Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | Reactie op het 3e EU Ecolabel Rapport
14 december 2020

CONSULTATIE | Reactie op het 3e EU Ecolabel Rapport

DUFAS heeft gereageerd op de consultatie van het 3e rapport van de Joint Research Centre van de Europese Commissie over het EU Ecolabel. We hebben ons commentaar in hoofdlijnen voor je op een rij gezet.

Pass-or- fail systeem

Het pass-or-fail systeem van het label geeft de retailbelegger op het eerste gezicht onvoldoende inzicht hoe ecologisch duurzaam een beleggingsfonds is. Dit kan naar de mening DUFAS nog steeds verkeerde verwachtingen wekken bij de retailbelegger. Een systeem waaruit shades of greenness blijken, zou daaraan tegemoet kunnen komen. Maar de opzet van het EU Ecolabel voorziet hier niet in.  

Verhoogde drempel voor UCITS-aandelenfondsen 

Een beleggingsfonds moet een minimum aantal ecologisch duurzame beleggingen, ofwel taxonomy-aligned beleggingen, bevatten om in aanmerking te komen voor het Ecolabel. DUFAS vindt het positief dat in het 3e rapport dit minimum aan taxonomy-aligned beleggingen voor UCITS-aandelenfondsen is verhoogd van 18% naar 40%. DUFAS vond de drempel van 18% veel te laag. Waar wij minder enthousiast over zijn, is dat deze drempel ook voor een grote mate behaald kan worden door geprognosticeerde inkomsten uit groene groei. Dit is een minder betrouwbare indicator. Daarom roepen wij op om in de berekening van deze drempel veel meer gewicht te geven aan daadwerkelijk groene omzet in plaats van geprognosticeerde groene groei.

UCITS-obligatiefondsen

Wij vinden het positief dat de drempel voor UCITS-obligatiefondsen is verlaagd naar van 70% naar 50%. Het is goed dat hiermee minder onderscheid wordt gemaakt tussen obligatiefondsen en aandelenfondsen.

Green corporate bonds

Eerder hebben wij er al voor gepleit dat ondernemingen die groene obligaties uitgeven die voldoen aan bepaalde (internationale) standaarden, ook in aanmerking moeten kunnen komen voor het EU Ecolabel. Dus niet alleen obligaties die voldoen aan de EU GBS. Dat is nu ook meegenomen in het 3e rapport.

Hoe verder?

Wij verwachten dat de Europese Commissie in het derde kwartaal van 2021 een beslissing neemt over de opzet van het EU Ecolabel. DUFAS blijft de ontwikkelingen volgen. Ondertussen denken we erover na hoe mogelijke onvolkomenheden in de opzet van het EU Ecolabel het beste geadresseerd kunnen worden.

Lees onze reactie

Misschien vind je dit ook interessant

REPORT | Common grounds on the 'S' of ESG

Standpunten en publicaties | 02 november 2021
Our second sustainability webinar in the series was on the 1st of November: The 'S' of ESG.

CONSULTATIE | Klimaat- en milieurisico’s in risicomanagement

Standpunten en publicaties | 10 september 2021
DUFAS reageert op de consultatie van De Nederlandsche Bank (DNB) over ‘Good Practice en Q&A’ over het integreren van klimaatgerelateerde en milieurisico’s in het risicomanagement van onder meer fondsbeheerders.

CONSULTATIE | Sociale taxonomie en uitbreiding taxonomie

Standpunten en publicaties | 06 september 2021
DUFAS reageerde op twee publieke consultaties van het Platform on Sustainable Finance. Beide gaan over de uitbreiding van de EU (sociale) taxonomie.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties