Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | Reactie op de Wet implementatie grensoverschrijdende distributiebeleggingsfondsen
03 maart 2021

CONSULTATIE | Reactie op de Wet implementatie grensoverschrijdende distributiebeleggingsfondsen

DUFAS heeft gereageerd op de consultatie over de Wet implementatie grensoverschrijdende distributie beleggingsinstellingen en icbe’s. Dit wetsvoorstel implementeert de Europese richtlijn van 20 juni 2019. Deze richtlijn is erop gericht om de distributie van beleggingsfondsen binnen Europa te bevorderen. Voor de implementatie van deze richtlijn wordt de Wet op het financieel toezicht (Wft) – en een paar besluiten die daarbij horen – aangepast. Het ministerie van Financiën heeft hiervoor een wetsvoorstel gedaan en DUFAS gevraagd om te reageren op de consultatie. Op 15 februari heeft het ministerie onze reactie ontvangen. 

Lees onze consultatiereactie

Wanneer gaat het wetsvoorstel in?

Uiterlijk 1 augustus 2021 moet de Europese richtlijn in de Wft geïmplementeerd zijn en vanaf 2 augustus moet deze worden toegepast. 

Waar gaat het wetsvoorstel over?

Het wetsvoorstel implementeert drie onderwerpen uit de richtlijn. Ten eerste worden regels over pre-marketing in de Wft vastgelegd. Bij pre-marketing peilen beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFs) hoeveel interesse professionele beleggers hebben in een bepaald beleggersidee of beleggingsstrategie. Met het implementeren van de richtlijn krijgt de definitie van pre-marketing één betekenis en worden deze regels in geheel Europa geharmoniseerd. Ten tweede worden de geharmoniseerde voorwaarden waaronder een beheerder kan stoppen met het aanbieden van het beleggingsfonds in een bepaalde lidstaat van de EU in de Wft vastgelegd. Tot slot kent het wetsvoorstel een verlichting voor icbe’s. Voorheen was in sommige lidstaten vereist dat icbe’s een fysieke aanwezigheid hadden voor de inkoop en terugbetaling van participaties. Deze eis bestaat in heel Europa niet meer.   

Wat lees je in onze reactie?

Onze reactie op het wetsvoorstel is vooral wetgevingstechnisch van aard. DUFAS vindt het belangrijk dat Europese richtlijnen die voor onze sector gelden, goed worden omgezet in Nederlandse wetgeving. Ons commentaar gaat dan ook vooral over de reikwijdte van het wetsvoorstel en de betekenis van een aantal gebruikte begrippen. Deze begrippen zouden niet af mogen wijken van de richtlijn. De consultatie is behandeld in onze Fund Regulation Commissie en de Distribution & Client Disclosure Commissie. 

Meer informatie of vragen?

Voor vragen over deze consultatie kun je contact opnemen met Randy Pattiselanno, manager strategy & regulatory affairs bij DUFAS of Lilian Wieringa, manager regulatory affairs bij DUFAS. Meer informatie over de consultatie vind je op de website van de overheid.

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | DUFAS pleit voor bescherming van internationale erkenning van fiscaal transparante beleggingsinstellingen

Standpunten en publicaties | 23 februari 2023
DUFAS pleit voor de bescherming van de internationale erkenning van fiscaal transparante beleggingsinstellingen.

CONSULTATIE | 'Leg prioriteit bij ontwikkeling van SFDR'

Standpunten en publicaties | 23 februari 2023
In onze reactie onderschrijven we dat beleggers niet door fondsen misleid moeten worden met een verkeerd beeld van de werkelijke duurzaamheidskenmerken, ook niet door de naam van een fonds.

CONSULTATIE | Regelgevingsonzekerheid mag niet worden verward met greenwashing

Standpunten en publicaties | 17 februari 2023
We delen de bezorgdheid van de European Supervisory Authority's (ESA's) over greenwashing en vinden het cruciaal dat er duidelijke definities komen. Op 10 januari 2023 reageerde DUFAS op de Call for Evidence on Greenwashing van de ESA's.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties