Home - Nieuws - "Meer systematische aanpak van de hele waardeketen zou voor een grote versnelling naar duurzame wereld kunnen zorgen"
10 maart 2023

"Meer systematische aanpak van de hele waardeketen zou voor een grote versnelling naar duurzame wereld kunnen zorgen"

Wat doen onze leden concreet aan verduurzaming wat zou de sector kunnen doen om daarin verder te versnellen? Boudewijn Kostelijk, hoofd Wholesale Benelux bij UBS Asset Management, en Tim van Duren, hoofd Institutioneel Benelux bij UBS Asset Management, vertellen er meer over. "Wat de sector zou kunnen doen om duurzaamheid te versnellen, is een meer systematische aanpak van de hele waardeketen, in plaats van individuele bedrijven. Hiervoor is er nog werk aan de winkel, maar het zou een grote versnelling kunnen opleveren naar een meer duurzame wereld."

Kan je een concreet voorbeeld geven van impact die jullie hebben gemaakt via duurzaam beleggen?

"Zoiets vergt soms een lange adem. Een energiebedrijf kwam in 2019 in beeld doordat we zorgen hadden over hun CO2-uitstoot en het uitblijven van concrete klimaatplannen. Onze portefeuille-managers, analisten en duurzaamheidsanalisten (een apart team) hebben meerdere jaren intensief contact gehad met vertegenwoordigers van dit bedrijf, onder andere met leden van de raad van bestuur. Hierbij hebben we het bestuur aangemoedigd om een ambitieuzer klimaatbeleid te gaan voeren met meer focus op de energietransitie.

In 2019 hebben we als aandeelhouder, samen met gelijkgestemde beleggers, een aandeelhoudersresolutie ingediend om toekomstige investeringen in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Het management heeft aandeelhouders geadviseerd voor deze resolutie te stemmen en de nieuw aangestelde CEO stond meer open voor een dialoog over duurzaamheidsbeleid. Begin 2020 heeft dit bedrijf onder andere een 'zero emissions'-doelstelling voor 2050 aangenomen en later dat jaar kondigde het aan significant meer in hernieuwbare energie te zullen investeren. In 2022 werden de ambities op het gebied van uitstoot wederom aangescherpt."

Welke uitdagingen loop je nog tegenaan? En wat zou de sector kunnen doen om verder te versnellen op het gebied van duurzaamheid?

"Europese toezichthouders maken – terecht – een prioriteit van duurzaamheid. Een uitdaging waar vermogensbeheerders alleen tegenaan lopen is dat nieuwe regelgeving soms wordt ingevoerd voordat alle technische details zijn uitgewerkt of data beschikbaar is. Dit kan leiden tot verschillen in interpretaties tussen vermogensbeheerders, wat de vergelijkbaarheid van duurzaamheidsrapportages niet ten goede komt. Het overgrote deel van onze klanten, zoals pensioenfondsen, banken of verzekeraars, werken namelijk met meerdere vermogensbeheerders. Zij willen graag de duurzaamheid meten van hun totale beleggingsportefeuille. De vergelijkbaarheid van data is dan van groot belang, ook om de uiteindelijke duurzame impact te vergroten.

Eén van de gebieden waarop vermogensbeheerders effectief samenwerken om duurzaamheid te bevorderen is engagement, oftewel de dialoog met bedrijven waarin we beleggen. Een goed voorbeeld hiervan is het initiatief Climate Action 100+, waarbij professionele beleggers gezamenlijk proberen om bedrijven verder te brengen op het gebied van klimaatbeleid. Wat de sector hier zou kunnen doen om duurzaamheid te versnellen is een meer systematische aanpak van de hele waardeketen, in plaats van individuele bedrijven. Hiervoor is er nog werk aan de winkel, maar het zou een grote versnelling kunnen opleveren naar een meer duurzame wereld."

Welke vraag zou jij aan de Kamerleden willen meegeven voor het debat met minister Kaag over de voortgang van de verduurzaming van de financiële sector?

" 'Hoe zou Nederland kunnen bijdragen aan een transparant en uniform duurzaamheidsbeleid in Europa?' De financiële sector is zeer internationaal en onze klanten beleggen wereldwijd. Het is dus belangrijk om over landsgrenzen heen te kijken en een gelijk speelveld te creëren. 

En ook: 'Wat kan de overheid doen om ervoor te zorgen dat de Nederlandse financiële sector haar leidende rol op het gebied van duurzaamheid behoudt?' "

Duurzaamheid onder DUFAS-leden

In februari vertelde Yvonne Janssen (Pensioenfonds PGB) als eerste in de reeks over hoe bedrijven die efficiënt omspringen met emissie-uitstoot, waterverbruik en afvalcreatie in de aandelenportefeuille beloond worden door er meer dan gemiddeld in te beleggen. Daarna gaf ze het stokje over aan Rosl Veltmeijer (Triodos Investment Management), die meer deelde over hoe we als sector verder kunnen versnellen op het gebied van duurzaamheid.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over duurzaamheid? Stuur een mail naar Ivan aan den Toorn, policy advisor sustainability bij DUFAS. Samen met onze Sustainability Committee blijven we de ontwikkelingen rondom dit onderwerp volgen en delen met onze leden.

Misschien vind je dit ook interessant

Financiële sector zet voortrekkersrol Klimaatcommitment door

Nieuws | 13 mei 2024
Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders gaan hun inzet op de financiering van de energietransitie intensiveren. In het nieuwe Werkplan Klimaatcommitment is vastgelegd op welke wijze de financiële sector haar internationale voortrekkersrol op klimaatgebied blijft vervullen. 

Financiële sector heeft flinke stappen gezet

Nieuws | 13 februari 2024
De financiële sector heeft sinds de ondertekening van het Klimaatcommitment in 2019 flinke stappen gezet om bij te dragen aan de energietransitie. Alle ondertekenaars hebben inmiddels een actieplan. De sector neemt haar verantwoordelijkheid om haar rol in de transitie structureel in te vullen.

DUFAS trapt Leaders in Sustainable Finance Event af

Nieuws | 01 februari 2024
Op 1 februari 2024 was het Sustainable Finance Event van Leaders in Finance. Tijdens het evenement kwamen verschillende sprekers aan bod die hun visie deelden over een duurzame toekomst voor de financiële sector. Jeroen van Wijngaarden trapte de dag af met een openingsspeech.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties