Home - Nieuws - Financiële sector steekt hand uit naar ministers over klimaat
29 maart 2022

Financiële sector steekt hand uit naar ministers over klimaat

De financiële sector hoopt voor de zomer met het kabinet in gesprek te gaan over de visie op de verduurzaming van de financiële sector die het kabinet wil delen met de Tweede Kamer. Dit schrijven de 4 brancheorganisaties van banken, verzekeraars, pensioenfondsen en asset managers vandaag in een brief aan de ministers Jetten (Klimaat en Energie) en Kaag (Financiën). De sector wil graag met het kabinet verkennen hoe de financiële sector concreet kan bijdragen aan de verwezenlijking van de geformuleerde ambities.

Lees de brief aan Jetten

Lees de brief aan Kaag

Verlaging van Nederlandse broeikasgasuitstoot

De koepels staan achter de kabinetsambitie om een verlaging te realiseren van de Nederlandse broeikasgasuitstoot met 55 tot 60% in 2030. Op het moment dat het coalitieakkoord zijn doorwerking krijgt binnen het overheidsbeleid ondersteunen zij dat ook met het Klimaatcommitment Financiële Sector dat in 2019 is aangegaan. De Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment, waarin de 4 brancheorganisaties (Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en DUFAS) en ministeries regelmatig overleggen, presenteert in de loop van dit jaar hoe het overheidsbeleid doorwerkt binnen het commitment.

Meer informatie

Vanuit onze Klimaatcommitment-expertgroep houden we de ontwikkelingen scherp in de gaten en deze blijven we delen met onze leden.

Misschien vind je dit ook interessant

Nu gratis beschikbaar: EFAMA-factbook 2022

Nieuws | 06 juli 2022
Op 26 juni publiceerde EFAMA, de Europese branchevereniging, haar factbook over 2022: Trends in European Investment Funds. Dit bevat een diepgaande analyse van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de fondsindustrie, zowel binnen als buiten Europa.

Publicatie Kamerbrief over beleidsagenda voor duurzame financiering

Nieuws | 09 juni 2022
Op 7 juni stuurde de minister van Financiën, Kaag, de Tweede Kamer een brief met de beleidsagenda voor duurzame financiering. Hierin wordt dieper ingegaan op de verduurzaming van de financiële markten.

Belangrijke publicaties en guidance rondom SFDR

Nieuws | 07 juni 2022
In korte tijd 3 publicaties over de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR): de EC's Q&A, ESA's verduidelijkingen over de SFDR RTS en ESMA's supervisory briefing over duurzaamheidsrisico's en rapportages voor asset management.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties