Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | DNB bevestigt: 'Het hoogste van de IFR- of AIFMD-vereisten'
30 augustus 2021

CONSULTATIE | DNB bevestigt: 'Het hoogste van de IFR- of AIFMD-vereisten'

Op 16 juli publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) haar consultatie over de toezichthouderregeling. Daarin verduidelijkt DNB hoe de kapitaaleisen die voortvloeien uit de Investment Firm Regulation (IFR) en Investment Firm Directive (IFD) concreet uitpakken voor beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s die ook beleggingsdiensten verlenen – zogenoemde beheerders met een MiFID top-up vergunning. DUFAS heeft hierop gereageerd.

Bekijk onze consultatiereactie

Onterechte toepassing IFR/IFD op beheerders met MiFID top-up vergunning

In onze reactie benadrukken we opnieuw dat we het oneens zijn met het standpunt van de wetgever dat het IFR/IFD-regime van toepassing is op beheerders met een MiFID top-up vergunning. Dit leidt namelijk tot (ongewenst) ‘dubbel’ toezicht op deze beheerders. 

Duidelijkheid uitwerking kapitaalseisen

DNB bevestigt dat zij voor het toepassen van de kapitaalseisen op beheerders met een MiFID top-up vergunning uitgaat van het principe 'het hoogste van de IFR- of AIFMD-vereisten'. Ondanks de geuite bezwaren rond de reikwijdte, verwelkomt DUFAS deze duidelijkheid. Hiermee kunnen asset managers concreet aan de slag en de impact van de regeling berekenen.  

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over deze consultatie of dit onderwerp? Stuur een mail naar Randy Pattiselanno, DUFAS’ strategy & regulatory affairs manager. DUFAS blijft de ontwikkelingen volgen en deze delen met haar leden.

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | Reactie op EC-voorstellen over Retail Investment Strategy

Standpunten en publicaties | 29 augustus 2023
DUFAS maakt zich zorgen over het voorstel rond kostenbenchmarking als onderdeel van het value for money-concept. De manier waarop de Europese Commissie (EC) dit voorstelt, kan leiden tot prijsinterventie.

CONSULTATIE | DUFAS pleit voor duidelijk afgebakende verplichtingen om sanctiemaatregelen goed na te kunnen leven

Standpunten en publicaties | 28 augustus 2023
Het kabinet werkt aan de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel, met als doel nog beter te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de Europese sanctiebesluiten en -verordeningen.

CONSULTATIE | Reactie op ESA's-consultatie over DORA

Standpunten en publicaties | 29 juni 2023
DUFAS reageerde op een joint discussion paper van de ESA's over de Digital Operational Resilience Act (DORA). De consultatie gaat over de criteria voor critical ICT third-party service providers (CTTP's) en de kosten die in rekening worden gebracht bij deze dienstverleners.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties