Home - Standpunten en publicaties - AFM-RAPPORT | Assetmanagers rapporteren veelal juiste SFDR-informatie
11 november 2022

AFM-RAPPORT | Assetmanagers rapporteren veelal juiste SFDR-informatie

Op 10 november publiceerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 3 rapporten over naleving van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de EU-taxonomie, waaronder 1 over assetmanagers. In dat rapport geeft de AFM aan dat er al grote stappen zijn gezet sinds het vorige rapport van 14 september 2021, maar dat er nog verdere ruimte is om te verbeteren. DUFAS kan zich vinden in deze genuanceerde uitkomst. Assetmanagers hebben veel tijd gestoken in de implementatie van de SFDR en de kwaliteit van informatie wordt verder aangescherpt met de inwerkingtreding van de Regulatory Technical Standards (RTS) op 1 januari 2023.

Bekijk het rapport over assetmanagers

Classificatie fondsen aangepast

De oorspronkelijke classificatie van fondsen werd bepaald voor de inwerkingtreding van de SFDR. Toen waren er nog veel onbeantwoorde interpretatievraagstukken. In de tussentijd is er deels meer duidelijkheid gekomen over de verwachtingen rond fondsen die duurzame beleggingen als doelstelling nastreven. Waar nodig zijn fondsclassificaties bijgesteld. DUFAS benadrukt dat er bij nieuwe interpretaties en aanpassingen aan de regelgeving ook rekening gehouden moet worden met de praktische gevolgen en dat er voldoende tijd moet zijn voor aanpassingen.

Taxonomie: gebrek aan data

Het AFM-rapport bevestigt dat de meeste assetmanagers nog geen minimum boven de 0% kunnen garanderen voor beleggingen in lijn met de taxonomiecriteria vanwege een gebrek aan betrouwbare data. De komende jaren gaan meer Europese bedrijven hun taxonomie-alignment rapporteren, vooral met het in werking treden van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Daarnaast zijn data-vendors en andere marktpartijen druk bezig oplossingen te vinden voor private en illiquide beleggingen, maar ook voor beleggingen buiten Europa. Uiteindelijk gaan fondsen het minimum voor taxonomie-aligned beleggingen verogen, maar het is voor nu nog erg uitdagend om een minimum te garanderen.

Informatie over integratie duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslissingsproces en beloningsbeleid kan concreter

Het grootste deel van de onderzochte beheerders integreren duurzaamheidsrisico’s. De AFM merkte op dat concrete informatie over het proces en in het beloningsbeleid in sommige gevallen ontbreekt. Dit is deels te verklaren doordat de publicaties op entiteitsniveau zijn en er een algemeen beeld gegeven wordt. De werkelijke wijze van integratie van duurzaamheidsrisico's kan sterk verschillen per financieel product, afhankelijk van het type onderliggende beleggingen. Dat gezegd hebbende, denken wij dat de AFM inderdaad gelijk heeft dat als je als fondsbeheerder aangeeft dat je rekening houdt met duurzaamheidsrisico's, zonder voldoende toelichting te geven over de manier waarop dit gebeurt.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over deze dit onderwerp? Stuur een mail naar Ivan aan den Toorn, policy advisor sustainability bij DUFAS. Onze SFDR-expertgroep blijft de ontwikkelingen rond de SFDR volgen en deze delen met haar leden.

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | DUFAS reageert op de consultatie klimaatmaatregelen financiële sector

Standpunten en publicaties | 19 februari 2024
Eind vorig jaar publiceerde het ministerie van Financiën hun lang verwachte consultatie voor de ‘Klimaatmaatregelen financiële sector’.

COLUMN | De pauzeknop?

Standpunten en publicaties | 09 februari 2024
Er is de afgelopen jaren een flinke hoeveelheid duurzaamheidsregelgeving uitgestort over het bedrijfsleven – en met name de financiële sector. Daarover vertelt Randy Pattiselanno meer in zijn nieuwste column op Investment Officer.

CONSULTATIE | DUFAS vraagt om duidelijkheid over toepassingsbereik CSRD

Standpunten en publicaties | 07 februari 2024
In een recente consultatie heeft de EFRAG, aangekondigd dat ze van plan is om verdere richtlijnen op te stellen voor duurzaamheidsrapportage door financiële ondernemingen.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties