Home - Nieuws - Financiële sector steekt hand uit naar ministers over klimaat
29 maart 2022

Financiële sector steekt hand uit naar ministers over klimaat

De financiële sector hoopt voor de zomer met het kabinet in gesprek te gaan over de visie op de verduurzaming van de financiële sector die het kabinet wil delen met de Tweede Kamer. Dit schrijven de 4 brancheorganisaties van banken, verzekeraars, pensioenfondsen en asset managers vandaag in een brief aan de ministers Jetten (Klimaat en Energie) en Kaag (Financiën). De sector wil graag met het kabinet verkennen hoe de financiële sector concreet kan bijdragen aan de verwezenlijking van de geformuleerde ambities.

Lees de brief aan Jetten

Lees de brief aan Kaag

Verlaging van Nederlandse broeikasgasuitstoot

De koepels staan achter de kabinetsambitie om een verlaging te realiseren van de Nederlandse broeikasgasuitstoot met 55 tot 60% in 2030. Op het moment dat het coalitieakkoord zijn doorwerking krijgt binnen het overheidsbeleid ondersteunen zij dat ook met het Klimaatcommitment Financiële Sector dat in 2019 is aangegaan. De Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment, waarin de 4 brancheorganisaties (Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en DUFAS) en ministeries regelmatig overleggen, presenteert in de loop van dit jaar hoe het overheidsbeleid doorwerkt binnen het commitment.

Meer informatie

Vanuit onze Klimaatcommitment-expertgroep houden we de ontwikkelingen scherp in de gaten en deze blijven we delen met onze leden.

Misschien vind je dit ook interessant

Reactie DUFAS hoofdlijnenakkoord nieuw kabinet

Nieuws | 17 mei 2024
Deze week presenteerden de vier formerende partijen het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, Lef en Trots’. Vestigingsklimaat en concurrentiekracht staan hoog op de agenda van het akkoord. Een belangrijk signaal naar het Nederlandse bedrijfsleven, dat we bij DUFAS positief ontvangen.

Financiële sector zet voortrekkersrol Klimaatcommitment door

Nieuws | 13 mei 2024
Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders gaan hun inzet op de financiering van de energietransitie intensiveren. In het nieuwe Werkplan Klimaatcommitment is vastgelegd op welke wijze de financiële sector haar internationale voortrekkersrol op klimaatgebied blijft vervullen. 

Financiële sector heeft flinke stappen gezet

Nieuws | 13 februari 2024
De financiële sector heeft sinds de ondertekening van het Klimaatcommitment in 2019 flinke stappen gezet om bij te dragen aan de energietransitie. Alle ondertekenaars hebben inmiddels een actieplan. De sector neemt haar verantwoordelijkheid om haar rol in de transitie structureel in te vullen.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties