Home - Nieuws - "Uiteindelijk moet er een transitie plaatsvinden in de reële wereld en niet enkel op papier"
08 juni 2023

"Uiteindelijk moet er een transitie plaatsvinden in de reële wereld en niet enkel op papier"

Wat doen onze leden concreet aan verduurzaming wat zou de sector kunnen doen om daarin verder te versnellen? Dennis van der Putten, Director Sustainability & Corporate Strategy bij Cardano, vertelt er meer over.

Kan je een concreet voorbeeld geven van impact die jullie hebben gemaakt via duurzaam beleggen?

"Als aandeelhouder bij bedrijven maken we geregeld gebruik van de mogelijkheid om punten in te brengen op de aandeelhoudersvergadering. Dit noemen we ook wel (CO)-filing. Deze punten worden dan ter stemming gebracht op de vergadering. Eén van de voorbeelden waarbij we gebruik hebben gemaakt van het recht, is Sainsbury. Hier hebben we aangedragen dat iedere medewerker een minimum (lees: leefbaar) loon zou moeten krijgen dat boven de huidige vergoeding ligt. Dit punt is aangenomen waarna Sainsbury haar beloningsbeleid heeft aangepast."

Welke uitdagingen loop je nog tegenaan? En wat zou de sector kunnen doen om verder te versnellen op het gebied van duurzaamheid?

"Een duidelijke definitie van duurzaamheid zou helpen. Er zijn wel richtlijnen maar deze zijn te vrij en te open qua normering. Ook wat betreft de manier waarop je duurzaamheid kunt bevorderen: is uitsluiten de enige optie? Of kun je belegd blijven en via engagement gedragsverandering bewerkstelligen? Daarnaast is duiding van belang of bedrijven die aantoonbaar in transitie zijn ook als duurzaam kunnen worden aangemerkt. Uiteindelijk moet er een transitie plaatsvinden in de reële wereld en niet enkel op papier."

Welke vraag zou jij aan regelgevers en toezichthouders willen meegeven over de voortgang van de verduurzaming van de financiële sector?

"Hoe kan er een gelijk speelveld gecreëerd worden voor duurzame en niet duurzame investeerders? Momenteel moeten duurzame investeerders hogere kosten maken om te voldoen aan alle disclosure-regels terwijl 'mainstream' beleggers dat niet hoeven. Eveneens is er een gelijk speelveld nodig bij bedrijven om ervoor te zorgen dat zij qua winstgevendheid niet achter hoeven te lopen als gevolg van hogere kosten."

Duurzaamheid onder DUFAS-leden

Wat doet de financiële sector nu precies – en vooral concreet – aan verduurzaming? We krijgen heel vaak te horen dat het erg abstract is wat de buitenwereld daarvan ziet. Deze reeks met concrete voorbeelden en gezichten uit de sector geeft daarom een mooi beeld van de inzet van de sector op het gebied van duurzaamheid. Al eerder verschenen:

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over duurzaamheid? Stuur een mail naar Ivan aan den Toorn, policy advisor sustainability bij DUFAS. Samen met onze Sustainability Committee blijven we de ontwikkelingen rondom dit onderwerp volgen en delen met onze leden.

Misschien vind je dit ook interessant

Financiële sector zet voortrekkersrol Klimaatcommitment door

Nieuws | 13 mei 2024
Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders gaan hun inzet op de financiering van de energietransitie intensiveren. In het nieuwe Werkplan Klimaatcommitment is vastgelegd op welke wijze de financiële sector haar internationale voortrekkersrol op klimaatgebied blijft vervullen. 

Financiële sector heeft flinke stappen gezet

Nieuws | 13 februari 2024
De financiële sector heeft sinds de ondertekening van het Klimaatcommitment in 2019 flinke stappen gezet om bij te dragen aan de energietransitie. Alle ondertekenaars hebben inmiddels een actieplan. De sector neemt haar verantwoordelijkheid om haar rol in de transitie structureel in te vullen.

DUFAS trapt Leaders in Sustainable Finance Event af

Nieuws | 01 februari 2024
Op 1 februari 2024 was het Sustainable Finance Event van Leaders in Finance. Tijdens het evenement kwamen verschillende sprekers aan bod die hun visie deelden over een duurzame toekomst voor de financiële sector. Jeroen van Wijngaarden trapte de dag af met een openingsspeech.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties