Home - Nieuws - Rapportage voortgang Klimaatcommitment naar Tweede Kamer
30 oct 2020

Rapportage voortgang Klimaatcommitment naar Tweede Kamer

Meetmethoden klimaatimpact financiële sector bepaald


Vanaf volgend jaar rapporteren de ondertekenaars van het Klimaatcommitment van de financiële sector over het CO2-gehalte van hun beleggingen en leningen. De manier waarop zij dit doen, is vastgelegd in een raamwerk dat is opgesteld door accountantskantoor KPMG.

Femke de Vries heeft het raamwerk, samen met een overzicht van huidige meetmethoden, aangeboden aan ministers Hoekstra en Wiebes. Vandaag biedt Hoekstra de rapportage aan in de Tweede Kamer.

“Samen staan we sterk en zetten wij ons in voor het verlagen van CO2-uitstoot. Hoe financiële instellingen dat doen, wordt vanaf 2021 op verschillende manieren openbaar. Zo maken wij waar wat we vorig jaar zomer hebben beloofd: het stimuleren van een duurzame en leefbare wereld door de CO2-uitstoot in onze portefeuilles te verminderen," aldus De Vries. 

Jaarlijkse rapportage 
Vanaf nu wordt er jaarlijks gerapporteerd over de voortgang van de financiële sector om de CO2-uitstoot terug te dringen. Deze maatregelen zijn een rechtstreeks gevolg van het Akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Met deze aanpak vervult de financiële sector in Europees opzicht een voortrekkersrol en wil zij als voorbeeld dienen voor andere sectoren.

Actieplannen en doelstellingen
De metingen en jaarlijkse rapportages geven financiële instellingen het benodigde inzicht om hun CO2-uitstoot te verminderen. In het Klimaatcommitment is afgesproken dat zij hun plannen en doelstellingen hiervoor in 2022 presenteren. Ook op dit onderdeel ondernemen verschillende ondertekenaars al actie. Voorbeelden zijn investeringen in impactbeleggingen als wind- en zonneparken, lagere rentes voor duurzame hypotheekproducten, het vervangen van asbestdaken van bedrijven door zonnepanelen en het faciliteren van de aanleg van groene daken

Gezamenlijke initiatieven
Daarnaast trekt de sector gezamenlijk op, zoals bij het ‘Net Zero Investment Framework’. Ruim 300 investeerders wereldwijd, waaronder ook veel Nederlandse financiële partijen, werken bijvoorbeeld samen in het Climate Action 100+ Initiative. Een ander voorbeeld is de ‘Financieringswijzer’. In de komende periode verwacht de Nederlandse financiële sector nog veel meer stappen te zetten om publiek-private investeringen van de grond te krijgen.

'Hoe wordt er gewerkt aan het Klimaatcommitment?'
Bekijk de video:

Commitment aan Klimaatakkoord
De financiële sector wil een bijdrage leveren aan de doelen van het Akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Daarom tekenden 53 financiële instellingen in 2019 het Klimaatcommitment. Hierin spraken zij onder andere af dat zij vanaf boekjaar 2020 rapporteren over het CO2-gehalte van hun beleggingen en leningen. 

Zoals vastgelegd in het commitment, organiseren de vier financiële koepels (Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en DUFAS) werkconferenties over het meten en sturen op klimaatimpact. De vierde werkconferentie wordt georganiseerd door de Pensioenfederatie en staat gepland voor 24 november. 

Meer informatie
Bekijk de brief en en rapportages die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd:


Documents in English:

Misschien vind je dit ook interessant

Uitstel SFDR level 2

Nieuws | 11 nov 2020
Eind oktober heeft de Europese Commissie laten weten dat de level 2-regels van de EU Sustainable-related Disclosures Regulation (SFDR) worden uitgesteld.

VIDEO | 'Hoe wordt er gewerkt aan het Klimaatcommitment?'

Nieuws | 11 nov 2020
De financiële sector wil een bijdrage leveren aan de doelen van het Akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Daarom tekenden 53 financiële instellingen in 2019 het Klimaatcommitment. Hoe dat gaat in praktijk? Bekijk de video voor een impressie:

DUFAS-input Tweede Kamerverkiezingen

Nieuws | 02 jul 2020
Input verkiezingsprogramma's namens sector … In maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Vele politieke partijen werken nu aan het verkiezingsprogramma. Een goed moment om met partijen in gesprek te gaan over punten die voor onze sector belangrijk zijn.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties