaamheidsrisico's en rapportages voor asset management.

"Van elkaar leren over de sectoren heen – een van de krachten van het Klimaatcommitment"

Nieuws | 29 maart 2022
Afgelopen Klimaatwerkconferentie stond in het teken van de actieplannen en reductiedoelstellingen die de financiële sector dit jaar oplevert en de publieke druk die er op de sector is om voldoende stappen te maken. We blikken met je terug op een geslaagde middag.

Financiële sector steekt hand uit naar ministers over klimaat

Nieuws | 29 maart 2022
De financiële sector hoopt voor de zomer met het kabinet in gesprek te gaan over de visie op de verduurzaming van de financiële sector die het kabinet wil delen met de Tweede Kamer.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties