Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | DUFAS positief over plannen rond effecten-fbi en fgr
12 april 2023

CONSULTATIE | DUFAS positief over plannen rond effecten-fbi en fgr

Op 5 april 2023 reageerde DUFAS op de consultatie van het ministerie van Financiën over het wetsvoorstel aanpassing fonds voor gemene rekening (fgr), vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) en fiscale beleggingsinstelling (fbi). In onze reactie geven we aan positief te staan tegenover de plannen rond de fbi en fgr. Wel delen we de zorgen van de vastgoedsector over de vastgoedmaatregel en pleiten we ook voor verruimingsmogelijkheden van de vbi. 

Bekijk onze reactie

Beperkte impact voor de fiscale beleggingsinstelling en het fonds voor gemene rekening

DUFAS geeft in haar reactie aan positief te zijn over aanpassingen in het wetsvoorstel voor de (effecten-)fbi en het fonds voor gemene rekening. Het huidige wetsvoorstel is er goed in geslaagd om de impact te beperken voor de effecten beleggingsinstellingen. Wel vraagt DUFAS aandacht voor een aantal verduidelijkingen over de toezichtseis en de inkoopvariant bij het fonds voor gemene rekening.

Vastgoedmaatregel: de goeden lijden onder de kwaden

Om eventueel misbruik van de belegging in vastgoed via een fbi tegen te gaan, stelt het wetsvoorstel voor om fondsen die direct beleggen in vastgoed geen fbi-status te geven (de 'vastgoedmaatregel'). Dit heeft ook grote gevolgen voor juist die beleggingsinstellingen waar geen sprake is van misbruik. DUFAS deelt dan ook de zorgen die vooral de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) uitte in haar reactie op het wetsvoorstel.

VBI: verruiming toepassing en aansluiten bij Wft-beleggingsbegrip

DUFAS is blij met het voorstel om door te gaan met de vbi. Wel kan het huidige vbi-regime breder worden ingezet in de fondsensector. Daarom vindt DUFAS het wenselijk om het beleggingsbegrip voor zowel vbi's als fbi's aan te laten sluiten bij het beleggingsbegrip van de Wet financieel toezicht (Wft).

Meer informatie

Samen met onze Fiscale Regimes-expertgroep en Fiscale Commissie bereidden we deze reactie voor. Wil je meer weten of heb je vragen hierover? Stuur een mail naar Manouk Fles, manager regulatory affairs bij DUFAS. We blijven de ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel volgen en delen met haar leden.

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | Reactie besluit vergelijking buitenlandse rechtsvormen

Standpunten en publicaties | 17 maart 2024
Eind 2023 is de Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen aangenomen. Deze wet introduceert vanaf 1 januari 2025 een nieuw kader om te beoordelen of (buitenlandse) rechtsvormen voor fiscale doeleinden kwalificeren als transparant of niet-transparant.

CONSULTATIE | Reactie op EC-consultatie over bronbelasting

Standpunten en publicaties | 28 juni 2022
De Europese Commissie publiceerde een consultatie onder de noemer 'the new EU system for the avoidance of double taxation and prevention of tax abuse in the field of withholding taxes'.

De FBI is juist nu van grote toegevoegde waarde

Standpunten en publicaties | 13 mei 2022
In ruim 50 jaar tijd is de fiscale beleggingsinstelling (FBI) van grote toegevoegde waarde geworden voor zowel de particuliere beleggers als voor verzekeraars en pensioenfondsen. De FBI is nu belangrijker dan ooit. Daarom stelde DUFAS een artikel en Q&A op over het belang van de effecten-FBI.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties