Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | Reactie op EFRAG-consultatie over ESRS
09 augustus 2022

CONSULTATIE | Reactie op EFRAG-consultatie over ESRS

Eind april publiceerde de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) een consultatie over de voorgestelde European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze Europese standaarden voor duurzaamheidsrapportage hebben onder andere als doel om data te voorzien van financiële producten. Op 8 augustus reageerde DUFAS op deze consultatie.

Bekijk onze reactie

Voorzie in informatiebehoefte van vermogensbeheerders maar waarborg materialiteit van informatie

Het is van belang dat duurzaamheidsrapportages aansluiten bij de eisen van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de EU-taxonomie. De ESRS voorziet voor een deel van de databehoefte van de Principal Adverse Impact (PAI)-indicatoren, maar het is ook belangrijk om uitleg te kunnen geven als er data ontbreekt. Bijvoorbeeld omdat een bedrijf bepaalde indicatoren niet als 'materieel' ziet. Om te voldoen aan de SFDR-verplichtingen zien DUFAS en haar leden graag dat bedrijven duidelijk uitleggen wanneer een of meerdere PAI-indicator(en) 'immaterieel' zijn.

Materialiteitsbeoordelingen minder gevoelig maken voor subjectiviteit

DUFAS is een voorstander van materialiteitbeoordelingen en de voorwaarde om drempelwaardes en -criteria voor materialiteit te rapporteren. Wel zijn er zorgen over de subjectiviteit van bedrijven bij het kiezen van deze waardes en criteria. Een audit of review van de materialiteitsbeoordeling zou het resultaat beter bestand maken tegen fouten. 

Begrippen moeten duidelijk zijn en aansluiten bij bestaande standaarden

De ESRS gebruikt begrippen die niet altijd duidelijk omschreven zijn, meerdere betekenissen kunnen hebben of afwijken van bestaande standaarden. DUFAS raadt aan om de 'waardeketen' voor financiële instellingen te omschrijven volgens het voorgestelde Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD). Ook voor andere begrippen is het belangrijk dat er geen verschillende opvattingen zijn waardoor rapportages gemakkelijker te vergelijken zijn en beter aansluiten bij internationale standaarden.

Vermijd dubbele rapportage

Vermogensbeheerders rapporteren onder de SFDR over de eigen duurzaamheid en die van financiële producten. De SFDR-vereisten zijn in het bijzonder opgesteld om belangrijke informatie vanuit de beleggingsketen openbaar beschikbaar te stellen. Dezelfde informatie rapporteren onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zorgt voor extra werk. Daarom vinden DUFAS-leden het goed om te zien dat financiële producten die onder de SFDR vallen, niet opgenomen hoeven te worden in de CSRD-rapportages.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over deze consultatie? Stuur een mail naar Ivan aan den Toorn, policy advisor sustainability bij DUFAS. Onze CSRD-expertgroep blijft de ontwikkelingen rond de CSRD en ESRS op de voet volgen en delen met haar leden. 

Misschien vind je dit ook interessant

COLUMN | Say on climate: een duurzaam agendapunt?

Standpunten en publicaties | 24 november 2023
Zouden beleggers en vermogensbeheerders ook moeten meepraten of zelfs meebeslissen over het duurzaamheidsbeleid van ondernemingen? Daarover vertelt Randy Pattiselanno meer in zijn nieuwste column op Investment Officer.

CONSULTATIE | Heffing over werkelijk rendement box 3 moet voorkomen dat fiscaliteit leidend is bij keuzes voor opbouwen van vermogen

Standpunten en publicaties | 25 oktober 2023
Op 20 oktober reageerden we op een consultatie van het ministerie van Financiën over het wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3. DUFAS is blij dat er een conceptwetsvoorstel ligt waarin een heffing over het werkelijke rendement voor inkomsten en vermogensbestanddelen in box 3 wordt voorgesteld.

POSITION | DUFAS vraagt meer duidelijkheid over reikwijdte van CSRD-implementatiewet

Standpunten en publicaties | 15 september 2023
Afgelopen juli publiceerden de ministeries van Financiën en van Justitie en Veiligheid een openbare consultatie over de Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering. Met deze implementatiewet wordt een deel van de nieuwe richtlijn omgezet in nationale wet- regelgeving.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties