Home - Standpunten en publicaties - De FBI is juist nu van grote toegevoegde waarde
13 mei 2022

De FBI is juist nu van grote toegevoegde waarde

In ruim 50 jaar tijd is de fiscale beleggingsinstelling (FBI) van grote toegevoegde waarde geworden voor zowel de particuliere beleggers als voor verzekeraars en pensioenfondsen. De FBI werd in 1969 ingevoerd en moest het voor de (kleine) particuliere spaarder aantrekkelijk maken om via een fonds veilig en gespreid te kunnen beleggen. Met beleggen via een FBI kunnen Nederlandse particuliere beleggers tegen dezelfde kosten beleggen als wanneer zij zelf rechtstreeks zouden beleggen. Ook hebben zij met de FBI toegang tot professioneel beheer. De FBI is nu belangrijker dan ooit. Veel Nederlanders hebben in deze periode van lage rente en hoge inflatie een alternatief nodig voor sparen. Ook zijn er steeds meer mensen die niet kunnen deelnemen aan een collectief pensioen en zelf vermogen moeten opbouwen voor later. Dit doen zij bij voorkeur door gespreid te beleggen voor de langere termijn. En dat kan via een FBI.

Bekijk het artikel

Bekijk de Q&A

View the article (in English)

View the Q&A (in English)

Hoe werkt de FBI?

De FBI is een fiscale regeling voor een beleggingsfonds, het is een zogeheten 'fiscaal regime'. De FBI is voor de particuliere belegger aantrekkelijk voor het beleggen in aandelen, onder andere omdat een dubbele belastingheffing wordt voorkomen. Hoe werkt dat? Dat leggen we hieronder uit.

Voorkomen dubbele belastingheffing

De particuliere belegger betaalt inkomstenbelasting over zijn beleggingen. Daarnaast houden landen ook een bronbelasting in op het dividend. Deze particuliere beleggers mogen die landen verzoeken om die extra bronbelasting te beperken tot de tarieven die zijn opgenomen in de belastingverdragen die Nederland met allerlei landen heeft gesloten. Het restant mogen ze verrekenen met hun inkomstenbelasting, waarmee een dubbele belastingheffing voorkomen wordt. Deze dubbele belastingheffing zou anders door een gemist ‘rente-op-rente effect’ een grote impact hebben op het te behalen eindvermogen.

Fondsbeleggen, gespreid en kosten-efficiënt

De FBI zorgt ervoor dat fondsbeleggen fiscaal niet nadeliger is dan rechtstreeks beleggen. Want ook de FBI, als fonds, mag gebruikmaken van deze belastingverdragen om bronbelasting te beperken. En het restant aan bronbelasting mag de FBI onder voorwaarden ook verrekenen met de dividendbelasting op haar verplichte dividenduitkering aan de deelnemers. Zo blijven de voordelen, zoals beleggen met spreiding, toegang krijgen tot beleggingsmarkten en professioneel beheer, van fondsbeleggen in stand terwijl de uitkomst (de opbrengst) voor de particuliere belegger gelijk is in vergelijking met rechtstreeks beleggen.

De FBI wordt om die reden ook gebruikt door institutionele beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, bij het beleggen van vermogen om hun verplichtingen aan particulieren na te komen. Daarom geldt voor de FBI een vennootschapsbelastingtarief (VPB) van 0% en wordt uitstel van belastingheffing voorkomen door de eis dat elk jaar de belastbare winst als een belast dividend aan participanten wordt uitgekeerd. 

Past goed in huidige tijd

De FBI werd ingevoerd in 1969 (invoering Wet op de vennootschapsbelasting) en moest het voor de (kleine) spaarder aantrekkelijk maken om via een fonds samen met andere beleggers veilig en gespreid te kunnen beleggen. Sinds 1969 is de wereld flink veranderd, evenals de fiscale wereld. Jaarlijks zijn er wijzigingswetten en -regelingen. 

In de afgelopen 50 jaar hebben Nederlandse beleggingsinstellingen een belangrijke maatschappelijke rol vervuld. Zij beheren vooral vermogen dat Nederlanders nodig hebben voor later, bij het behalen van de pensioenleeftijd. Aangezien het overgrote deel van deze instellingen uit Nederlandse retail-beleggingsfondsen met een FBI-status bestaat, hebben zij het voor Nederlandse particulieren mogelijk gemaakt om laagdrempelig, gespreid en kosten-efficiënt te kunnen beleggen, in lijn met het oorspronkelijke uitgangspunt uit 1969. De FBI past goed in de huidige tijdgeest waarin de Europese Commissie oproept om mensen te stimuleren om spaargeld om te zetten naar de kapitaalmarkt. Hierbij staat de kapitaalmarkt voor 'op lange termijn investeren en beleggen'. In deze periode van lage rente en hoge inflatie is het voor veel mensen noodzakelijk om hun vermogen via lange termijn beleggingsoplossingen te laten groeien. Zowel deelnemers in pensioenfondsen als verzekerden als retail-beleggers kunnen profiteren van het succes van de FBI. De FBI-beleggingsfondsen voorzien in die behoefte, doordat men via een FBI op een gespreide en kosten-efficiënte manier kan beleggen.

De FBI biedt geen voordeel voor de fondshuizen zelf. Al het voordeel van dit fiscale regime is voor de deelnemers in het beleggingsfonds. Door de lagere kosten houden zij een hoger rendement over. Nederlandse FBI-beleggingsfondsen zijn voor Nederlandse beleggers dan ook een stuk aantrekkelijker dan buitenlandse fondsen.

 

Dit artikel is bedoeld als beknopt overzichtsartikel van de effecten-FBI en pretendeert geen volledigheid op fiscaal of juridisch gebied. Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Dit artikel bevat geen beleggingsadvies. Voorjaar 2022.

Bronnen

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | Reactie besluit vergelijking buitenlandse rechtsvormen

Standpunten en publicaties | 17 maart 2024
Eind 2023 is de Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen aangenomen. Deze wet introduceert vanaf 1 januari 2025 een nieuw kader om te beoordelen of (buitenlandse) rechtsvormen voor fiscale doeleinden kwalificeren als transparant of niet-transparant.

CONSULTATIE | DUFAS positief over plannen rond effecten-fbi en fgr

Standpunten en publicaties | 12 april 2023
Op 5 april 2023 reageerde DUFAS op de consultatie van het ministerie van Financiën over het wetsvoorstel aanpassing fonds voor gemene rekening (fgr), vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) en fiscale beleggingsinstelling (fbi).

CONSULTATIE | Reactie op EC-consultatie over bronbelasting

Standpunten en publicaties | 28 juni 2022
De Europese Commissie publiceerde een consultatie onder de noemer 'the new EU system for the avoidance of double taxation and prevention of tax abuse in the field of withholding taxes'.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties