Home - Nieuws - Rapport klimaatactieplannen naar Tweede Kamer
13 maart 2023

Rapport klimaatactieplannen naar Tweede Kamer

Vandaag stuurt de minister van Financiën het KPMG-rapport over de klimaatactieplannen naar de Tweede Kamer. DUFAS is trots dat alle assetmanagers die het Klimaatcommitment ondertekenden een actieplan hebben gepubliceerd. Toch verwachten we dat stakeholders waarschijnlijk met mogelijke verbeterpunten gaan komen. Er moet alleen niet vergeten worden dat dit hun eerste klimaatactieplannen zijn. DUFAS blijft haar leden de aankomende jaren stimuleren om hun plannen regelmatig te evalueren.

Alle assetmanagers publiceren een actieplan

Alle assetmanagers die het Klimaatcommitment hebben ondertekend, leverden een actieplan op. Daarin staat onder andere beschreven hoe zij instrumenten zoals engagement en stemmen gebruiken om hun klimaatdoelstellingen te bereiken. Niet alle assetmanagers hebben reductiedoelstellingen voor alle beleggingen geformuleerd. Bijvoorbeeld omdat ze geen zeggenschap hebben over de beleggingen van hun klanten, of omdat data waarmee ze beleggingen moeten sturen nog ontbreken.

Discussie in de Tweede Kamer op 22 maart

Het kan zijn dat het rapport behoorlijk wat aandacht gaat krijgen. Zo wordt het in ieder geval besproken tijdens het commissiedebat Verduurzaming Financiële Sector op donderdag 22 maart. Daarbij zal de financiële sector bedrukken dat het een rol ziet voor alle maatschappelijk partners de transitie. De overheid kan normen opleggen voor sectoren, beprijzen en subsidiëren. Bedrijven spelen een belangrijke rol door duurzame producten te ontwikkelen. En de financiële sector kan haar portefeuilles in lijn brengen met het Parijsakkoord en bijdragen aan het financieren van de transitie.

De internationale context

Voor assetmanagers is niet alleen het Nederlandse Klimaatcommitment belangrijk, maar ook internationale initiatieven zoals het Net Zero Asset Managers initiative. DUFAS pleit daarom bij de evaluatie van het Klimaatcommitment voor het voorkomen van onnodige rapportagelast voor vermogensbeheerders, die al rapporteren volgens internationale standaarden.

Bekijk de documenten

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over dit onderwerp? Stuur een mail naar Maurits Heldring, consultant climate change & sustainability a.i. bij DUFAS. Aankomende maanden blijft DUFAS haar leden verder ondersteunen bij de jaarlijkse rapportage over de voetafdruk van relevante beleggingen. Onze Klimaatcommitment-expertgroep blijft de ontwikkelingen rond dit onderwerp op de voet volgen en delen met de betrokken instellingen.

Misschien vind je dit ook interessant

Reactie DUFAS hoofdlijnenakkoord nieuw kabinet

Nieuws | 17 mei 2024
Deze week presenteerden de vier formerende partijen het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, Lef en Trots’. Vestigingsklimaat en concurrentiekracht staan hoog op de agenda van het akkoord. Een belangrijk signaal naar het Nederlandse bedrijfsleven, dat we bij DUFAS positief ontvangen.

Financiële sector zet voortrekkersrol Klimaatcommitment door

Nieuws | 13 mei 2024
Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders gaan hun inzet op de financiering van de energietransitie intensiveren. In het nieuwe Werkplan Klimaatcommitment is vastgelegd op welke wijze de financiële sector haar internationale voortrekkersrol op klimaatgebied blijft vervullen. 

Financiële sector heeft flinke stappen gezet

Nieuws | 13 februari 2024
De financiële sector heeft sinds de ondertekening van het Klimaatcommitment in 2019 flinke stappen gezet om bij te dragen aan de energietransitie. Alle ondertekenaars hebben inmiddels een actieplan. De sector neemt haar verantwoordelijkheid om haar rol in de transitie structureel in te vullen.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties