Home - Nieuws - "Meer systematische aanpak van de hele waardeketen zou voor een grote versnelling naar duurzame wereld kunnen zorgen"
10 maart 2023

"Meer systematische aanpak van de hele waardeketen zou voor een grote versnelling naar duurzame wereld kunnen zorgen"

Wat doen onze leden concreet aan verduurzaming wat zou de sector kunnen doen om daarin verder te versnellen? Boudewijn Kostelijk, hoofd Wholesale Benelux bij UBS Asset Management, en Tim van Duren, hoofd Institutioneel Benelux bij UBS Asset Management, vertellen er meer over. "Wat de sector zou kunnen doen om duurzaamheid te versnellen, is een meer systematische aanpak van de hele waardeketen, in plaats van individuele bedrijven. Hiervoor is er nog werk aan de winkel, maar het zou een grote versnelling kunnen opleveren naar een meer duurzame wereld."

Kan je een concreet voorbeeld geven van impact die jullie hebben gemaakt via duurzaam beleggen?

"Zoiets vergt soms een lange adem. Een energiebedrijf kwam in 2019 in beeld doordat we zorgen hadden over hun CO2-uitstoot en het uitblijven van concrete klimaatplannen. Onze portefeuille-managers, analisten en duurzaamheidsanalisten (een apart team) hebben meerdere jaren intensief contact gehad met vertegenwoordigers van dit bedrijf, onder andere met leden van de raad van bestuur. Hierbij hebben we het bestuur aangemoedigd om een ambitieuzer klimaatbeleid te gaan voeren met meer focus op de energietransitie.

In 2019 hebben we als aandeelhouder, samen met gelijkgestemde beleggers, een aandeelhoudersresolutie ingediend om toekomstige investeringen in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Het management heeft aandeelhouders geadviseerd voor deze resolutie te stemmen en de nieuw aangestelde CEO stond meer open voor een dialoog over duurzaamheidsbeleid. Begin 2020 heeft dit bedrijf onder andere een 'zero emissions'-doelstelling voor 2050 aangenomen en later dat jaar kondigde het aan significant meer in hernieuwbare energie te zullen investeren. In 2022 werden de ambities op het gebied van uitstoot wederom aangescherpt."

Welke uitdagingen loop je nog tegenaan? En wat zou de sector kunnen doen om verder te versnellen op het gebied van duurzaamheid?

"Europese toezichthouders maken – terecht – een prioriteit van duurzaamheid. Een uitdaging waar vermogensbeheerders alleen tegenaan lopen is dat nieuwe regelgeving soms wordt ingevoerd voordat alle technische details zijn uitgewerkt of data beschikbaar is. Dit kan leiden tot verschillen in interpretaties tussen vermogensbeheerders, wat de vergelijkbaarheid van duurzaamheidsrapportages niet ten goede komt. Het overgrote deel van onze klanten, zoals pensioenfondsen, banken of verzekeraars, werken namelijk met meerdere vermogensbeheerders. Zij willen graag de duurzaamheid meten van hun totale beleggingsportefeuille. De vergelijkbaarheid van data is dan van groot belang, ook om de uiteindelijke duurzame impact te vergroten.

Eén van de gebieden waarop vermogensbeheerders effectief samenwerken om duurzaamheid te bevorderen is engagement, oftewel de dialoog met bedrijven waarin we beleggen. Een goed voorbeeld hiervan is het initiatief Climate Action 100+, waarbij professionele beleggers gezamenlijk proberen om bedrijven verder te brengen op het gebied van klimaatbeleid. Wat de sector hier zou kunnen doen om duurzaamheid te versnellen is een meer systematische aanpak van de hele waardeketen, in plaats van individuele bedrijven. Hiervoor is er nog werk aan de winkel, maar het zou een grote versnelling kunnen opleveren naar een meer duurzame wereld."

Welke vraag zou jij aan de Kamerleden willen meegeven voor het debat met minister Kaag over de voortgang van de verduurzaming van de financiële sector?

" 'Hoe zou Nederland kunnen bijdragen aan een transparant en uniform duurzaamheidsbeleid in Europa?' De financiële sector is zeer internationaal en onze klanten beleggen wereldwijd. Het is dus belangrijk om over landsgrenzen heen te kijken en een gelijk speelveld te creëren. 

En ook: 'Wat kan de overheid doen om ervoor te zorgen dat de Nederlandse financiële sector haar leidende rol op het gebied van duurzaamheid behoudt?' "

Duurzaamheid onder DUFAS-leden

In februari vertelde Yvonne Janssen (Pensioenfonds PGB) als eerste in de reeks over hoe bedrijven die efficiënt omspringen met emissie-uitstoot, waterverbruik en afvalcreatie in de aandelenportefeuille beloond worden door er meer dan gemiddeld in te beleggen. Daarna gaf ze het stokje over aan Rosl Veltmeijer (Triodos Investment Management), die meer deelde over hoe we als sector verder kunnen versnellen op het gebied van duurzaamheid.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over duurzaamheid? Stuur een mail naar Ivan aan den Toorn, policy advisor sustainability bij DUFAS. Samen met onze Sustainability Committee blijven we de ontwikkelingen rondom dit onderwerp volgen en delen met onze leden.

Misschien vind je dit ook interessant

COLUMN | Duurzaam beleggen een 'bumpy ride' voor vermogensbeheerders

Nieuws | 26 april 2023
Iris van de Looij, algemeen directeur van DUFAS, vertelt in een Financial Investigator-column: "Duurzaam beleggen is voor vermogensbeheerders een 'bumpy ride', waarbij beslissingen regelmatig herijkt worden aan nieuwe beschikbare informatie.

Succesvolle workshop berekenen CO2-uitstoot staatsobligaties voor DUFAS-leden

Nieuws | 03 april 2023
Steeds vaker verwachten stakeholders dat beleggers rapporteren over de gefinancierde CO2-uitstoot van staatsobligaties. Daarom organiseerden we samen met Guidehouse en PricewaterhouseCoopers (PwC) op 30 maart 2023 een interactieve workshop, speciaal voor onze leden.

Ondanks complimenten minister Kaag voor voortgang sector op verduurzaming toch verdere versnelling door wetgeving onderzocht

Nieuws | 24 maart 2023
Op 22 maart 2023 stond de Tweede Kamer uitgebreid stil bij verschillende financiële onderwerpen tijdens een commissiedebat over de verduurzaming van de financiële sector en de toekomst van het bankenlandschap.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties