Home - Standpunten en publicaties - AIFMD-review maakt veel los in de markt, vooral voor impactfondsen
26 januari 2022

AIFMD-review maakt veel los in de markt, vooral voor impactfondsen

Op 20 januari organiseerde DUFAS samen met Simmons & Simmons een webinar over het voorstel voor de herziening van de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD). Iris Dingemans en Pieter Leguit (beiden partners bij Simmons & Simmons) gaven een inleiding op het voorstel van de Europese Commissie (EC) en de voorgeschiedenis ervan. De gedetailleerde en uitgebreide uitleg maakte duidelijk dat er toch een paar aandachtspunten in de nieuwe bepalingen zijn. 

Beperkte wijzigingen?

De AIFMD heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een Europese markt voor alternative investment funds (AIF's), zo merkte Iris van de Looij (algemeen directeur van DUFAS) op in haar introductie. Onze leden zijn over het algemeen tevreden over de AIFMD en zien dus ook liever geen grote wijzigingen. Nu het voorstel er is, zien we toch een paar aanpassingen in de tekst van de richtlijn die de nodige - mogelijk onbedoelde - consequenties hebben.  

Schuivende reactietermijn

Het lijkt erop dat de EC zelf ook ziet dat het voorstel een onvoorziene impact gaat krijgen. Ze heeft namelijk de uiteindelijk afgegeven reactietermijn inmiddels een aantal keren verlengd. Onze AIFMD-expertgroep heeft daardoor meer tijd om haar opmerkingen beter te verwoorden en de aandacht te vestigen op deze punten, wat het beter werkbaar maakt. De termijn is opgeschoven van 7 februari 2022 naar 18 maart 2022.

Gelijke toegang tot LMT's voor alle EU-lidstaten

Er zijn in de AIFMD-review positieve aanpassingen gedaan, maar ook een paar punten die we graag aangepast zien. Positief is dat in alle lidstaten van de Europese Unie (EU) de toegang tot liquidity management tools (LMT's) gelijk wordt getrokken.

Managen van liquiditeit

In maart 2020 hebben een aantal fondsen in de EU moeten sluiten omdat ze te weinig tools in handen hadden om de liquiditeit te managen. Dat veroorzaakte veel onrust en had impact op het vertrouwen in de Europese markt als geheel. Voor fondsen in Nederland of Luxemburg zijn de aanpassingen op dit punt beperkt. Wij hadden al voldoende toegang tot deze LMT's.

Punten van aandacht

De aandachtspunten zijn de verdere verzwaring van de administratieve en toezichtlasten als gevolg van het EC-voorstel. De nieuwe bepalingen die zijn opgenomen voor de vastlegging van en rapportage over de LMT's, uitbesteding (delegation), schuldfondsen (loan originating funds), disclosure en (regulatory) reporting, geven aanleiding voor het verzoeken van aanpassingen en het vragen om verduidelijking. Ook vragen we opnieuw om 'order execution' onder 'ancillary services' op te nemen.

Doodsteek voor groen- en microkredietfondsen

Zoals ook uitgebreid aan bod kwam tijdens het webinar, lijken de voorgestelde bepalingen over schuldfondsen de doodsteek voor Nederlandse groen- en microkredietfondsen. Met name de 60%-limiet voor het aanhouden van leningen in de portefeuille is voor deze fondsen onwerkbaar. DUFAS vraagt daarvoor dan ook meer aandacht in onze gesprekken met stakeholders en de consultatiereactie zelf. 

En verder

Samen met onze AIFMD-expertgroep bereidden we onze reactie voor, die we stuurden aan de EC en bespraken met het ministerie van Financiën. Ook proberen we onze punten zo veel mogelijk in de consultatiereactie van EFAMA, de Europese branchevereniging, mee te krijgen. 

Meer informatie

Op de website van de EC vind je het hele pakket aan voorstellen met toelichting. Wil je meer weten of heb je vragen over dit onderwerp? Stuur een mail naar Trudy Winnemuller, manager regulatory affairs bij DUFAS. Vanuit onze AIFMD-expertgroep volgt DUFAS de ontwikkelingen op de voet. 

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | Reactie op EC-voorstellen over Retail Investment Strategy

Standpunten en publicaties | 29 augustus 2023
DUFAS maakt zich zorgen over het voorstel rond kostenbenchmarking als onderdeel van het value for money-concept. De manier waarop de Europese Commissie (EC) dit voorstelt, kan leiden tot prijsinterventie.

CONSULTATIE | DUFAS pleit voor duidelijk afgebakende verplichtingen om sanctiemaatregelen goed na te kunnen leven

Standpunten en publicaties | 28 augustus 2023
Het kabinet werkt aan de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel, met als doel nog beter te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de Europese sanctiebesluiten en -verordeningen.

CONSULTATIE | Reactie op ESA's-consultatie over DORA

Standpunten en publicaties | 29 juni 2023
DUFAS reageerde op een joint discussion paper van de ESA's over de Digital Operational Resilience Act (DORA). De consultatie gaat over de criteria voor critical ICT third-party service providers (CTTP's) en de kosten die in rekening worden gebracht bij deze dienstverleners.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties