Home - Standpunten en publicaties - PRIIPs methodologie geeft verwarrende uitkomsten voor transactiekosten en performance van beleggingsfondsen
29 mei 2018

PRIIPs methodologie geeft verwarrende uitkomsten voor transactiekosten en performance van beleggingsfondsen

Met ingang van 3 januari 2018 hebben distributeurs van beleggingsfondsen volgens MiFID II de verplichting aan het eind van het kalenderjaar alle werkelijk gemaakte kosten aan de klant te rapporteren. Transactiekosten van beleggingsfondsen maken hier onderdeel van uit. Distributeurs moeten deze informatie ontvangen van de fondshuizen. ESMA heeft in haar MiFID II richtlijnen opgenomen dat hiervoor de PRIIPs transactiekostenmethodiek gebruikt dient te worden.


PRIIPs staat voor Packaged Retail and Insurance-based Investment Products. Aanbieders van deze producten zijn verplicht een Essentiële-informatiedocument (Eid) op te stellen en te verstrekken aan een potentiële klant. Dufas staat positief ten aanzien van dit document dat als doel heeft beleggers transparante, vergelijkbare en begrijpelijke informatie te verstrekken.

Volgens DUFAS leidt toepassing van de PRIIPs-methodiek er in de praktijk echter toe dat beleggers verwarrende informatie ontvangen over transactiekosten en performance.

Marktschommelingen beïnvloeden de uitkomst waardoor de transactiekosten in veel gevallen of overschat of onderschat worden. Wat betreft de performance worden in de Eid toekomstscenario’s gebruikt die gebaseerd zijn op recente positieve marktresultaten. Daardoor krijgen de scenario’s een te positief karakter.

DUFAS werkt in Europees verband samen met andere brancheverenigingen, aangesloten bij EFAMA, aan het overtuigen van ESMA, de Europese toezichthouder, om de huidige PRIIPs methodologie aan te passen. Dufas ziet graag dat er gekozen wordt voor een methodiek die de belegger een betrouwbaar beeld geeft van kosten en performance.

EFAMA heeft in het verleden al gewaarschuwd voor het effect van de methodiek. In december 2017 heeft EFAMA in een persberichteen ‘urgent call for action’ aan ESMA gedaan om de methodiek aan te passen. Zij benadrukt in het persbericht dat de nieuwe PRIIPs-regels de beleggers alleen maar verwarren en misleiden. DUFAS onderschrijft deze boodschappen van EFAMA volledig.

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | Reactie op de marketingcommunicatierichtlijnen van ESMA

Standpunten en publicaties | 17 februari 2021
DUFAS heeft gereageerd op de consultatie van de European Securities and Markets Authority (ESMA) over de marketingcommunicatierichtlijnen. De richtlijnen zijn bedoeld voor beleggingsinstellingen in de EU.

Meer tijd nodig voor implementatie van de PRIIPs-KID

Standpunten en publicaties | 17 februari 2021
DUFAS is blij dat er sinds begin februari weer beweging zit in de PRIIPs-KID, de nieuwe standaard voor financiële bijsluiters.

CONSULTATIE | Reactie op de AIFMD-richtlijn

Standpunten en publicaties | 29 januari 2021
DUFAS heeft gereageerd op de consultatie van de Europese Commissie over de herziening van de AIFMD-richtlijn. AIFMD heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een EU-markt voor Alternative Investment Funds (AIFs), met een goede bescherming van beleggers.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties