Home - Nieuws - VERSLAG | ESG-webinar Simmons & Simmons
22 juni 2021

VERSLAG | ESG-webinar Simmons & Simmons

Op 17 juni organiseerde DUFAS samen met Simmons & Simmons een ESG-webinar. Daarin deelden zij de implicaties en bespraken zij de uitdagingen van onder andere de SFDR, EU Taxonomie en MiFID II. Zoë du Chattel (Autoriteit Financiële Markten), Nick de Ruiter (Sustainalize) en Narina Mnatsakanian (Kempen Capital Management) sloten het af met een paneldiscussie. We keken even terug, maar tijdens de presentatie van Simmons & Simmons vooral ook vooruit.

Uitdagingen van ‘Level 2’

Op 10 maart is ‘Level 1’ van SFDR geïmplementeerd. Asset managers zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de ‘Level 2’-deadline op 1 januari 2022. Dit brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Samenwerking en het delen van kennis tussen verschillende partijen zijn cruciaal om een oplossing te vinden voor deze uitdagingen.

 

 

 

 

 

 

 

Classificatie van financiële producten

Op basis van ‘Level 1’ SFDR-wetgeving hebben asset managers financiële producten ingedeeld in artikel 9, artikel 8 of artikel 6. Zoals verwacht, is de SFDR op verschillende manieren geïnterpreteerd. Er is te veel ruimte voor interpretatie binnen ‘Level 1’ en onduidelijkheid rondom bepaalde definities. “Er is op dit moment geen goed of fout in classificatie van financiële producten”, aldus Randy Pattiselanno, manager strategy & regulatory affairs bij DUFAS. ‘Level 2’ biedt minder ruimte voor interpretatie. Verwacht wordt dat op basis van ‘Level 2’ de classificatie van een aantal financiële producten dienen te worden herzien of dat de producten worden aangepast.

“We do not expect that we have to reclassify many products, but we will probably have to make some changes to products and add to the sustainability objectives when there is more clarity around the requirements.” - Narina Mnatsakanian, Executive Director Sustainability & Impact Investing bij Kempen Capital Management

Sturing vanuit EC nodig voor vermindering van ambiguïteit

Komende weken wordt informatie verwacht in de vorm van een Q&A vanuit de Europese Commissie (EC). Deze moet meer sturing geven aan de interpretatie van de SFDR. Ook is het belangrijk dat er goedkeuring komt van de Regulatory Technical Standards (RTS). Zoë du Chattel, toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), geeft aan dat deze sturing vanuit de EC noodzakelijk is omdat het belangrijk is dat er één interpretatie van de SFDR ontstaat. Het is niet wenselijk dat lidstaten de SFDR op een verschillende manier interpreteren.

MiFID II moet zorgen voor aansluiting vraag en aanbod

Naast dat het belangrijk is om te voldoen aan alle voorwaarden van verplichte wet- en regelgeving, is ook de verwachting dat er een grotere vraag naar duurzame producten zal ontstaan. Op basis van MiFID II dienen duurzaamheidsvoorkeuren te worden uitgevraagd aan de investeerder. Vanuit een commercieel perspectief is het belangrijk om na te gaan of je als asset manager genoeg producten hebt die voldoen aan deze vraag.

Samen de uitdagingen oplossen

Uitdagingen om te voldoen aan de SFDR- en EU Taxonomie-rapportagerichtlijnen zijn onder andere de beschikbaarheid van data. Ook de timing van de EU Taxonomie, SFDR en andere wet- en regelgeving zorgen ervoor dat het lastig is om aan alle voorwaarden te voldoen. Kennis en expertise is nodig vanuit verschillende disciplines om de uitdagingen die de nieuwe wet- en regelgeving met zich mee brengen, op te lossen. 

“You need to start thinking holistically about your investment and it should be embedded in your organization with risk, compliance, legal. Sustainability is not just an add on.” - Zoë du Chattel, toezichthouder bij de AFM

Een belangrijke oproep aan de markt is dan ook om actief kennis te delen zodat er een gedeeld begrip ontstaat van alle duurzame wet- en regelgeving binnen de financiële sector. 

“Gather and share information, work as open source as possible. There is so much unknown still and if we keep the information for ourself that won’t work. Inform and prepare yourself. Time is short if you need to cover 2021 already.” - Nick de Ruiter, partner van Sustainalize 

Misschien vind je dit ook interessant

Stappenplan ter bescherming van biodiversiteit

Nieuws | 12 januari 2022
In december 2021 publiceerde de werkgroep Biodiversiteit van het Platform voor Duurzame Financiering een stappenplan om financiële instellingen te helpen bij het tegengaan van verlies van biodiversiteit.

Hoe werkt de sector aan het Klimaatcommitment?

Nieuws | 12 november 2021
De overheid heeft als doel om de broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Om hieraan bij te dragen hebben 54 financiële instellingen zich gecommitteerd om vanaf dit jaar te rapporteren over de klimaatimpact van hun relevante financieringen en beleggingen.

VERSLAG | Meer aandacht voor klimaat en betere verdeling van rijkdom

Nieuws | 12 november 2021
Sander Heijne en Hendrik Noten schreven het boek Fantoomgroei, waarover DUFAS een event organiseerde op 10 november. Rens de Jong (BNR-presentator) ging in gesprek met Heijne over de zoektocht naar een economie voor een andere, betere wereld.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties