Home - Standpunten en publicaties - PRIIPs-methodologie geeft verwarrende uitkomsten voor transactiekosten en performance van beleggingsfondsen
29 mei 2018

PRIIPs-methodologie geeft verwarrende uitkomsten voor transactiekosten en performance van beleggingsfondsen

Met ingang van 3 januari 2018 hebben distributeurs van beleggingsfondsen volgens MiFID II de verplichting aan het eind van het kalenderjaar alle werkelijk gemaakte kosten aan de klant te rapporteren. Transactiekosten van beleggingsfondsen maken hier onderdeel van uit. Distributeurs moeten deze informatie ontvangen van de fondshuizen. ESMA heeft in haar MiFID II-richtlijnen opgenomen dat hiervoor de PRIIPs-transactiekostenmethodiek gebruikt dient te worden.

PRIIPS

PRIIPs staat voor Packaged Retail and Insurance-based Investment Products. Aanbieders van deze producten zijn verplicht een Essentiële-informatiedocument (Eid) op te stellen en te verstrekken aan een potentiële klant. DUFAS staat positief ten aanzien van dit document dat als doel heeft beleggers transparante, vergelijkbare en begrijpelijke informatie te verstrekken.

PRIIPs-methodiek

Volgens DUFAS leidt toepassing van de PRIIPs-methodiek er in de praktijk echter toe dat beleggers verwarrende informatie ontvangen over transactiekosten en performance. Marktschommelingen beïnvloeden de uitkomst waardoor de transactiekosten in veel gevallen of overschat of onderschat worden. Wat betreft de performance worden in de Eid toekomstscenario’s gebruikt die gebaseerd zijn op recente positieve marktresultaten. Daardoor krijgen de scenario’s een te positief karakter.

Aanpassen van PRIIPs-methodologie

DUFAS werkt in Europees verband samen met andere brancheverenigingen, aangesloten bij EFAMA, aan het overtuigen van ESMA, de Europese toezichthouder, om de huidige PRIIPs-methodologie aan te passen. DUFAS ziet graag dat er gekozen wordt voor een methodiek die de belegger een betrouwbaar beeld geeft van kosten en performance.

Effect van methodiek

EFAMA heeft in het verleden al gewaarschuwd voor het effect van de methodiek. In december 2017 heeft EFAMA in een persbericht een ‘urgent call for action’ aan ESMA gedaan om de methodiek aan te passen. Zij benadrukt in het persbericht dat de nieuwe PRIIPs-regels de beleggers alleen maar verwarren en misleiden. DUFAS onderschrijft deze boodschappen van EFAMA volledig.

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | DUFAS reageert op discussion paper van ESMA

Standpunten en publicaties | 19 maart 2024
De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft een discussion paper gepubliceerd over beleggersbescherming en digitalisering. Wij vinden het positief dat ESMA hier aandacht aan besteedt en hebben hier op gereageerd.

CONSULTATIE | Reactie op EC-voorstellen over Retail Investment Strategy

Standpunten en publicaties | 29 augustus 2023
DUFAS maakt zich zorgen over het voorstel rond kostenbenchmarking als onderdeel van het value for money-concept. De manier waarop de Europese Commissie (EC) dit voorstelt, kan leiden tot prijsinterventie.

CONSULTATIE I Europese Retail Beleggingsstrategie

Standpunten en publicaties | 03 augustus 2021
Op 3 augustus reageerde DUFAS op de publieke consultatie van de Europese Commissie over de Europese Retail Beleggingsstrategie.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties