Home - Nieuws - Rapportage voortgang Klimaatcommitment naar Tweede Kamer
30 oktober 2020

Rapportage voortgang Klimaatcommitment naar Tweede Kamer

Meetmethoden klimaatimpact financiële sector bepaald

Vanaf volgend jaar rapporteren de ondertekenaars van het Klimaatcommitment van de financiële sector over het CO2-gehalte van hun beleggingen en leningen. De manier waarop zij dit doen, is vastgelegd in een raamwerk dat is opgesteld door accountantskantoor KPMG.

Planning

Femke de Vries heeft het raamwerk, samen met een overzicht van huidige meetmethoden, aangeboden aan ministers Hoekstra en Wiebes. Vandaag biedt Hoekstra de rapportage aan in de Tweede Kamer.

“Samen staan we sterk en zetten wij ons in voor het verlagen van CO2-uitstoot. Hoe financiële instellingen dat doen, wordt vanaf 2021 op verschillende manieren openbaar. Zo maken wij waar wat we vorig jaar zomer hebben beloofd: het stimuleren van een duurzame en leefbare wereld door de CO2-uitstoot in onze portefeuilles te verminderen," aldus De Vries. 

Jaarlijkse rapportage

Vanaf nu wordt er jaarlijks gerapporteerd over de voortgang van de financiële sector om de CO2-uitstoot terug te dringen. Deze maatregelen zijn een rechtstreeks gevolg van het Akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Met deze aanpak vervult de financiële sector in Europees opzicht een voortrekkersrol en wil zij als voorbeeld dienen voor andere sectoren.

Actieplannen en doelstellingen

De metingen en jaarlijkse rapportages geven financiële instellingen het benodigde inzicht om hun CO2-uitstoot te verminderen. In het Klimaatcommitment is afgesproken dat zij hun plannen en doelstellingen hiervoor in 2022 presenteren. Ook op dit onderdeel ondernemen verschillende ondertekenaars al actie. Voorbeelden zijn investeringen in impactbeleggingen als wind- en zonneparken, lagere rentes voor duurzame hypotheekproducten, het vervangen van asbestdaken van bedrijven door zonnepanelen en het faciliteren van de aanleg van groene daken

Gezamenlijke initiatieven

Daarnaast trekt de sector gezamenlijk op, zoals bij het ‘Net Zero Investment Framework’. Ruim 300 investeerders wereldwijd, waaronder ook veel Nederlandse financiële partijen, werken bijvoorbeeld samen in het Climate Action 100+ Initiative. Een ander voorbeeld is de ‘Financieringswijzer’. In de komende periode verwacht de Nederlandse financiële sector nog veel meer stappen te zetten om publiek-private investeringen van de grond te krijgen.

'Hoe wordt er gewerkt aan het Klimaatcommitment?'
Bekijk de video:

Commitment aan Klimaatakkoord

De financiële sector wil een bijdrage leveren aan de doelen van het Akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Daarom tekenden 53 financiële instellingen in 2019 het Klimaatcommitment. Hierin spraken zij onder andere af dat zij vanaf boekjaar 2020 rapporteren over het CO2-gehalte van hun beleggingen en leningen. 

Zoals vastgelegd in het commitment, organiseren de vier financiële koepels (Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en DUFAS) werkconferenties over het meten en sturen op klimaatimpact. De vierde werkconferentie wordt georganiseerd door de Pensioenfederatie en staat gepland voor 24 november. 

Meer informatie

Bekijk de brief en en rapportages die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd:

Documents in English:

Misschien vind je dit ook interessant

Hoe werkt de sector aan het Klimaatcommitment?

Nieuws | 12 november 2021
De overheid heeft als doel om de broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Om hieraan bij te dragen hebben 54 financiële instellingen zich gecommitteerd om vanaf dit jaar te rapporteren over de klimaatimpact van hun relevante financieringen en beleggingen.

VERSLAG | Meer aandacht voor klimaat en betere verdeling van rijkdom

Nieuws | 12 november 2021
Sander Heijne en Hendrik Noten schreven het boek Fantoomgroei, waarover DUFAS een event organiseerde op 10 november. Rens de Jong (BNR-presentator) ging in gesprek met Heijne over de zoektocht naar een economie voor een andere, betere wereld.

Financiële instellingen op koers met bijdrage aan klimaatakkoord

Nieuws | 28 oktober 2021
Op 28 oktober is de voortgangsrapportage over 2020 van het Klimaatcommitment naar de Tweede Kamer gestuurd.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties