Home - Nieuws - Rapportage voortgang Klimaatcommitment naar Tweede Kamer
30 oktober 2020

Rapportage voortgang Klimaatcommitment naar Tweede Kamer

Meetmethoden klimaatimpact financiële sector bepaald


Vanaf volgend jaar rapporteren de ondertekenaars van het Klimaatcommitment van de financiële sector over het CO2-gehalte van hun beleggingen en leningen. De manier waarop zij dit doen, is vastgelegd in een raamwerk dat is opgesteld door accountantskantoor KPMG.

Femke de Vries heeft het raamwerk, samen met een overzicht van huidige meetmethoden, aangeboden aan ministers Hoekstra en Wiebes. Vandaag biedt Hoekstra de rapportage aan in de Tweede Kamer.

“Samen staan we sterk en zetten wij ons in voor het verlagen van CO2-uitstoot. Hoe financiële instellingen dat doen, wordt vanaf 2021 op verschillende manieren openbaar. Zo maken wij waar wat we vorig jaar zomer hebben beloofd: het stimuleren van een duurzame en leefbare wereld door de CO2-uitstoot in onze portefeuilles te verminderen," aldus De Vries. 

Jaarlijkse rapportage 
Vanaf nu wordt er jaarlijks gerapporteerd over de voortgang van de financiële sector om de CO2-uitstoot terug te dringen. Deze maatregelen zijn een rechtstreeks gevolg van het Akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Met deze aanpak vervult de financiële sector in Europees opzicht een voortrekkersrol en wil zij als voorbeeld dienen voor andere sectoren.

Actieplannen en doelstellingen
De metingen en jaarlijkse rapportages geven financiële instellingen het benodigde inzicht om hun CO2-uitstoot te verminderen. In het Klimaatcommitment is afgesproken dat zij hun plannen en doelstellingen hiervoor in 2022 presenteren. Ook op dit onderdeel ondernemen verschillende ondertekenaars al actie. Voorbeelden zijn investeringen in impactbeleggingen als wind- en zonneparken, lagere rentes voor duurzame hypotheekproducten, het vervangen van asbestdaken van bedrijven door zonnepanelen en het faciliteren van de aanleg van groene daken

Gezamenlijke initiatieven
Daarnaast trekt de sector gezamenlijk op, zoals bij het ‘Net Zero Investment Framework’. Ruim 300 investeerders wereldwijd, waaronder ook veel Nederlandse financiële partijen, werken bijvoorbeeld samen in het Climate Action 100+ Initiative. Een ander voorbeeld is de ‘Financieringswijzer’. In de komende periode verwacht de Nederlandse financiële sector nog veel meer stappen te zetten om publiek-private investeringen van de grond te krijgen.

'Hoe wordt er gewerkt aan het Klimaatcommitment?'
Bekijk de video:

Commitment aan Klimaatakkoord
De financiële sector wil een bijdrage leveren aan de doelen van het Akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Daarom tekenden 53 financiële instellingen in 2019 het Klimaatcommitment. Hierin spraken zij onder andere af dat zij vanaf boekjaar 2020 rapporteren over het CO2-gehalte van hun beleggingen en leningen. 

Zoals vastgelegd in het commitment, organiseren de vier financiële koepels (Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en DUFAS) werkconferenties over het meten en sturen op klimaatimpact. De vierde werkconferentie wordt georganiseerd door de Pensioenfederatie en staat gepland voor 24 november. 

Meer informatie
Bekijk de brief en en rapportages die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd:

Documents in English:

Misschien vind je dit ook interessant

Politiek wil Nederland positioneren als groen financieel hart

Nieuws | 16 maart 2021
Nederland mag op 17 maart zijn stem laten horen. Een stem die belangrijker is dan ooit omdat een nieuwe regering straks bepaalt welke stappen Nederland moet zetten om op een sterke, solidaire en duurzame manier uit de crisis te komen.

UPDATE SFDR | Publicatie final report Europese toezichthouders en ‘supervisory statement’

Nieuws | 03 maart 2021
De Europese toezichthouders (ESA's) hebben het definitieve rapport over de uitvoeringsregeling van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) uitgebracht. Ook hebben zij een supervisory statement gepubliceerd.

Even voorstellen: Stephanie Platschorre (KPMG)

Nieuws | 03 maart 2021
Aankomende maanden versterkt Stephanie Platschorre het DUFAS-team tijdelijk als policy advisor sustainability. Daarnaast is Stephanie onderdeel van het Sustainable Finance-team bij KPMG.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties