Home - Nieuws - "Een oplossing is over alle financiële producten dezelfde mate van transparantie vereisen"
01 maart 2023

"Een oplossing is over alle financiële producten dezelfde mate van transparantie vereisen"

Wat doen onze leden concreet aan duurzaamheid en wat zou de sector kunnen doen om verder te versnellen op dat gebied? Deze week stellen we daarover 3 vragen aan Rosl Veltmeijer, Portfolio Manager Fixed Income bij Triodos Investment Management over duurzaamheid. "De huidige aanpak legt de bewijslast bij duurzame aanbieders. Dit betekent dat deze aanbieders veel informatie moeten verzamelen en daarover moeten rapporteren. Daarmee wordt duurzaamheid ook duur en worden aanbieders niet aangemoedigd om te verduurzamen. Uiteindelijk kost het dus veel werk en meer geld. Voor niet-duurzame producten gelden nauwelijks regels, terwijl daar juist de schade plaatsvindt. Wat de sector kan doen is over alle financiële producten dezelfde mate van transparantie verstrekken."

Kan je een concreet voorbeeld geven van impact die jullie hebben gemaakt via duurzaam beleggen?

"Bij Triodos Investment Management waarborgen we dat alles wat we doen een positieve impact heeft. Of we nu een financiering verstrekken of investeren in een bedrijf of project, de eerste toets die we altijd toepassen is controleren of er sprake is van een maatschappelijke meerwaarde. Dit betekent bijvoorbeeld dat we niet in fossiele brandstoffen investeren maar uitsluitend in duurzame energieprojecten en/of -bedrijven. Bij Triodos Investment Management hebben we geen duurzaam 'schap'. Alles wat we doen is duurzaam. Naast de duurzame selectie gaan we ook actief in dialoog met de bedrijven. We zijn een lange termijn belegger en dat betekent dat we een relatie aangaan met het bedrijf. Door het gesprek met bedrijven aan te gaan, bespreken we relevante thema’s met bedrijven om ze te bewegen nog verder te verduurzamen. Daarmee hebben wij beursgenoteerde bedrijven aangezet om bijvoorbeeld het gebruik van schadelijke chemicaliën terug te dringen, om dierenwelzijn in de keten verder te verbeteren en om het beloningsbeleid aan te passen. Met onze private debt & equity-beleggingen zijn we regelmatig een belangrijke katalysator om duurzame projecten van de grond te krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wegnemen van financiële belemmeringen voor groei voor een innovatieve spelers in duurzame transities. Bijvoorbeeld een crowdfundingplatform voor landbouw en voedsel die gelijkgestemde consumenten, producenten en distributeurs samenbrengt voor het realiseren van duurzame initiatieven. Of een partij die werkt aan achter-de-meter-oplossingen voor energieopslag om de energietransitie te versnellen."

Welke uitdagingen loop je nog tegenaan? En wat zou de sector kunnen doen om verder te versnellen op het gebied van duurzaamheid?

"Waar we tegenaan lopen is dat veel financiële producten onterecht als duurzaam gelabeld worden. Zelfs nu met de implementatie van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) zijn er artikel 9-producten die in de fossiele industrie beleggen. Dat de taxonomie gas en kernenergie als duurzaam bestempelt, helpt niet. Fossiele brandstoffen als duurzaam labelen, is een verkeerd signaal. Het ontwerp van de huidige duurzame financiële agenda in Europa richt zich op het bestrijden van greenwashing. Dat vinden wij ook heel belangrijk, maar de huidige aanpak legt de bewijslast bij duurzame aanbieders. Dit betekent dat deze aanbieders veel informatie moeten verzamelen en daarover moeten rapporteren. Daarmee wordt duurzaamheid ook duur en worden aanbieders niet aangemoedigd om te verduurzamen. Uiteindelijk kost het dus veel werk en meer geld. Voor niet-duurzame producten gelden nauwelijks regels, terwijl daar juist de schade plaatsvindt. Wat de sector kan doen is over alle financiële producten dezelfde mate van transparantie verstrekken. Daarnaast zouden schadelijke activiteiten uitgesloten moeten worden voor duurzame financiële producten."

Welke vraag zou jij aan de Kamerleden willen meegeven voor het debat met minister Kaag over de voortgang van de verduurzaming van de financiële sector?

"De eerste vraag zou zijn: 'Is de minister het eens dat het belangrijk is dat consumenten en beleggers weten wanneer hun geld geïnvesteerd wordt in zaken die schadelijk zijn voor mens of milieu en dat dus alle financiële producten over duurzaamheid zouden moeten rapporteren?'

Maar ook: 'Is de minister het eens dat de focus van wet- en regelgeving ligt op het bestrijden van greenwashing in plaats van het stimuleren van de financiële industrie om te verduurzamen?'

En tot slot: 'Wat vindt de minister van het dreigement van bedrijven dat ze naar het buitenland verdwijnen als ze gevraagd worden om procedures en controles op te zetten om arbeidsrechten te verbeteren en milieuschade te voorkomen?' Iets wat al lang gevraagd wordt door de OECD-richtlijnen."

Duurzaamheid onder DUFAS-leden

In februari vertelde Yvonne Janssen (Pensioenfonds PGB) als eerste in de reeks over hoe bedrijven die efficiënt omspringen met emissie-uitstoot, waterverbruik en afvalcreatie in de aandelenportefeuille beloond worden door er meer dan gemiddeld in te beleggen.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over duurzaamheid? Stuur een mail naar Ivan aan den Toorn, policy advisor sustainability bij DUFAS. Samen met onze Sustainability Committee blijven we de ontwikkelingen rondom dit onderwerp volgen en delen met onze leden.

Misschien vind je dit ook interessant

Ondanks complimenten minister Kaag voor voortgang sector op verduurzaming toch verdere versnelling door wetgeving onderzocht

Nieuws | 24 maart 2023
Op 22 maart 2023 stond de Tweede Kamer uitgebreid stil bij verschillende financiële onderwerpen tijdens een commissiedebat over de verduurzaming van de financiële sector en de toekomst van het bankenlandschap.

Rapport klimaatactieplannen naar Tweede Kamer

Nieuws | 13 maart 2023
Op 13 maart is het rapport over de klimaatactieplannen van alle 54 financiële instellingen die het Klimaatcommitment ondertekenden naar de Tweede Kamer gestuurd en gepubliceerd.

"Meer systematische aanpak van de hele waardeketen zou voor een grote versnelling naar duurzame wereld kunnen zorgen"

Nieuws | 10 maart 2023
Wat doen onze leden concreet aan verduurzaming en wat zou de sector kunnen doen om daarin verder te versnellen? Boudewijn Kostelijk, hoofd Wholesale Benelux bij UBS Asset Management, en Tim van Duren, hoofd Institutioneel Benelux bij UBS Asset Management, vertellen er meer over.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties